Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Podzim - čas pro očkování proti chřipce

Tak jako každý rok se během září až listopadu provádí očkování proti chřipce. Stačí jedna dávka vakcíny a chřipka je zažehnána. Je tomu tak vždy?
Odpůrci očkování argumentují tím, že po očkování proti chřipce stejně chřipkou onemocní. Pravda je odlišná, během podzimních měsíců se vedle chřipky objevují další respirační onemocnění jako jsou respirační syncytiální virové, adenovirové, parainfluenzární a rhinovirové infekce stejně jako bakteriální infekce způsobené především Mycoplasma pneumonie. Četnost výskytu chřipkových nákaz se vyskytuje zhruba ve 30-40% ze všech akutních respiračních onemocnění.

Očkování proti chřipce zákonitě nemůže chránit proti všem zmíněným respiračním onemocněním. To je hlavní důvod, proč očkovaná osoba může onemocnět respiračním onemocněním. Z tohoto důvodu by se zdálo, že očkování proti chřipce nemá smysl, hrozí-li další respirační nákazy. Přesto význam tohoto očkování je nedocenitelný, neboť chřipka se objevuje vždy ve dvou či třech různě intenzivních vlnách, snadno se šíří (častěji než ostatní akutní respirační onemocnění) a vytváří někdy až dramatické epidemie. Navíc onemocnění chřipkou může mnohonásobně zesílit jiné chronické onemocnění, zejména starších osob, které v některých případech tomuto onemocnění mohou podlehnout (ročně se jen u nás přisuzuje chřipce i více než 2000 případů úmrtí starších lidí).

A jaká je účinnost očkování a použité chřipkové vakcíny?

Vzhledem k tomu, že se každoročně připravuje chřipková vakcína s novými kmeny chřipkových vakcinačních virů (podle předpovědi Světové zdravotnické organizace), nemusí být účinnost té či oné očkovací látky stejná. Tomu přispívá i skutečnost, že existují principielně 3 typy vakcín.

První, dnes už téměř zastaralý typ (u nás již není k dispozici), se označoval jako celovirionová vakcína, která se připravovala usmrcením vakcinačních chřipkových virů. Vzhledem k tomu, že tento typ obsahoval kompletní antigenovou výbavu, očkování vyvolalo relativně vysokou imunitní odpověď a očkovaná osoba byla spolehlivě chráněna. Účinnost tohoto typu vakcíny se odhaduje na více než 90%. Nevýhodou této očkovací látky byla její nižší snášenlivost. V některých případech dokonce došlo k tak silné odezvě, že očkovaná osoba vnímala toto očkování jako vlastní chřipkové onemocnění. Navíc četnost nežádoucích účinků byla větší než je u dnešního očkování přípustné. Tyto důvody vedly výrobce k přípravě a vývoji dnešních vakcín. I když se dnes tento typ vakcíny v Evropě i v Severní Americe nepoužívá, je ještě několik světových regionů, kde se celovirionovou vakcínou očkuje.

Dnešní nejčastěji používané vakcíny jsou tzv. subjednotkové a splitové. Subjednotkové vakcíny jsou tvořeny výhradně 2 typy antigenů (hemaglutinin a neuraminidázu), které jsou vysoce čištěné (odtud označení subjednotkové). I když jejich účinnost není nejvyšší (dosahuje 60-80%), jsou velmi dobře snášeny a nejčastěji se používají k očkování malých dětí. Vyšší účinnost poskytují očkovací látky splitové, které vznikaji rozštěpením a čištěním chřipkových virionů. Antigeny těchto vakcín jsou bohatší, a proto mohou vyvolat i širokospektrou imunitní odpověď, která poskytuje vyšší ochranu očkované osoby vůči chřipkové nákaze, než je tomu po očkování subjednotkovou vakcínou. Odhadovaná účinnost tohoto typu vakcín je zhruba 70-90%. Navíc podobně jako u očkování subjednotkovými vakcínami je očkování splitovými vakcínami bezpečné a dobře snášené. Vývoj nových vakcín směřuje k vysoce čištěným subjednotkovým vakcínám, které se obohacují speciálními nosiči a dalšími proteinami, které zvyšují jejich účinnost. U nás bohužel tento typ moderních vakcín není zatím k dispozici, ale na druhou stranu dosahovaná účinnost je zhruba shodná se splitovými vakcínami a jejich snášenlivost je jen o něco vyšší než u splitových vakcín. Tento rozdíl je však draze vykoupen cenou této vakcíny.

Vydáno / Aktualizováno: 23.09.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit