Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti dětské přenosné obrně

Jak dlouho přetrvává ochrana po očkování proti dětské přenosné obrně?


Očkování provedené minimálně prvními 3 dávkami (v uspořádání např. 0-2-8 měsíců) vede k relativně dlouhodobé ochraně. Pro zajištění kontinuální specifické imunity vůči dětské přenosné obrně se další posilující očkování provádí dle naší legislativy v 10 letech, tj. asi po 8 letech. Některé země pak doporučují očkovat proti dětské přenosné obrně každých 10 let, obvykle společně s očkováním proti tetanu.
Vzhledem k blížící se celosvětové eradikaci (vymýcení) dětské přenosné obrny není další posilující očkování naléhavé, protože ubude-li individuální ochrana, pak je ochrana kompenzována kolektivní s přídavkem absence cirkulujícího viru dětské přenosné obrny.

Jakou vakcínou se očkuje proti dětské přenosné obrně?


Od roku 2006 se u nás výhradně používá tzv. IPV vakcína - tj. inaktivovaná poliovakcína. Její výhoda spočívá v menším rozsahu kontraindikací a snadnou kombinovatelností s ostatními inaktivovanými vakcínami (jako jsou hexavalentní vakcíny). V neposlední řadě po tomto očkování nedochází k vylučování vakcinačního polioviru ve stolici s přechodným rezervoárem odpadních vod.
Dříve se ve většině zemí očkovalo s perorální živou poliovakcínou, která se dnes používá již jen okrajově v zemích, kde před několika málo lety nebo aktuálně cirkuluje divoký poliovirus. Zde se živé poliovakcíny používají z důvodu tvorby komplexnější imunity oproti inaktivované poliovakcíně a to i za cenu vylučování vakcinačních poliovirů stolicí. Nicméně existuje celosvětový plán postupného nahrazování očkování s živými oslabenými vakcíny za vakcíny inaktivované. Toto nahrazování je podmíněno eliminací výskytu divokého polioviru, a tak v zemích, kde k eliminaci již došlo, zavádějí do očkovacích kalendářů inaktivované vakcíny.

Jak se očkuje proti dětské přenosné obrně?


Očkování inaktivovanou vakcínou se provádí u kojenců zpravidla v rámci kombinovaného očkování a schéma očkování se přizpůsobuje doporučení výrobcem pro danou kombinovanou vakcínu. Obvykle se tedy očkuje buď 3 dávkami ve schématu 2+1 nebo 4 dávkami ve schématu 3+1. Obě uvedená schémata vedou k dosažení shodného výsledku imunitní odpovědi.
Očkuje-li se samotnou vakcínou proti dětské přenosné obrně (např. Imovax Polio), pak stačí podat 3 dávky v obvyklém uspořádání 0-2-8 měsíců.
Pokud bylo k očkování využito schéma 2+1, není z odborného hlediska žádná potřeba doplňovat jakoukoli další dávku vakcíny. Zákonná vyhláška doplňuje druhou posilující dávku ve věku 10 let, což se provádí kombinovanou vakcínou společně s očkováním proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (k dispozici je aktuálně vakcína Boostrix Polio).
Přechází-li se z očkování živou poliovakcínou na očkování s inaktivovanou vakcínou, pak se jen živá vakcína v následném očkování nahradí inaktivovanou bez potřeby jakékoli další úpravy (tj. přidání nějaké dávky navíc nebo změnou intervalů mezi dávkami). Byla totiž ověřena relativně vysoká kompatibilita imunitní odpovědi mezi oběma typy vakcín, a proto není vyžadována žádná další úprava očkování.

Kdy bude dětská přenosná obrna vymýcena?


S dětskou přenosnou obrnou jsme se v bývalém Československu rozloučili už v roce 1960, tj. od té doby nebyl u nás zaznamenán žádný případ tohoto onemocnění místně získaný. V roce 2001 vyhlásila Světová zdravotnická organizace eliminaci dětské přenosné obrny v Evropě.
Světová eradikace této infekce čeká na její eliminaci v posledních 2 zemích světa, tj. v Afghánistánu a Pákistánu. Ještě v roce 2018 bylo v obou uvedených zemích potvrzeno 29 případů (dokonce více než v předešlém roce 2017, kdy bylo zaznamenáno jen 22 případů).
Původně byla plánovaná celosvětová eradikace dětské přenosné obrny na rok 2018.

Proč se ještě plošně očkuje?


Vzhledem k eliminaci dětské přenosné obrny v České republice i Evropě se zdá pravidelné očkování kojenců jako nadbytečné. Ovšem právě pokračování v očkování a tím pádem zvyšování proočkovanosti splňuje podmínku budoucí eradikace a ukončení očkování.
Proto je stále potřeba očkovat. Právě minulé generace nám svým očkováním předaly obrovský dar, tj. eliminaci dětské přenosné obrny (několik desítek let nevíme, jaké to bylo onemocnět dětskou přenosnou obrnou) a my bychom měli těm budoucím předat náš dar v podobě její eradikace.
Po vyhlášení celosvětové eradikace lze počítat s plošným očkováním ještě nějaký rok posléze.

Vydáno / Aktualizováno: 13.01.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit