Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Současná situace výskytu meningokokových nákaz v ČR

Na základě dlouhodobého sledování výskytu invazivních meningokokových onemocnění v České republice je možné dojít k závěru, že lze v následujících letech očekávat jeho relativně mírnou a "klidnou" epidemiologickou situaci. Poslední roky byl zaznamenán mírný pokles výskytu těchto nákaz, i když v roce 2001 došlo k dílčímu nárůstu: o více než 50% ve srovnání s rokem 2000 nebo o 20% ve srovnání s průměrem let 1998-2000. Srovnáme-li roční výskyt v roce 2001 s výskytem celé minulé dekády, lze stávající výskyt hodnotit velmi příznivě, tj. nižší o více než 15%. Celkový roční výskyt těchto invazivních onemocnění dosáhl 1 případ na 100.000 obyvatel (v roce 2001).

Srovnání incidence invazivních meningokokových onemocnění v České republice a ve světě je uveden v tabulce.

Incidence na 100.000 obyvatel (v letech 1990-2001)
Česká republika
0,7-2,2
Francie
0,8 (1991)
Spojené státy americké
1-3
Země Skandinávie, Velká Británie, Wales
10-25
Afrika (zejména země rovníkové Afriky)
až 500

Uvedené incidence se vztahují k výskytu všech významných skupin těchto meningokokových nákaz, tj,. A, B, C, W135 a Y.

Přestože se u nás tato onemocnění vyskytují v mnohem nižší míře než v jiných zemích světa, stále přetrvává jeho vysoká smrtnost (až 10%).

Význam očkování

Očkování má stále význam zejména u rizikových skupin, což jsou děti do 4 let (ve věku od 0-11 měsíců: 17,8/100.000 dětí a ve věku od 1 do 4 let: 4,3/100.000 dětí) a dospívající (ve věku od 15 do 19 let: 2,6/100.000 osob). Navíc významným rizikovým faktorem vzniku invazivního meningokokového onemocnění u dětí je kouření rodičů a nízká socioekonomická úroveň rodin.

Dosud používaná vakcína u nás je vhodná k očkování dětí starších 2 let (někdy se též uvádí starších 18 měsíců). Nyní probíhá registrační řízení nové tzv. konjugované vakcíny, která je dostatečně účinná, tedy chránící, i pro dětí starší 2 měsíců. Lze předpokládat, že již možná příští rok bude tato vakcína k dispozici i u nás.

I když epidemiologicky převažuje výskyt meningokokových onemocnění způsobených skupinou B (téměř 60%) - vůči které bohužel ještě u nás není dostupné očkování, nelze podceňovat ani meningokokové infekce vyvolané skupinou C (zhruba 15%-ní výskyt), a proto očkování stávající vakcínou i již brzdy dostupnou konjugovanou vakcínou je u rizikových skupin nadále významné.

Vydáno / Aktualizováno: 18.03.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit