Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jaké bude očkování v roce 2003?

Stát, respektive Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím hygienických stanic každoročně zajišťuje očkovací látky pro tzv. pravidelné neboli povinné očkování. Jedná se o očkovací látky proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám, proti dětské přenosné obrně, proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu, proti nákazám způsobených bakterií Haemophilus influenzae typu b a proti virové hepatitidě typu B. Výjimku tvoří pouze očkovací látka proti TBC, která je z větší části hrazena zdravotními pojišťovnami, avšak i ty získávají tuto úhradu z peněz Ministerstva zdravotnictví.

Ze zákona (dáno vyhláškou) mělo Ministerstvo zdravotnictví vypsat loni výběrové řízení pro dodávky těchto vakcín. Jak bývá pro socialistickou vládu obvyklé, na výběrové řízení se zapomnělo, a tak na poslední chvíli (polovina prosince 2003) proběhlo výběrové řízení za účasti našich "odborníků". Díky pozdnímu termínu tohoto řízení, nebylo na začátku roku 2003 nic připraveno. Proto platí jakási džentlmenská dohoda o dodatečném financování nákupu vakcín hygienickým stanicím, které musí šáhnout do svého rozpočtu a vakcíny nakoupit.

Výběrové řízení proběhlo při nedodržení všech zákonných náležitostí pro výběrová řízení, takže se může stát, že účastníci - dodavatelé mohou vznést námitky vůči rozhodnutí plynoucího z tohoto řízení.
Pro rodiče (respektive pro jejich děti) to naštěstí nic neznamená a očkování proběhne jako v minulých letech. Jeden rozdíl tu však existuje. Od letošního roku vznikla možnost pro rodiče volit mezi vakcínami zdarma (tj. očkovacími látkami, které hradí stát) a vakcínami, které nebyly vybrány výběrovým řízením. Tato možnost existovala i v minulých letech, ale moc se o tom nemluvilo. Rodiče tak mohou volit mezi vakcínami registrovanými v České republice. Cenu za takovou vakcínu si rodiče musí uhradit sami. A jaký to má význam? Prakticky žádný. Ale jsou rodiče, kteří pro své děti volí raději dražší výrobek (a možná i bezpečnější). V jakém případě má smysl využít alternativu koupit si vakcínu:

  1. očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v kombinaci s očkováním proti hemofilovým nákazám typu b lze místo standardu použít kombinovanou vakcínu s acelulární složkou očkovací látky proti dávivému kašli
  2. místo očkování perorální vakcínou proti dětské přenosné obrně (v březnu a květnu) lze využít inaktivované vakcíny, kterou lze podat kdykoli mimo kampaňovité očkování s perorální vakcínou

  3. místo očkování monovakcínou proti virové hepatitidě typu B lze použít očkování kombinovanou vakcínou proti oběma hepatitidám, tj. typu A i B, ale jen v případě očkování dětí ve věku 12 let. U dětí mladších 2 let očkování proti hepatitidě typu A nemá smysl, neboť se toto očkování ukazuje neúčinné (interference vakcinačního antigenu s mateřskými protilátkami).

  4. alternativní očkování s kombinovanými vakcínami, které obsahují více než 4 očkovací látky jako jsou pentavakcíny (5 složek), hexavakcíny (6 složek) a heptavakcíny (7 složek) - např. záškrt, tetanus, dávivý kašel, Haemophilus influenzae typu b, dětská přenosná obrna, hepatitida typu B, pneumokokové nákazy apod.

 

Volba vakcíny je na rodičích. Ti, co nechtějí zaplatit až několik tisíc navíc, mohou být v klidu, neboť používané a tedy i kompletně hrazené vakcíny jsou více než dostatečně kvalitní a bezpečné.

Vydáno / Aktualizováno: 13.01.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit