Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Rotavirové očkování brání vzniku autoimunitního onemocnění

Aktuálně byla publikována kohortová studie [Rogers 2017], ve které se autoři zaměřili na výskyt autoimunitního onemocnění diabetu typu I (T1D, juvenilní diabetes) u dětí očkovaných rotavirovou vakcínou. Do studie zařadili všechny děti a dospívající ve věku 0-19 let, které se narodili od počátku roku 2001 až do konce roku 2017. Údaje o nich byly získány z databáze národního poskytovatele zdravotního pojištění ve Spojených státech amerických. Ve sledované kohortě bylo celkem 1.474.535 dětí, které neměly před zahájením studie juvenilní diabetes.    

Očkování proti rotavirovým nákazám bylo zavedeno od roku 2006, proto děti narozené v letech 2001-2005 sloužily jako historická kohorta. Výskyt T1D u těchto dětí, které nemohly být očkovány proti rotavirovým nákazám, dosahoval 834 případů, což představovalo roční incidenci 20,5 případů na 100.000 osob.
Pokud však děti byly kompletně očkovány (tj. buď 3 dávkami vakcíny Rotateq nebo 2 dávkami Rotarix), ... 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Velmi podobný výsledek se zjistil také ve stejné věkové kohortě očkovaných a neočkovaných dětí v letech 2006-2017. U kompletně očkovaných jedinců došlo ke vzniku juvenilního diabetu v 192 případech, zatímco u neočkovaných ve 166 případech. Roční incidence juvenilního diabetu očkovaných byla 12,2, zatímco neočkovaných 20,6 případů na 100.000 osob. Očkování tak přispělo ke snížení relativního rizika o 41 % (IRR=0,59; 95% Cl: 0,48-0,73). 
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Zajímavým zjištěním však bylo to, že na poklesu výskytu autoimunitního onemocnění se podílelo výhradně jen kompletní očkování, neboť u nekompletně očkovaných nebyl zjištěn žádný významný rozdíl jeho výskytu oproti neočkovaným. Autoři příznivý efekt připsali výhradně rotavirovému očkování, neboť riziko juvenilního diabetu u dětí s ostatním dětským očkováním zůstalo beze změny.

Toto epidemiologické pozorování má svou biologickou přijatelnost, neboť rotavirová infekce akceleruje destrukci 𝛃 buněk a vede k patogenické infekci slinivky [Graham 2008, Honeyman 2014]. Výsledky této studie jsou konzistentní s výsledky australské práce, která rovněž poukázala na protektivní vliv rotavirového očkování na výskyt juvenilního diabetu u dětí mladších 5 let [Perrett 2019].
Tyto studie se přiřazují k těm, které prokazují riziko vzniku autoimunit prožitím preventabilní infekce, které lze čelit očkováním. Proto očkováním lze sekundárně snížit riziko některých autoimunit.

 

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 16.06.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit