Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Způsob podání očkovací látky

Jednou ze zásad správného očkování je mimo jiné i volba způsobu a místa očkování. Způsob podání se liší podle druhu a charakteru očkovací látky. V tabulce je přehled jednotlivých očkování a způsob podání vakcín.

Pravidelné očkování
Očkování Typ vakcíny Způsob podání Místo podání
DTP (záškrt, tetanus, dávivý kašel) subjednotková nebo inaktivovaná vakcína hluboko intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) U mladších dětí nejčastěji do zevní části gluteální krajiny nebo do anterolaterální oblasti stehna a u starších dětí a dospělých osob do posteriorní deltoidní oblasti
Dětská přenosná obrna žživá vakcína perorálně -
inaktivovaná vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) U mladších dětí nejčastěji do anterolaterální oblasti stehna a u staršších dětí a dospělých osob do deltoidní oblasti
Hib (nákazy Haemophilus influenzae typu b) subjednotková konjugovaná vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) U mladších dětí nejčastěji do anterolaterální oblasti stehna a u starších dětí a dospělých osob do deltoidní oblasti
MMR (spalničky, příušnice, zarděnky) žživá vakcína subkutánně Do anterolaterální oblasti stehna nebo horní končetiny
TBC (tuberkulóza) žživá vakcína intradermálně Do horní části levé pažže nebo do levého stehna, což vede k aktivaci okolních mízních uzlin. Bylo-li očkování provedeno správně, objeví se bledý pupen.Byla-li injekční jehla zavedena příliš hluboko, je nutné aplikaci přerušit a podat vakcínu na jiné místo. Je-li očkování provedeno nesprávně, nebo byla-li podána vyšššší dávka vakcíny, můžže se objevit ulcerace a/nebo lymfadenitida.
HBV (virová hepatitida typu B) subjednotková vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Nejčastěji do deltoidní oblasti u dospělých osob a dětí starších 15 let nebo do anterolaterální oblasti u novorozenců a malých dětí.
*) Ve výjimečných případech může být vakcína aplikována i subkutánně a to tehdy, jedná-li se o očkování pacientů s trombocytopenií nebo s rizikem vzniku hemoragie

Doporučené očkování
Očkování Typ vakcíny Způsob podání Místo podání
Chřipka subjednotková nebo rozštěpená vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Do deltoidní oblasti nebo u malých dětí (mladších 5 let) do anterolaterální oblasti stehna.
Kl횝ová encefalitida inaktivovaná vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Nad úpon deltoidního svalu nebo do horního zevního kvadrantu hýžďového svalu
Meningokokové nákazy subjednotková vakcína subkutánně (intramuskulárně) Do deltoidní nebo gluteální oblasti
Pneumokokové nákazy subjednotková vakcína subkutánně* a intramuskulárně Do deltoidní nebo gluteální oblasti
Vzteklina inaktivovaná vakcína intramuskulárně nebo subkutánně, někdy i intradermálně Do deltoidní oblasti nebo u malých dětí (mladších 5 let) do anterolaterální oblasti stehna.
HAV (virová hepatitida typu A) inaktivovaná vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Do deltoidní oblasti u dospělých osob a dětí starších 15 let nebo do anterolaterální oblasti u novorozenců a malých dětí
Břišní tyfus subjednotková vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Do deltoidní oblasti u dospělých osob a dětí starších 15 let nebo do anterolaterální oblasti u novorozenců a malých dětí
žživá vakcína perorálně -
Cholera inaktivovaná vakcína intramuskulárně nebo subkutánně, někdy i intradermálně Do deltoidní oblasti nebo u malých dětí (mladších 5 let) do anterolaterální oblasti stehna.
Japonská encefalitida inaktivovaná vakcína subkutánně Do anterolaterální oblasti stehna nebo horní končetiny
ŽŽlutá zimnice žživá vakcína intramuskulárně (výjimečně subkutánně*) Do deltoidní oblasti u dospělých osob a dětí starších 15 let nebo do anterolaterální oblasti u novorozenců a malých dětí
*) Ve výjimečných případech může být vakcína aplikována i subkutánně a to tehdy, jedná-li se o očkování pacientů s trombocytopenií nebo s rizikem vzniku hemoragie

Většina očkovacích látek se obvykle podává do deltoidní oblasti nebo do anterolaterální části čtyřhlavého stehenního svalu. Hýžďové svaly, které byly považovány za tradiční místa k aplikaci vakcín se ukázaly ne příliš vhodné, protože se v těchto oblastech vyskytují tukové vrstvy, které zpravidla neobsahují žádné buňky imunitního systému, které jsou schopny antigeny dále zpracovávat. Vakcinační antigen se v tuku deponuje a do krevního řečiště se dostává s velkým zpožděním, a tak se imunitní odpověď vytváří o mnoho později, než by bylo třeba. Navíc se zvyšuje riziko, že dlouho zadržený antigen v tukové tkáni může degradovat vlivem enzymů a dalších odbourávacích mechanismů, což vede ke vzniku nižší imunitní odpovědi a v horším případě i k žádné imunitní odpovědi.

I když ve většině případů se očkovací látky podávají intramuskulárně, jsou případy, kdy je subkutánní podání nenahraditelné, a to tehdy, jedná-li se o očkování pacientů s trombocytopenií nebo s rizikem vzniku hemoragie. Přestože subkutánní podání vede častěji ke vzniku lokálních nežádoucích účinků, je někdy třeba prodloužit dobu přetrvání antigenu (např. pro zajištění vyšší imunitní odpovědi v těle očkované osoby), a proto se pak raději volí podkožní aplikace očkovací látky.

Jak hluboko se vakcína aplikuje, zálaží na použité technice a velikosti jehly. Je vhodné kůži před aplikací buď napnout nebo vytvořit kožní řasu, která však vyžaduje použití delší jehly. V praxi se dlouhé injekční jehly často nepoužívají. Avšak je třeba si uvědomit, že ve svalech je jen málo aferentních nociceptivních nervových vláken ve srovnání s podkožní tkání. Při výběru jehly hraje roli také její průsvit. Pro podání očkovací látky je vhodnější širší jehla, která zaručí, že obsah očkovací látky se více rozptýlí a riziko lokálního nežádoucího účinku se tím zmenší.

Intramuskulární způsob

Intramuskulárně podávané vakcíny se aplikují do míst, kde je svalová hmota největší. Obvykle se intramuskulární injekce dětem mladším 2 let podává do anterolaterální oblasti stehna, kde je již svalová hmota dostatečně dobře vyvinuta. K tomu se používá jehla zpravidla o délce 2,5 cm. Tkáň, do které se jehla aplikuje, se stikne druhou rukou tak, aby se svalová hmota zvětšila a končetina byla fixována. Po vpichu se pohybem zpětného natažení pístu injekční stříkačky zjistí, zda nedošlo k penetraci krevní cévy.

Subkutánní způsob

Subkutánní injekce jsou ve většině případů aplikovány do anterolaterální oblasti stehna nebo ramene. Jehla se zavádí do tloušťky kůže vytvořené jejím přehnutím. Přitom se doporučuje používat jehlu o délce 1,5 až 2 cm.

Intradermální způsob

Nejčastějším místem vpichu pro intradermální injekci je předloktí. Tím se dosáhne snížení množství podaného vakcinačního antigenu. K tomuto způsobu podání se doporučuje používat krátkou jehlu o délce zhruba 1,5 cm.

Vydáno / Aktualizováno: 01.01.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit