Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jak očkovat před zájezdem "last-minute"

Dnes je velmi běžné využívat speciální nabídky cestovních kanceláří zájezdů "last-minute", které jsou cenově výhodné. Jak však předejít možných zdravotním rizikům vyplývajících z dané destinace? Většina zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi jsou určena do turistických a rekreačních oblastí, které bývají zpravidla bezpečné, pokud jde o rizika zdravotní (tj. infekčních onemocnění). Ale i tak existují destinace, které vyžadují preventivní zdravotnickou přípravu cestovatele před odjezdem. Zdravotnická příprava spočívá především v preventivním očkování vůči některým infekčním nemocem, které by mohly představovat jisté riziko příslušné destinace.

Vzhledem k tomu, že ochrana vyvolaná očkováním vyžaduje někdy časově náročné schéma (vícecívkové) očkování a očkováním je tato ochrana vyvolána až po jisté době (tj. minimálně 10-14 dní), je třeba se na takovou cestu začít připravovat včas. Jak však toho docílit v případě zájezdu "na poslední chvíli"? Pokud nejde o cestu do bezpečné (infekčně nerizikové) rekreační oblasti a příprava si vyžaduje více než 14-ti denní přípravu, pak je vhodnější se takového zájezdu raději neúčastnit. V opačném případě je možné využít očkování při zrychleném schématu.

Očkování proti virové hepatitidě typu A
Toto očkování lze provádět již podáním jedné jediné dávky a to nejpozději 7 dní před odjezdem (toto jsou poslední nejnovější údaje plynoucích z prováděných klinických hodnocení tohoto očkování). Získaná imunita po tomto očkování postupně roste, ale již po 7 dnech je dostatečná k tomu, aby očkovanou osobu ochránila před možnou nákazou. Je však důležité mít na paměti, že individuálně tato "rychlá" ochrana nemusí být 100% u všech očkovaných osob. Je-li třeba docílit ochrany ještě rychleji, je třeba si nechat podat specifický imunoglobulin proti virové hepatitidě typu A, jehož účinnost je okamžitá.

Očkování proti břišnímu tyfu
Očkování proti břišnímu tyfu se provádí podáním jediné dávky parenterální očkovací látky nebo třemi dávkami perorální vakcíny v 0., 2. a 4. dni. Časové schéma běžného očkování je natolik příznivé, že ho není třeba jakkoli upravovat. Důležité upozornění je účinnost tohoto očkování, která nastupuje minimálně 7-10 dní po očkování.

Očkování proti choleře
Očkování se provádí podáním tří perorálních dávek (v závislosti na věku očkované osoby) v intervalu 1 týdne. I když je účinnost tohoto očkování relativně vysoká, zdaleka nedosahuje běžné účinnosti ostatních očkování. Proto se doporučuje maximálně dodržet toto schéma tak, aby dosažená účinnost byla alespoň 70%.

Očkování proti žluté zimnici
Očkování proti žluté zimnici představuje jediná dávka intramuskulární vakcíny. Toto očkování je povinné pro cesty do některých států a bývá platné 10 dní po základním očkování nebo jeden den po přeočkování (tj. opakované očkování po 10 letech). V případě, že je toto očkování do příslušné destinace vyžadováno a shora uvedené podmínky nelze splnit, pak se doporučuje takovou cestu nepodnikat.

Očkování proti japonské encefalitidě
Nejvhodnějším obdobím pro očkování vůči japonské encefalitidě je alespoň jeden měsíc před cestou do oblastí s endemickým výskytem tohoto infekčního onemocnění. Očkování lze provádět třídávkovým schématem s vakcínou podanou v 0., 7. a 14. dni. Dále se doporučuje, aby imunizované osoby byly minimálně 10 dní po očkování v dosahu lékařské péče z důvodu možných nežádoucích účinků. Pouze v ojedinělých případech je možné aplikovat alternativní dvoudávkové schéma očkování, prováděné v jednotýdenním intervalu, které ovšem zajišťuje sérokonverzi pouze u 80% očkovanců.

Očkování proti klíšťové encefalitidě
V letních měsících, kdy se například rozhodnete strávit čas dovolené v Česku, je důležité zvážit i možné riziko klíšťové encefalitidy (v některých regionech bývá riziko výskytu tohoto onemocnění velmi vysoké). Jeli třeba rychle dosáhnout ochrany vůči klíšťové encefalitidě, lze očkovat podle tzv. rychlého schématu, které tvoří tři dávky. Druhá dávka se aplikuje zhruba jeden týden po první dávce a za čtrnáct dní se podává třetí poslední dávka. Existuje rovněž upravené pomalé schéma, které tvoří dvě dávky aplikované ve dvoutýdenním intervalu. V obou případech zrychleného schématu je nutné po 9 až 18 měsících provést posilující očkování jednou dávkou vakcíny, které podpoří dosaženou imunitu vůči klíšťové encefalitidě a zajistí její minimálně tříletou perzistenci.

Antimalarická profylaxe
V případě potřeby této profylaxe je třeba vyhledat nejčastěji centrum očkování nebo střediska cestovní medicíny, kde Vám předepíší vhodná antimalarika pro danou destinaci. Profylaxe se obvykle zahajuje jeden týden před odjezdem, je ale možné ji zahájit i kratší dobu před odjezdem.

Na závěr je důležité připomenout, že k dosažení dlouhodobé ochrany očkováním (u shora vyjmenovaného očkování) je důležité někdy přidávat ještě jednu dávku po 6-12 měsících, tj. po návratu z plánovaného zájezdu. Zde vyjmenovaná očkování jsou ta, která jsou nejčastěji vyžadována nebo doporučována. Ostatní očkování jsou buď splněna z minulosti (tj. očkování v dětství) nebo nejsou třeba (jako např. očkování proti virové hepatitidě typu B).

Vydáno / Aktualizováno: 07.06.2004
Autor: M.Petráš



Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit