Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Antimalarika v těhotenství

Malárie je vážnějším onemocněním v těhotenství, a představuje riziko nejen pro matku ale i pro plod. Proto by těhotné ženy měly být před cestou do malarických oblastí varovány. Bohužel je jen málo informací o užívání meflochinu (Lariam®) během těhotenství. Dostupné studijní údaje týkající se profylaktického použití meflochinu v těhotenství nepotvrzují žádné zvýšené riziko. Vysledky čtyř studií [1, 2, 3, 4] naznačují, že užívání meflochinu jako prevence malárie v těhotenství nezvyšuje riziko nežádoucích účinků pro vývoj plodu ve srovnáni s ostatními antimalarikami či vzhledem k obecné těhotné populaci - jedna z prospektivních studií [3] provedena u žen, kterým byl v prvním trimestru podáván meflochin, a studie pasivního sledováni žen [4], které užívaly meflochin méně než 2 měsíce před otěhotněním nebo v prvním trimestru. Mimo to se studijně sledovaly těhotné ženy v armádě, užívající toto antimalarikum, u nichž se s vyšší četností objevoval spontánní potrat, ovšem vysvětlení nebylo jednoduše interpretovatelné ve vztahu s uvedeným antimalarikem [5]. I když dílčí výsledky thajské studie prokázaly zvýšenou úmrtnost novorozenců matek, užívajících meflochin v těhotenství [6], tento výsledek další studie v Malawi [7], Nigérii [9] a Thajsku [8] vyvrátily, tj. zvýšené riziko smrtnosti novorozenců se neobjevilo. Studie na zvířatech zjistily, že meflochin může mít teratogenní účinek u potkanů a myší, ovsem jen tehdy, je-li dávka extrémně vysoká, tj. vyšší než 100 mg/kg. Profylaktické lidské dávky obsahují přibližně 5 mg/kg, které teratogenity nedosahují. Přesto výrobci informují, že vzhledem k nedostatečným klinickým údajům se meflochin v těhotenství nedoporučuje. Zahraniční odborné společnosti doporučují užívat meflochin jen tehdy, je-li riziko malárie pro těhotnou vyšší než teoretické riziko nežádoucích účinků profylaxe. V žádném případě náhodné užívání meflochinu méně než 2 měsíce před otěhotněním nebo v prvním trimestru těhotenství není důvodem pro ukončení těhotenství. Světová zdravotnická organizace dokonce doporučuje používání profylaxe během 2. a 3. trimestru [11]. Americká CDC argumentuje, že není žádný jednoznačný důkaz o možném riziku spontánních potratů nebo vzniku malformací novorozence, užívá-li se meflochin během prvního trimestru těhotenství [12].

SOUHRN

  • těhotné ženy by neměly cestovat do antimalarických oblastí, není-li to nezbytně nutné,
  • užívání doxycyklinu v těhotenství, jako antimalarikum, se považuje za nevhodné,
  • klinické údaje o užívání Malarone (atovachon/proguanil) v těhotenství jsou dosud nedostatečné,
  • chlorochin s proguanilem se povazuje v těhotenství za bezpečné antimalarikum, bohužel jeho účinnost bývá v mnoha oblastech sporadická díky známé parazitární rezistenci ,
  • z důvodu nedostatečných dat se obecně doporučuje užívat antikoncepci ještě 3 měsíce po ukončeném užívání mechlochinu [10]; v případě náhodného užívání, pak není důvod pro ukončení těhotenství; řada expertních názorů se shoduje, že lze doporučit meflochin ženám ve 2. nebo 3. trimestru; v prvním trimestru lze meflochin podat pouze individuálně, po zvážení všech zdravotních rizik a okolností.

Poslední sledování prokázalo, že antimalarikum Malarone (účinná látka atovaquon-proguanil) používaný během prvního trimestru těhotenství nezvyšuje riziko poškození plodu a vzniku malformace. Autoři zjistili, že je-li tento přípravek podáván během 3-8 týdnů po otěhotnění, riziko malformace novorozence není zvýšeno. V letech 2000-2008 se v Dánsku narodilo 571.000 dětí a celkově bylo u nich zjištěno 2,5 % malformací. U 149 žen, kterým byl během prvního trimestru těhotenství podáván Malarone, bylo zjištěno zhruba 1 % novorozenců s vrozenou poruchou. Tento výsledek naznačuje, že Malarone nezvyšuje riziko vzniku malformací, i když je ještě třeba toto pozorování potvrdit dalšími studiemi.
Dosud Světová zdravotnická organizace doporučuje vyvarovat se otěhotnění během používání ostatních antimalarik, přestože dosavadní sledování neukazují vliv antimalarik na vývoj plodu. (Björn Pasternak, MD, PhD; Anders Hviid, MSc, DrMedSci. Atovaquone-Proguanil Use in Early Pregnancy and the Risk of Birth Defects. Arch Intern Med. 2011;171(3):259-260.)

Literatura
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 07.03.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit