Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce a na koho nová vyhláška zapomněla

Očkování proti chřipce nikdy nebylo prováděno celoplošně, neboť se toto očkování musí realizovat každý rok (kvůli variabilitě virových kmenů) a to by stát přišlo na více než 1.500 miliónů Kč ročně. I když porovnáním nákladů a prospěchu tohoto očkování vždy převáží prospěch (zejména díky pracovní absenci nemocných chřipkou), částka vydaná za očkovací látku a její aplikaci je natolik vysoká, že žádný stát na světě neinvestuje do každoroční imunizace proti chřipce.

Přesto existuje skupina osob, která dostává toto očkování zdarma. Už v předešlé platné vyhlášce byla tato skupina jednoznačně definována a nebyla omezena

§ 9 (48/1991 Sb.)
Mimořádné očkování

(2) Podle odstavce 2 se provádí očkování:
a) proti chřipce každý rok u osob trpících chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem

A kdo všechno by měl být očkován?

Jsou to především osoby:

  • se závažným chronickým respiračním a kardiovaskulárním onemocněním,
  • s diabetes mellitus a jiným metabolickým onemocněním,
  • s cystickou fibrózou, chronickou renální insuficiencí, chronickou anémií,
  • s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního onemocnění (např. HIV infekce, léčba imunosupresivy, cytostatiky nebo vysokými dávkami kortikoidů, radioterapie apod.)
  • umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců a penzionech pro důchodce
  • které při svém pracovním výkonu jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí chřipkové infekce (zejména zdravotníci nebo personál v ústavech sociální péče apod.)
  • infekce (zejména zdravotníci nebo personál v ústavech sociální péče apod.).

Rovněž se doporučuje očkovat proti chřipce děti starší 6 let a dospělé osoby mladší 18 let, které po delší dobu byly léčeny přípravky s kyselinou acetylsalicylovou, a u nichž existuje riziko vzniku Reyova syndromu.
Očkování se doporučuje osobám vystaveným zvýšenému riziku nákazy chřipkou z důvodu jejich povolání, např. pracovníci ve zdravotnictví, ve školství apod.

Na základě běžných doporučení pro očkování proti chřipce, které existuje v Evropských zemích a USA, nově platná vyhláška zahrnula a vymezila skupinu vhodnou pro pravidelné očkování, tj. očkování hrazeno státem.

§ 8 (439/2000 Sb.)
Pravidelné očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

(1) Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

§ 13(439/2000 Sb.)
Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae

Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 20 odst. 4, a to v případě očkování proti chřipce každý rok, v případě očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae jen jedenkrát, dále se očkování neopakuje.

A co nová vyhláška opomněla?

Nejen osoby umístěné v léčebnách, domovech důchodců, penzionech pro důchodce, v ústavech sociální péče apod. bývají postiženy chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.
Ministerstvo zdravotnictví svou chybu přiznalo a slíbilo, že i pro tento rok bude platit obecné ustanovení o očkování proti chřipce platné z minulé vyhlášky, tj. bude hradit toto očkování u pacientů i mimo jejich shora specifikovaný pobyt. Do budoucna počítá, že tato povinnost úhrady by přešla na zdravotní pojišťovny.

Proto všechny osoby, kterých se týká očkování proti chřipce hrazené státem se nemusí pro tento rok ničeho obávat. Snad jen nedostatku vakcíny (jako ostatně každoročně), která obvykle není způsobena nedostatkem výroby či dodávek, ale úředním omezováním tak, aby se nevydávalo moc peněz. Proto každý rok bývá očkována necelá polovina těch pacientů, kteří by měli mít toto očkování zdarma ze zákona.

Navíc pro tento rok si státní autorita vytvořila již alibi, neboť doporučila nepropagovat ze strany výrobců očkování proti chřipce s poznámkou, že stejně bude vakcíny málo (někdy se skutečně výrobci chřipkové vakcíny stane, že výtěžnost virové kultivace nedosahuje očekávaných předpokladů).

Pokud se rozhodnete si toto očkování zaplatit dobrovolně bez ohledu na to, zda máte nárok na něj zdarma či nikoli, očkovací látku si zakoupíte v lékárně bez omezení a necháte si ji aplikovat svým ošetřujícím lékařem.

Vydáno / Aktualizováno: 24.09.2001
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit