Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce

Pro koho je očkování proti chřipce nejdůležitější?


Očkování proti chřipce je užitečné pro osoby všech věkových kategorií. Přesto lze vymezit tři specifické skupiny, u nichž chřipka představuje významné riziko. Jde především o malé děti mladší 2 let (případně 5 let), osoby starší 60-65 let a osoby s chronickým onemocněním (respiračním, kardiovaskulárním nebo metabolickým onemocněním, s cystickou fibrózou, poruchou ledvin, anémií, poruchou imunitního systému apod.). U všech těchto specifických skupin představuje chřipka významné zvýšení rizika vzniku komplikací (zejména kardiovaskulární nebo respirační onemocnění) nebo případně zhoršení původního chronického onemocnění.
Také těhotné ženy jsou vystaveny zvýšenému riziku komplikací po chřipce. Pokud se očkují chrání nejen sebe, ale jejich imunita také přispívá ke snížení rizika onemocnění chřipkou jejich potomků a to o více než 40 %. Matka mu totiž zprostředkovává ochranu transplacentárně předanými svými mateřskými chřipkovými protilátkami. I když očkování těhotných žen lze dle celosvětových doporučení provádět v jakémkoli trimestru, vždy zůstává spolehlivě bezpečné očkování ve druhé polovině těhotenství nebo spíše ve třetím trimestru. 

Kdy se proti chřipce očkuje?


Vhodný čas k očkování proti chřipce je vymezený jednak výrobními možnosti (tj. každoroční výroba nové chřipkové vakcíny) a začátkem plánované chřipkové sezóny. Zpravidla se tedy očkuje každoročně od září do listopadu.

Má smysl očkování proti chřipce i během chřipkové sezóny?


Očkovat proti chřipce je možné i v době plánované chřipkové sezóny. Vzhledem k tomu, že doba inkubace chřipky se odhaduje na 12-48 hodin, nelze se spolehnout na ochranu po očkování zhruba 10-14 dní, neboť to je doba potřebná ke vzniku dostatečně rozvinuté ochrany po očkování.

Kdy vzniká ochrana po očkování proti chřipce a jak dlouho přetrvává?


Ochrana po očkování vzniká zhruba 10-14 dní po podání vakcíny. Ochrana přetrvává minimálně po dobu 6 měsíců, což je doba dostatečná pro ochranu během předpokládané chřipkové sezóny. Pro další chřipkovou sezónu je třeba očkování opakovat a to nejen z důvodu časově omezené ochrany, ale především z důvodu jiných divokých chřipkových virů cirkulujících během další chřipkové sezóny.

Je vhodné očkovat proti chřipce děti, a jak se děti očkují?


Očkování dětí má velký význam a to zejména u malých dětí mladších 2 let. Očkovat lze však děti starší 6 měsíců (u mladších nebyla klinicky ověřena bezpečnost a účinnost takového očkování). Děti mladší 3 let se očkují podáním dvou polovičních dávek (0,25 ml) v intervalu 1 měsíce, nebo podáním jedné celé dávky (0,5 ml) či poloviční dávky (0,25 ml). Naopak děti starší 3 let se očkují stejně jako dospělí a to podáním vždy jedné celé dávky.

Může očkování těhotné ženy ovlivnit její těhotenství nebo vývoj plodu?


Očkovat proti chřipce lze těhotné ženy i kojící matky. Přesto výrobci vakcín nechávají individuálně posoudit a rozhodnout ošetřujícího lékaře, neboť klinických údajů o bezpečnosti tohoto očkování zůstává stále limitované. Existují práce, které sledováním potvrdily, že očkování těhotných žen snižuje riziko kardiovaskulárních a respiračních komplikací v důsledku vzniku chřipky u těhotných žen. Je-li třeba očkovat proti chřipce, pak se doporučuje volit očkování převážně ve druhém a hlavně ve třetím trimestru. Přeci jen schází dostatečné poznatky o tom, zda v prvním trimestru, ve kterém se teprve buňky plodu diferencují, by očkování nemohlo proces vývoje plodu minimálně teoreticky negativně ovlivnit.
Naopak očkování proti chřipce nikterak neovlivňuje možnost otěhotnění a není tak stanoven žádný interval mezi očkováním a plánovaným otěhotněním.

Existuje nějaký rozdíl mezi dostupnými komerčními vakcínami proti chřipce?


Dnes se běžně k očkování proti chřipce používají inaktivované vakcíny, které obsahují výhradně jen neživé složky původních chřipkových virů. Takové vakcíny se označují buď jako subjednotkové (jsou tvořeny výhradně jen dvěma složkami, tzv. neuraminidázou a hemaglutininem chřipkových virů) nebo splitové (tzv. rozštěpené vakcíny, které obsahující celé virové částice rozštěpené na malé kusy). Kromě toho se v Evropě i USA používá živá chřipková vakcína, která se podává nosem (intranazálně).
Všechny vakcíny obsahují vakcinační antigeny proti lidské chřipce, tj. jsou konstruovány vždy ze 2 podtypů chřipkových virů typu A a z jednoho chřipkového viru typu B, který byl v posledních letech rozšířen o další kmen a některé stávající vakcíny tak mají celkem 4 chřipkové složky (2 typu A a 2 typu B). Chřipková vakcína se vyrábí každoročně s novým složením vakcinačních virů kmenů stanovených Světovou zdravotnickou organizací pro plánovanou chřipkovou sezónu (platnost takové vakcíny je jen pro odpovídající chřipkovou sezónu).

Může očkování proti chřipce způsobit chřipku u osob žijících ve společné domácnosti? Může toto očkování vůbec způsobit chřipku?


V Evropě se očkuje převážně inaktivovanými chřipkovými vakcínami. Ty neobsahující žádný živý vakcinační virus, a proto není možný přenos vakcinační složky z očkované osoby na osobu žijící ve společné domácnosti nebo v blízkém kontaktu. Je tedy naprosto vyloučeno, aby se tyto osoby od očkované osoby nakazily chřipkou.
U osoby očkované chřipkou někdy dochází k nežádoucím účinkům podobným či simulujícím vlastní chřipku (únava, bolest kloubů, svalů, apod.). Nejde však o vznik samotné chřipky, průběh těchto účinků je mírný a krátkodobý (obvykle do 72 hodin spontánně vymizí). I u očkované osoby může dojít v průběhu odpovídající chřipkové sezóny k nákaze chřipkou. Jde o tzv. selhání očkování (žádné očkování není schopno zajistit 100% ochranu u všech očkovaných osob) a závisí zejména na infekční dávce a infekčním potenciálu skutečného divokého kmene chřipkového viru cirkulujícího v daném regionu. Konstrukce chřipkových vakcín vychází z volby takových kmenů chřipkových virů, které jsou celosvětově předpovídané na období plánové chřipkové sezóny. Předpověď nemusí být vždy s realitou v dokonalém souladu a to v čase a místě.

Je nebezpečné očkování 2 dávkami chřipkové vakcíny v intervalu 1-2 měsíců?


Předávkování očkování proti chřipce není známo. Tj. podání dvou dávek v intervalu 1-2 měsíců nevede ani k poškození očkované osoby ani ke zmaření vzniklé ochrany po očkování. Některé státy dokonce doporučují podávat 2 dávky v uvedeném intervalu u těch osob bez ohledu na věku, které v předešlé sezóně nebyly očkovány nebo chřipku neprožily.

Může očkování proti chřipce zabránit i zánětu středouší?


Ano, toto očkování snižuje riziko vzniku zánětu středouší minimálně o 30%. Dokonce se považuje za jedinou obecnou prevenci tohoto onemocnění.

Vydáno / Aktualizováno: 20.01.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit