Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování ve Spolkové republice Německo

Dnes není neobvyklé pracovat a žít v jiné zemi než jsme se narodili. To rovněž souvisí i s naším vstupem do Evropské unie. Proto se tento rok bude věnovat i problematice očkování v jiných zemí světa. Seriál otevřeme kapitolou očkování v Německu. Mnoho rodičů se do ciziny stěhuje za prací s celou rodinou. Pak se může stát, že očkování jejich dětí by mohlo být nekompletní nebo zbytečně opakované. Vždy platí pravidlo, že při dlouhodobém pobytu (více než 1 rok) se vyplatí mít s sebou očkovací průkaz (včetně jeho překladu v jazyce cílové země nebo alespoň v angličtině) nebo opis očkovacího průkazu jako lékařského potvrzení o provedeném očkování (samozřejmě s notářky ověřeným překladem). Může se tím předejít mnoha nedorozumění.

Očkování v SRN

Více než 95% všech očkovaných osob v SRN je prováděno u lékařů, především u pediatrů a praktických lékařů. Jen několik málo procent se nechává očkovat v nemocnicích nebo na hygienických stanicích. Podobně jako u nás i zde je tzv. pravidelné očkování hrazeno státem, respektive zdravotními pojišťovnami.

Díky systému surveillance (dohledu) výskytu infekčních onemocnění dosahovala v roce 1996 proočkovanost populace 80% vůči záškrtu, tetanu a dětské přenosné obrně, více než 70% vůči nákazám Haemophilus influenzae typu b, 75% vůči spalničkám a příušnicím, 35-60% vůči zarděnkám a 45% vůči dávivému kašli. I když dnes je proočkovanost vyšší, přesto Německo nedosahuje našich výsledků. Důvodem je nižší ochota rodičů nechat své děti očkovat.

Očkování proti TBC

Provádí se zde očkování jen rizikových dětí nebo na požádání rodičů. U nás se tento systém zkoušel regionálně na přelomu 80. až 90. let a vymstil se zbytečnou smrtí jednoho novorozence. Proto se u nás nadále toto očkování provádí jako povinné.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
Toto očkování se v Německu provádí podání pouze 4 dávek podle schématu obdobně jako u nás: ve 3., 4. a 5. měsíci a mezi 12.-15. měsícem. K očkování se dnes již používá kombinovaná vakcína s acelulární složkou vůči dávivému kašli. U nás se pátá dávka vakcíny vůči záškrtu, tetanu a dávivému kaši osvědčila, proto se doporučuje nejpozději do 6. roku dítě očkovat touto pátou dávkou. Později se už toto očkování neprovádí z důvodu zvýšeného rizika nežádoucích účinků.

V Německu se každých 10 let podává jedna posilující dávka vakcíny vůči záškrtu a tetanu (u nás jen monovakcína vůči tetanu).

Očkování proti dětské přenosné obrně

Toto očkování se zde provádí výhradně inaktivovanou vakcínou, která se u nás používá jen ve výjimečných případech. Očkovací schéma je: 3., 4., 5. měsíc a mezi 12.-15. měsícem. Přeočkování se provádí mezi 11-18. rokem. U nás se očkuje proti dětské přenosné obrně kampaňovitě. Pokud je dítě rozočkováno jedním typem vakcíny může být doočkováno druhým typem, aniž by došlo ke snížení účinnosti nebo ke zvýšení rizika nežádoucích účinků.

V Německu se toto očkování provádí obvykle s očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se očkují novorozenci ve věku 3, 5 a 12-15 měsíců (3 dávky) a dále neočkovaní mladí lidé (shodné s naším očkováním). Opět se zpravidla provádí současně s očkováním proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli, kombinovanou vakcínou nebo sdruženým očkováním.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám

Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí podobně jako u nás ve věku 12-15 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až v 6 letech. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být v 6. roce znovu očkováno.

Ostatní očkování

Očkování proti chřipce, meningokokovým nákazám, virové hepatitidě typu A apod. se i v Německu pouze doporučuje za určitých podmínek a proto bývá hrazeno jen některými zdravotními pojišťovnami v různém rozsahu.

Vydáno / Aktualizováno: 20.01.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit