Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti respiračním chorobám

Akutní respirační onemocnění je způsobeno nejen chřipkovými viry (typu A a typu B), jak se mnozí domnívají, ale také dalšími viry jako jsou adenoviry, respirační syncytiální virus, apod., které se přenášejí nejčastěji a obvykle kapénkovým způsobem. Největší díl těchto chorob je zapříčiněn skutečně chřipkovými viry, přičemž zhruba 25 až 30% představuje virus chřipky typu A a zhruba 10% virus chřipky typu B. Velmi významně se na tomto typu onemocnění podílejí rovněž respirační syncytiální virus (zhruba 20%), adenoviry (zhruba 10%) a v menší míře také ostatní viry a bakterie (do 5%). Respirační onemocnění nemusí být vždy způsobeno viry, ale rovněž bakterií, tzv. Mycoplasma pneumonie, která se na nich podílí téměř 25-30%.

Dosavadní léčba viróz je zaměřena na zmírnění průběhu, nikoli na působení původce onemocnění. Proto očkování proti virovým infekcím má nezaměnitelný význam. Očkování proti chřipce se běžně uplatňuje každý rok a zahajuje se zpravidla na počátku podzimu (koncem září). Jiná situace je v oblasti očkování vůči shora jmenovaným virům a bakteriím. Takové očkování se teprve vyvíjí a připravují se vhodné očkovací látky.

Respirační syncytiální virus bývá nejčastější příčinou onemocnění dýchacích cest u malých dětí, neboť v pozdějším věku (kolem 5 let) dochází k vytváření obranných protilátek vůči tomuto viru a v 15 letech bývá chráněno více než 80% dětí. První vakcíny, které tvořily usmrcené původní viry, nebyly příliš účinné. Pozdější prototypy vakcín, tvořené pouze určitou bílkovinnou částí tohoto viru, vyvolávaly na myších a dalších zvířecích modelech účinnou ochranu. Klinické zkoušky u dětí a dospělých prokázaly nejen výbornou účinnost očkování, ale současně velmi dobrou snášenlivost bez významných projevů vedlejší reakcí. Příznivé výsledky mnoha klinických studií vedly již k regionálnímu zavedení očkování proti respiračnímu syncytiálnímu viru do praxe s ohledem na sledování jeho účinnosti a bezpečnosti při masivní imunizaci.

Adenovirové infekce se projevují nejčastěji vznikem horečky, katerem horních cest dýchacích, zánětem madlí, nosohltanu a průdušek a spojivek. Přestože se tato infekce může opakovat, nejtěžší průběh mívá právě první infekce, která postihuje děti ve věku od 6 měsíců do 7 let. Od 70. let byla s úspěchem klinicky zkoušena a posléze do praxe zavedená živá vakcína, která se podávala ústy. Její účinnost byla vysoká. Očkování vybraných skupin vedlo ke snížení celkového výskytu adenovirových infekcí. Přestože očkovací látka nevyvolávala větší počet nežádoucích účinků, vzniklo v 90. letech podezření, že vakcína nebyla řádně geneticky prověřena, zda oslabené vakcinační viry jsou i dlouhodobě geneticky stabilní. Proto když došlo k výpadku výroby této vakcíny, bylo její používání pozastaveno. Současná snaha vědců je připravit vakcínu na bázi určité sekvence virové bílkoviny, která by nebyla geneticky ovlivněna a která by poskytla minimálně stejnou nebo větší účinnou ochranu očkované osobě.

Bakterie Mycoplasma pneumoniae vyvolává u člověka řadu onemocnění od infekcí bez příznaků přes mírné katary horních cest dýchacích (které jsou nejčastějším klinickým projevem této infekce) až po těžké zápaly plic. Léčba je antibiotická (např. tetracyklinem). I pro toto infekční onemocnění se připravuje očkovací látka. Jeden typ vakcíny je tvořen usmrcenými bakteriemi. Ovšem klinická studie u dobrovolníků nepřinesla uspokojivé výsledky, neboť účinnost tohoto očkování dosahovala jen 60-70%. Jiná očkovací látka, která byla připravena z cukerného bakteriálního pouzdra, se zatím klinicky zkouší.

Podaří-li se připravit a zavést do praxe všechny shora vyjmenované vakcíny, bude jednou existovat reálná možnost, že budeme moci očkováním předejít respiračnímu onemocnění.

Vydáno / Aktualizováno: 01.01.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit