Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Mateřská imunita vůči meningokokům chrání kojence

Malé děti a zejména Ti nejmenší bývají k infekcím nejvnímavější. Zpravidla těm úplně nejmenším, novorozencům, nelze ochranu zajistit očkováním. Jedinou možností jak je vybavit alespoň přechodnou specifickou imunitou je vlastně přirozená pasivní imunizace zprostředkovaná matkou. Aby ale matka měla dostatek imunity i pro pro svého potomka, musí zvážit očkování během těhotenství a to obvykle ve druhé půli těhotenství.

Jedním z rizik pro novorozence bývají meningokokové nákazy. Je sice pravda, že v našich zeměpisných šířkách to není tak vysoké riziko, ale v zemích s relativně vysokým výskytem meningokokových nákaz stojí za to zvážit očkování v těhotenství. To, že matka může svým očkování proti meningokokovým nákazám přispět k ochraně novorozence bylo zjištěno již ve studiích prováděných před 20 lety - viz článek: “Očkování těhotných žen proti meningokokovým nákazám”. Tehdy se k očkování používaly výhradně polysacharidové vakcíny.

Letos (2019) byla publikována práce, ve které se autoři soustředili na očkování těhotných žen ...  Další informace najdete v prémiovém obsahu

... bylo v roce 2011 očkováno monovalentní konjugovanou vakcínou proti meningokokové nákaze séroskupiny A.

Podle očekávání měla většina žen (88 %) více než 2 mcg/mL protilátek specifických vůči séroskupině A (v důsledku předešlého očkování). To bylo významně více než vůči ostatním séroskupinám: anti-MenC: 60 %, anti-MenY: 66 % a anti-MenW: 32 %. S tím také souvisela koncentrace protilátek, ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

...mělo necelých 42 % kojenců a anti-MenA jen 31 % kojenců a nejméně (18 %) si kojenci uchoval anti-MenC.

Graf: Geometrická koncentrace protilátek a sérokonverze ≥2 mcg/mL indukovaná MCV4 vakcínou v těhotenství a přenosem z matky na dítě

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Výsledky studie prokázaly přenos mateřských protilátek indukovaných konjugovanou vakcínou (MCV4) a možnost tak chránit své potomky také očkováním s konjugovanou meningokokovou vakcínou. Ovšem ochrana není dlouhodobá a séroskupinově rovnoměrná. Zhruba dvě třetiny potomků očkovaných matek si uchovává “protektivní” mez protilátek specifických vůči séroskupinám A,Y a W135 první 3 měsíce. Pouze necelá třetina těchto potomků může být první 3 měsíce chráněna vůči meningokokovým nákazám vyvolaných séroskupinou C. Pouze ochrana vůči séroskupině Y by u dvou třetin potomků očkovaných matek mohla přetrvávat až do 6 měsíců po narození. Jinak ochrana vůči ostatním séroskupinám zůstává do 6 měsíců věku jen jedné pětině až jedné třetině těchto dětí. I tak lze hodnotit přínos takového očkování za významný, neboť očkovat lze kojence ve věku od 2 měsíců a tímto mateřským očkováním lze překlenout období absolutní vnímavosti novorozenců a kojenců a omezit rizika meningokokových nákaz před získáním vlastní imunity očkováním.

Literatura:

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 10.11.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit