Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Autoprotilátky po očkování proti meningokokovým nákazám séroskupiny B

Stávající meningokokové vakcíny určené k očkování meningokokům séroskupiny B obsahují účinnou složku označenou jako protein vázající faktor H (fHbp). Tento protein se exprimuje téměř na všech meningokokocích séroskupin B a je klíčovým faktorem pro jeho přežití v hostiteli. Ovlivňuje regulaci komplementové kaskády blokací inhibičního faktoru H. Tím zabraňuje plnění preventivní funkce komplementu, který díky tomu meningokoka nelikviduje.

Jsou známé autoprotilátky vůči faktoru H (anti-FH), které mohou být přítomny nejen v těle zdravých jedinců ale zejména u jedinců s autominunitním onemocněním jako je atypický hemolytický uremický syndrom (aHUS) nebo C3 glomerulopatie (C3G).

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Do výzkumné studie bylo zařazeno 120 vzorků získaných u očkovaných Kanaďanů ve věku 17-25 let. Očkovaným byly podány 2 dávky MenB-4C vakcíny (Bexsero) v intervalu 3 nebo 8 týdnů. Jako pozitivní kontrola byla použita séra získaná od nemocných s uvedenými autoimunitami a jako negativní kontrola séra od neočkovaných zdravých jedinců.

U očkovaných s MenB-4C vakcínou byl ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Dále bylo zjištěno, že zvýšené hladiny anti-FH byly u očkovaných jen přechodné a do 4-5 měsíců vymizely. Kromě toho anti-FH autoprotilátky indukované uvedeným očkováním neměly vliv na funkci faktoru H, která byla stanovena hemolytickou zkouškou.

Z výsledku této studie vyplývá, že po očkování proti meningokokovým nákazám obecně a specificky s vakcínami obsahující účinnou složku fHbp dochází k přechodnému (4-5 měsíců) zvýšení hladin autoprotilátek bez vlivu na funkci faktoru H. I když je vysoce nepravděpodobné, že by tato očkování měla vést ke vzniku autoimunitních onemocnění (jako jsou aHUS a C3G), další sledování a studie jsou žádoucí  pro definitivní potvrzení.


Literatura:

  1. Další informace najdete v prémiovém obsahu
Vydáno / Aktualizováno: 22.09.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit