Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Koho očkovat proti virovým hepatitidám typu A a B

Očkování bohužel dnes ještě jen proti virovým hepatitidám typu A a typu B může být vhodné pro kohokoli, kdo chce být preventivně ochráněn vůči oběma virovým infekcím. Ale je nutné se nechat očkovat proti oběma těmto infekcím? Odpověď není jednoznačná. Logické je se nechat očkovat v takových případech, kdy v době budoucí existuje skutečné riziko.

Kdy se doporučuje očkování proti virové hepatitidě typu A?

Doporučuje se tehdy, je-li osoba vystavená zvýšenému riziku nákazy virovou hepatitidou typu A:

 1. Osoby, které cestují do oblastí se zvýšeným výskytem virové hepatitidy typu A. Mezi tyto oblasti patří Afrika, Asie, Středomoří, Střední východ, Střední a Jižní Amerika. Riziko nákazy se v těchto lokalitách zvyšuje s délkou pobytu v běžných životních podmínkách, odhaduje se, že zhruba 20 ze 1000 cestovatelů bývá infikováno HAV.
 2. Vojáci cestující do vysoce endemických oblastí nebo do oblastí se sníženým stupněm hygieny, kde riziko nákazy HAV se zvyšuje
 3. Osoby, pro které může být hepatitida typu A nemocí z povolání nebo osoby se zvýšeným rizikem přenosu této nákazy. Jde zejména o zdravotnický personál v nemocnicích nebo o osoby přicházející do styku s potravinami či odpadními vodami apod.
 4. Rizikové skupiny: homosexuálové, hemofilici, narkomané, sexuálně promiskuitní osoby, osoby, které jsou nebo byly v kontaktu s infikovaným jedincem apod.
 5. Pacienti s pravidelnou léčbou krevními deriváty a pacienti s chronickým onemocněním jater.
 6. Postexpoziční profylaxe, která se aplikuje v době inkubace onemocnění spolu s pasivní imunizací, prováděnou podáním obvykle intramuskulárního imunoglobulínu. Samotné očkování je v tomto případě nedostatečné, neboť imunitní odpověď se vytváří se dvou až čtyřtýdenním zpožděním, během kterého není očkovaná osoba vůči možné nákaze chráněna. Toto období se překlenuje pasivním příjmem protilátek v podobě imunoglobulínu, které působí prakticky okamžitě a zabrání vzniku případného onemocnění.

Z tohoto přehledu vyplývá, že ne všichni se musí nechat očkovat proti virové hepatitidě typu A. I když tento virus nepatří k vysoce infekčním virům, jeho přenos orofekálním způsobem je natolik snadný, že zejména při snížených hygienických podmínkách je pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění velmi vysoká.

Kdy se doporučuje očkování proti virové hepatitidě typu B?

Toto očkování se provádí jako pravidelné (neboli povinné) v těchto případech:

 1. pravidelné očkování dětí starších 2 měsíců nebo dětí ve věku 12 let
 2. novorozenci matek, které jsou HBsAg pozitivní, nebo které byly během těhotenství infikovány virovou hepatitidou typu B (zejména v posledním trimestru)
 3. pacienti s pravidelnou hemodialyzační léčbou, s chronickou jaterní insuficiencí, s častým příjmem krevních derivátů, se srpkovitou anémií, s koagulopatií nebo pacienti čekající na transplantaci orgánů
 4. osoby s rizikovým sexuálním chováním nebo drogově závislé osoby
 5. osoby, které žijí ve společné domácnosti s nemocným virovou hepatitidou typu B nebo s HBsAg pozitivní osobou
 6. osoby, které přicházejí do styku s lidským biologickým materiálem ve zdravotnických zařízeních
 7. osoby, které při svém pracovním výkonu jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí infekce virovou hepatitidou typu B
 8. osoby, které se neprofesionálně poranily injekční jehlou podezřelou z kontaminace virovou hepatitidou typu B a u nichž je hladina protilátek vůči HBV nižší než 10 IU/l.

Tyto skupiny obyvatelstva má očkování hrazeno státem (čili neplatí jej).

Navíc se toto očkování doporučuje:

 1. Osobám, které cestují do oblastí se zvýšeným výskytem virové hepatitidy typu B, a které plánují pobyt ve společné domácnosti místního obyvatelstva.
 2. Osoby ve věku 13 - 25 let, které nemají toto očkování jako povinné, a mohou být v budoucnu vystaveny zvýšenému riziku této nákazy svým promiskuitním sexuálním chováním nebo injekční aplikací narkotik.
 3. Očkovací látka proti virové hepatitidě typu B je vhodná také pro postexpoziční profylaxi, přestože je někdy správné toto očkování podpořit pasivní imunizací, podáním specifického HBIG imunoglobulínu.

Očkování proti virové hepatitidě typu B má význam, kromě shora uvedených případů, téměř výlučně jen tehdy, nemůže-li se osoba vyvarovat přímému kontaktu krve infikované virovou hepatitidou typu B, tzn. používání hygienických předmětů jiné osoby (např. holení, zubní kartáček apod.), pohlavní styk s osobou nakaženou HBV a závislost na drogách podávaných injekčně. V ostatních případech přenos této nákazy nebyl prokázán.

I když je infekčnost HBV viru velmi vysoká, jeho přenos je limitován pouze a výhradně na přenos krví. Proto na rozdíl od virové hepatitidy typu A se může osoba rizikovému chování velmi snadno vyvarovat.

Pokud se zváží míra rizika obou infekčních onemocnění, která vede k rozhodnutí nechat se očkovat, je dalším hlediskem volba vhodného očkování.
Dnes máme možnost se nechat očkovat tzv. monovakcínami proti jednotlivým hepatitidám nebo kombinovanou vakcínou proti oběma hepatitidám.

Výhody monovakcín

 • volba pouze jednoho očkování
 • cenově výhodnější
 • očkování proti vir. hepatitidě typu A stojí zhruba 2200,- Kč (2 dávky AVAXIM) pro dospělé nebo 1800,- Kč (2 dávky HAVRIX, VAQTA) pro děti
 • očkování proti vir. hepatitidě typu B stojí zhruba 2100,- Kč (3 dávky ENGERIX) pro dospělé nebo 1400,- Kč (3 x Engerix) pro děti
 • kompletní očkování HAV a HBV pro dospělé: 4300,- Kč

Nevýhody monovakcín

 • v případě kompletního očkování se podává celkem 5 dávek
 • v součtu všech podaných dávek se může objevit více kumulovaných lokálních nežádoucích účinků (jedna vakcína se podá do jednoho ramene a druhá vakcína do druhého ramene, pokud dojde ke vzniku lokálních nežádoucích účinků, např. zarudnutí, otok apod. jejich výskyt se sčítá)
 • vyšší cena kompletního očkování HAV a HBV pro děti: 3200,- Kč

Výhody kombinované vakcíny

 • nižší počet dávek (pouze 3 dávky)
 • nižší cena pro děti: 3000,- Kč (3 dávky TWINRIX) pro děti
 • nižší psychická zátěž dětí (a možná i dospělých)
 • méně nežádoucích kumulovaných účinků

Nevýhody kombinované vakcíny

 • nadbytečná dávka HAV (nemá význam pro imunizaci)
 • relativně vyšší cena pro dospělé: 4.800,- Kč (3 dávky TWINRIX) pro dospělé

Účinnost kombinovaného očkování i očkování monovakcínami je shodná, tj. poskytuje více než 90% sérokonverzi. I když kombinovaná vakcína vyvolává vyšší hladiny protilátek než očkování monovakcínami, pro vlastní ochranu očkované osoby je to nepodstatné.

Nyní společnost Glaxo-SmithKline nabízí Twinrix se slevou pod názvem: PROGRAM TŘETÍ DÁVKA ZDARMA - DAR PRO DĚTI NA CELÝ ŽIVOT. Pokud dojdete k tomu, že je pro Vás (či Vaše dítě starší 13 let) očkování proti oběma virovým hepatitidám nezbytně nutné, pak je skutečně vhodné se rozhodnout rychle a v období od 1.4 do 31.5 zakoupit jednu dávku této vakcíny a nechat se očkovat. Po jednom měsíci si necháte aplikovat 2. zakoupenou dávku vakcíny. A třetí dávku, kterou si necháte aplikovat po 6 měsících od zahájení očkování už nekupujete a dostanete ji zdarma. takže jediná podmínka je koupit první 2 dávky vakcíny, přičemž musíte zahájit toto očkování v období od 1.4 do 31.5. Místo 4.300,- Kč zaplatíte jen 3.200,- Kč (pro dospělé) nebo místo 3.000,- Kč zaplatíte jen 2.000,- Kč (pro děti).

Navíc jste-li pojištěncem zdravotní pojišťovny OZP, a je-li Vám méně než 26 let, můžete využít prevenční program této pojišťovny a ta za Vás uhradí jednu ze 2 dávek. Celé očkování Vás stojí buď 1600,- Kč (pro dospělé mladší 26 let) nebo 1.000,- Kč (pro děti).

Taková nabídka je skutečně velmi výhodná, a pokud splníte obě podmínky, tj. zahájení očkování v termínu od 1.4 do 31.5 a jste pojištěncem OZP, lze jen doporučit se nechat očkovat kombinovanou vakcínou TWINRIX.

Vydáno / Aktualizováno: 15.04.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit