Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Herpesvirová onemocnění (Herpes simplex 1 a 2) - část I.

Oba dva typy HSV infekce mívají dobu inkubace průměrně 6 až 8 dní. Byly ale zaznamenány i kratší doby inkubace (pouze 1 den) a delší (až 2 týdny).
Infekce vyvolané typem 1 jsou většinou lokalizované v orofaciální oblasti (na rtech, v ústech, očích), zatímco infekce typu 2 se vyskytují nejčastěji v perigenitálních oblastech. Rozlišují se primární a rekurentní HSV infekce. Primární infekce HSV-1 se objevuje nejčastěji v dětském věku a zpravidla probíhá inaparentně (nezjevně). Pokud dojde k její manifestaci, probíhá jako akutní herpetická gingivostomatitida nebo lokální lymfadenopatie u dětí do 3 let a jako nediferencovaný katar cest dýchacích u starších dětí a dospělých.

K primoinfekci HSV-2, která patří k nejčastějším pohlavním nákazám, dochází obvykle až v době sexuální zralosti. U mužů se projevuje jako herpetický výsev na glans penisu, zatímco u žen se lokalizuje perigenitálně i perianálně. Dojde-li k primární infekci v těhotenství, může být transplacentárně nakažen také plod. Častěji však bývá dítě infikováno cervikálním sekretem při porodu. Není-li včas léčena perinatální infekce novorozenců, obvykle tato infekce končí těžkým onemocněním s příznaky sepse a encefalitidy, které jsou zpravidla smrtelná. Také HSV-1 viry mohou zapříčinit genitální herpes infekci až ve 20% případů. Její trend se neustále zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že virová DNA HSV obou typů může perzistovat v buňkách neuronů regionálních senzorických ganglií, bývá HSV infekce označována jako rekurentní infekce a řadí se mezi perzistentní a chronické infekce s proměnlivým, nepředvídatelným stupněm kožní exprese. K reaktivaci infekce dochází různými podněty (UV záření, horečka, stres, hormonální porucha, oslabení imunitního systému, apod.). Generalizaci rekurentní infekce obvykle brání již vytvořená imunita, a proto se nejčastěji projevuje v oblastech, která byla postižena primární infekcí. Sekundární infekce se objevuje pouze u 50% pacientů zpravidla 3 až 4 krát do roka, ale jsou známy případy, kdy se může objevit také každý měsíc. Rekurentní infekce mívají mírnější průběh vzhledem k primoinfekci. Někdy může být také asymptomatická, což zvyšuje riziko přenosu HSV nákazy.

Patogeneze

Viry Herpes simplex se primárně množí na sliznicích oka, úst, nosu nebo genitálií nebo na porušené kůži, kde způsobují vznik mnohojaderných syncycií a degeneraci buněk. Poškození napadených buněk vede až k jejich nekróze. Infikovaná místa mohou být doprovázena zánětem a vznikem puchýřků nebo aft. HSV je neurotropní virus, který se dostává do periferních senzorických nervů v infikované oblasti. Virové kapsidy se šíří axony do některých regionálních senzorických ganglií, kde virová DNA latentně perzistuje, což umožňuje virové infekci zůstat bez imunitní odpovědi. Během latentní infekce nervových buněk, virová DNA je uchovávána jako episom (není do buňky integrována) s limitovanou expresí specifických virových genů, které jsou nutné pro zachování latence. Při náhodné reaktivaci DNA postupuje axonem a z nervového zakončení zpětně napadá buňky sliznice nebo kůže, kde se virus rekonstruuje a replikuje.

Vydáno / Aktualizováno: 21.10.2002
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit