Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování - další náklady na CESTOVÁNÍ

Dost často se říká, že ten, kdo se vydá na cestu do exotických kraji (ať už služebně nebo na dovolenou), má takové příjmy, že pro něj není problém se postarat o své zdraví před plánovanou cestou. Tento názor pramení převážně z cen nabízených různými cestovími kancelářemi nebo agenturami, neboť ceny těchto zájezdů jsou skutečně vysoké. Ale protože i tyto ceny klesají, některé "cestovky" chtěji přivábit víc klientů už tím, že mu nesdělí všechny zdravotní rizika a zdravotní náklady s tím spojené. Jindy se stává, že cestovatelé podstupují prevenci (některé očkování), které je nadbytečné nebo jen okrajové (svým významem).

A jaké jsou vlastně náklady na prevenci před cestováním do exotických krajin?
V tabulce Vám přinášíme kategorizaci očkování podle jeho důležitosti. Na našich stránkách najdete všechna doporučená očkování do dané země a pomocí této tabulky si může sestavit priority pro vhodnou prevenci před Vaší cestou. Ceny považujte pouze za orientační (obvykle nejsou zahrnuty ceny za jejich aplikaci, protože toto závisí na Vašem ošetřujícím lékaři nebo hygienické stanici či očkovacím středisku, kde si necháte očkovací látku podat).

V první kategorii jsou uvedena ta očkování, která jsou prevencí smrtelných onemocnění nebo prevencí možných komplikací (zejména v době cestování).
Druhá kategorie jsou očkování, která jsou důležitá prakticky všude na světě, ale u nás se provádí pravidelně v dětství. Zde je důležitější si ověřit z očkovacího průkazu stav očkování.

Třetí kategorií jsou očkování významná - jako prevence onemocnění, která zpravidla nekončí úmrtím. Avšak tyto infekční onemocnění jsou snadno získatelná bez ohledu na dodržování správných hygienických zásad.
Čtvrtá kategorie očkování jsou infekční onemocnění, která jsou lokálně významná (pouze do určitých cílových zemí), nebo částečně ochranná.

Pátou kategorií jsou očkování proti virové hepatitidě typu B a očkování proti vzteklině. V posledních letech vždy před prázdninami výrobce této vakcíny provádí masivní kampaň pro prodej této vakcíny (zejména v kombinaci s očkováním proti virové hepatitidě typu A). Avšak pravděpodobnost získání tohoto onemocnění z cest je velmi nízká (téměř nulová), pokud cestovatel nejede za sexuální turistikou. Preventivní očkování proti vzteklině je ve většině zemí světa nadbytečné, neboť při podezřelém kontaktu se zvířetem může cestovatel vyhledat standardní lékařskou pomoc. Je však několik států na světě, kam se doporučuje toto očkování jako preventivní, neboť místní zdravotní péče neodpovídá světovému standardu (tj. zejména malá dostupnost imunoglobulínů a vakcíny proti vzteklině).

Celkové náklady, tj. v případě, že cestovatel by musel podstoupit všechna preventivní očkování a antimalarickou profylaxi, jsou 11.320,- Kč. Pokud by cestovala za stejných podmínek 3 člená rodina, pak tyto náklady na cetování činí cca. 28.000,- Kč. Doporučení je před zahájením očkování je vhodné zvážit míru rizika, které by Vás mohlo na cestě potkat a nechat se očkovat jen proti tomu, co je skutečným rizikem.

Vydáno / Aktualizováno: 03.06.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit