Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

BCG očkování starších dětí a dospělých

I když WHO nedává jednoznačné doporučení k očkování starších dětí či dospělých s vysvětlením, že schází dostatečná klinická a epidemiologická data prokazující ochranu po takovém očkování, v posledním roce byly publikované dvě velmi zajímavé práce, které se soustředily na zhodnocení protektivní účinnosti BCG očkování starších dětí a případně i dospělých. Obě jsou založeny na původních datech z dob plošného očkování ve Velké Británii a Norsku. Limitem výsledků je absence sledování, zda děti ve 12 letech či starší byly v minulosti (míněno v raném dětství) očkovány. Přesto i tak jsou výsledky obou prací dostatečně přesvědčivé, že pozdější očkování může sehrát svoji pozitivní roli v ochraně před tuberkulózou.

Ve studii případů a kontrol byli do skupiny případů zařazeni jedinci z Velké Británie, kteří v letech 2003-2012 onemocněli tuberkulózou [Mangtani 2017]. Podmínkou bylo, že v letech 1978-2002 museli dosáhnout věku 13 let. Ve skupině kontrol byli jen ti, co v minulosti tuberkulózou neonemocněli. Cílem studie případů a kontrol bylo zhodnotit, jaký byl protektivní účinek u dětí očkovaných ve věku 13 let proti tuberkulóze.

Další informace najdete v prémiovém obsahu

V retrospektivní kohortové studii založené na populaci [Nguipdop-Djomo 2016] byla hodnocena perzistence ochrany po očkování norských dětí i dospělých ve věku 12-50 let v letech 1962-75. Těmto jedincům, kteří byli na tuberkulínový kožní test negativní, bylo v uvedených letech nabídnuto očkování v rámci národního imunizačního programu. Do analýzy byli zařazeni jen ti, co měli známý stav BCG očkování a měli dokumentován negativní kožní test. Nebyli zařazeni ti, co měli před skríningem příhodu pulmonální TBC nebo byli mladší 12 let.
Do studijních analýzy bylo zařazeno celkem 297.905 očkovaných a 83.421 neočkovaných. 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Závěrem lze konstatovat, že BCG očkování dětí provedené ve věku 12 let či později, včetně dospělého věku, zajistí minimálně 57% ochranu po dobu prvních 20 let. Ostatně i autoři jednoznačně doporučují očkování v dětském věku (12 let), pokud dítě nebylo očkováno v raném dětství.

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 14.01.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit