Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 26.11.2018

Očkování proti virová hepatitidě typu A

Kdy vzniká ochrana po očkování proti hepatitidě typu A a kdy nejpozději se nechat očkovat před cestou do oblastí či zemí s vysokým rizikem této nákazy?


Očkování proti hepatitidě typu A vyvolává imunitní odpověď relativně rychle a u většiny očkovaných osob se dostaví požadovaná ochrana zhruba 7 dní po očkování. U některých jedinců se však odpověď po očkování může opozdit až o několik dalších dní. Doporučuje se očkovat proti hepatitidě typu A nejpozději 7 dní před odjezdem do země se zvýšeným rizikem přenosu této nákazy. Někdy je možné očkovat i později a to i za cenu toho, že ochrana se dostaví až v době pobytu v rizikové oblasti. I takové očkování má svůj smysl, neboť u minimálně 80% cestovatelů zabrání vzniku onemocnění i v případě, že došlo k setkání s touto nákazou. Důležité je však neprovádět očkování 2 dny a kratší dobu před odjezdem, neboť stejně jako u jakéhokoli jiného očkování existuje vždy riziko vzniku nežádoucích účinků, a bylo by velmi nemilé, je řešit během cesty do plánové destinace nebo dokonce v místě pobytu.

Je možné očkovat proti hepatitidě typu A v době těhotenství případně v době kojení?


Stejně jako jakékoli jiné očkování s inaktivovanou vakcínou, lze předpokládat absenci vlivu tohoto očkování na vývoj těhotenství nebo plodu. Přesto existuje doporučení výrobců těchto vakcín, provádět očkování během těhotenství obezřetně jen po zvážení prospěchu a rizika pro těhotnou ženu a podobně i v případě kojení. Je-li třeba těhotnou ženu proti hepatitidě typu A chránit, zpravidla se doporučuje provést pasivní imunizaci podáním imunoglobulinu.

Má vliv očkování proti hepatitidě typu A na plánované těhotenství? Je třeba odložit plánované těhotenství po tomto očkování?


Očkování proti hepatitidě typu A se provádí s inaktivovanou (usmrcenou) vakcínou, a tedy nelze očekávat žádný vliv na plánované těhotenství. Neexistuje tedy žádné časové omezení pro plánované těhotenství a je možné otěhotnět kdykoli po tomto očkování. Ani v případě, že došlo k otěhotnění před očkováním, není třeba se obávat zvýšeného rizika pro plod. Důležité je o dané situaci informovat svého gynekologa, který snáze může vyhodnotit průběh těhotenství, mimo jiné i v souvislosti s případným očkováním.

Jak dlouhý může být interval mezi oběma dávkami vakcíny proti hepatitidě typu A? Došlo-li k promeškání řádného termínu podání druhé dávky, je nutné očkovat od počátku, tj. opakovat první dávku?


Klinické sledování ukázalo, že již jedna dávka vakcíny proti hepatitidě typu A je dostatečně účinná a ochrání většinu očkovaných osob minimálně po dobu 8 let. Doporučení výrobců podávat ještě druhou dávku vakcíny po 6-18 měsících skutečně zajistí spolehlivou ochranu i u těch osob, kterým jedna dávka k ochraně nestačila a navíc všem očkovaným prodlouží dobu ochrany.
Dojde-li k promeškání řádného termínu pro podání druhé dávky vakcíny, je možné tuto dávku podat kdykoli později (minimálně do 8 let po podání první dávky, tj. do doby klinicky ověřeného protektivního účinku očkování). Není nutné očkování opakovat od počátku, neboť tento typ vakcín patří mezi vysoce imunogenní očkovací látky. 

Je možné se nakazit hepatitidou typu A od očkované osoby nebo očkováním?


Očkovací látka obsahuje inaktivované viry hepatitidy typu A, tj. vakcinační látka nemá schopnost se jakkoli dále množit. Očkování nepředstavuje žádné potenciální riziko vzniku onemocnění jak u očkovaného tak pro osoby v jeho blízkém okolí. Mimo jiné se i z toho hlediska jedná o bezpečné očkování.

Jak dlouho se lze spolehnout na ochranu vyvolanou očkováním proti hepatitidě typu A? Může být celoživotní nebo jen 10leté, jak uvádí výrobce vakcíny.


Ačkoli stávající studie a sledování naznačují vysokou setrvalosti specifických protilátek minimálně do 18 let po očkování, nelze se domnívat, že by toto očkování mohlo být považováno za univerzálně celoživotní.
Někteří výrobci doporučují provádět posilující očkování každých 10 let, zatímco jiní uvádějí, že potřeba posilujícího očkování nebyla stanovena. Proto přeje-li si jedinec mít jistotu kontinuální ochrany, pak je na místě si nechat aplikovat jednu posilující dávku každých 10-15 let. Není-.li to jeho přání, pak toto posilující očkování provádět nemusí. 

Počátkem 90. let jsem byl/a očkován/a třemi dávkami vakcíny proti hepatitidě typu A, jsem chráněn/a více než ti, co jsou v současnosti očkovány pouze 2 dávkami vakcíny?


Očkování proti hepatitidě typu A se celosvětově zahájilo v 80. letech minulého století. Až do počátku 90. let se skutečně očkovalo podání 3 dávek vakcíny. Ukázalo se, že zvýšení vakcinační dávky vede nejen k lepším imunizačním výsledkům, ale je velmi dobře očkovanou osobou snášeno. Proto byly od poloviny 90. let postupně zaváděny vakcíny s vyšší koncentrací vakcinační látky při sníženém počtu potřených dávek. Osoby očkované třemi původními dávkami jsou srovnatelně chráněny jako osoby očkovány v současnosti 2 dávkami vakcíny.

Setkal/a jsem se s osobou, která onemocněla hepatitidou typu A. Jaké je riziko, že také onemocněním? Existuje nějaké řešení, jak případnému onemocnění předejít?


Očkování proti hepatitidě typu A lze používat nejen k prevenci, ale rovněž i k profylaxi, tj. v případě expozice této nákazy (tj. po kontaktu/setkání s osobou, která následně hepatitidou typu A onemocnění) lze očkováním onemocnění předejít. Důležité je však očkovat nejpozději do 14 dní po uvedené expozici. Je-li očkování provedeno později, ochrana před onemocněním klesá.
V minulosti se k profylaxi podával jen specifický imunoglobulin, který měl chránit před onemocněním maximálně 3-6 měsíců. Tento postup platí ještě v některých zemích (mimo jiné i v USA), jiné země (zpravidla evropské země) přistoupily k profylaktické ochraně očkováním. Spolehlivost obou dvou postupů je srovnatelná a dosahuje u minimálně 90% profylakticky očkovaných osob spolehlivou ochranu.
Očkování proti hepatitidě typu A nemá léčebné účinky a nelze ho během onemocnění provádět. 

Je některá z dostupných vakcín proti hepatitidě typu A na našem trhu lepší, tj. účinnější či lépe snášená?


Výrobní postupy vakcíny proti hepatitidě typu A se sice v jednotlivostech liší, ale stejný princip výroby zachovávají všichni producenti, tj. vakcinační látka se připravuje chemickou inaktivací adaptovaného viru hepatitidy typu A. Klinické studie prokazují srovnatelnost nebo shodnost účinnostního i bezpečnostního profilu jednotlivých u nás komerčně dostupných vakcín. Není třeba hledat odlišnosti. Jediným objektivním rozdílem může být cena vakcíny nebo její dostupnost.

Je očkování proti hepatitidě typu A hrazeno státem nebo zdravotními pojišťovnami?


Očkování proti hepatitidě typu A je státem hrazené jen u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru. Mimo to však dnes již řada zdravotních pojišťoven přispívá ročně téměř v plné výši na jednu dávku vakcíny proti hepatitidě typu A svým pojištěncům.

Vydáno / Aktualizováno: 29.05.2017
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2018.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit