Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování ve Velké Británii

Tímto článkem navazujeme na seriál očkování v zahraničí. Cestujete-li za prací nebo studiem do této země na dobu delší než 1 rok, je vhodné si s sebou vzít překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny).

Očkování ve Velké Británii

Ve Velké Británii se očkuje téměř výhradně u dětských lékařů nebo praktických lékařů pro dospělé. Očkování je hrazeno i garantováno státem.

Očkování proti TBC

Provádí se zde očkování jen rizikových dětí nebo na požádání rodičů. Obvykle se očkuje až ve 12 letech.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje stejně jako u nás společně s vakcínou proti hemofilovým nákazám typu b. Rozdíl je ten, že se očkuje buď kombinovanou vakcínou (proti všem 4 infekčním nemocem) a to jen při posilujícím očkování (tj. 4. dávka) nebo odděleně v jeden den při základním očkování. Základní očkování se provádí přibližně jako u nás ve 2., 3. a 4. měsíci. Přeočkování se realizuje podáním jen jediné dávky zhruba po 6 měsících, tj. ve 12. měsíci (a v případě potřeby až 15-18. měsíci). V posledních letech byla pertusssová složka kombinované vakcíny nahrazena acelulární, která se používá zatím jen pro přeočkování, nikoli pro základní očkování. Další očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti tetanu a záškrtu (pro dospělé) v 11. až 12. roce, a pak vždy po 10 letech. U nás je toto očkování prováděno s monovakcínou jen proti tetanu.

Očkování proti dětské přenosné obrně

Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje stejně jako u nás s živou perorální vakcínou. Podává se ve 4 dávkách ve věku 2, 3, 4 a 16 měsíců. Následně se přeočkovává ve 13 letech. V poslední době se i ve Velké Británii zvažuje možnost očkovat inaktivovanou parenterální vakcínou.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se ve Velké Británii očkují jen rizikové osoby (zdravotníci, děti HBsAg pozitivních matek, osoby v obzvláště rizikových podmínkách). Narozdíl od našeho očkovacího kalendáře, britský kalendář toto očkování neobsahuje. V poslední době se mluví o možnosti zavedení očkování proti virové hepatitidě typu B do očkovacího kalendáře. V případě, že Vaše dítě bude rozočkováno (např. první dvě dávky), je vhodné toto očkování dokončit i ve Velké Británii, tj. zde zakoupit.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám

Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí podobně jako u nás ve věku 13 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až ve 4 letech. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být ve 4. roce znovu očkováno.

Očkování proti meningokokovým nákazám

Ve Velké Británii se narozdíl od jiných států provádí pravidelné očkování proti meniningokokovým nákazám skupiny C. Očkují se děti starší 2 měsíců podáním 3 dávek ve věku 2, 3 a 4 měsíců. K tomuto očkování se používá nová konjugovaná vakcína (od tohoto roku dostupná i u nás). Děti starší 1 roku se doočkovávají podáním pouze jediné dávky.

Ostatní očkování

Očkování proti chřipce, virové hepatitidě typu A apod. se i ve Velké Británii pouze doporučuje za určitých podmínek, a proto bývá hrazeno jen některými zdravotními pojišťovnami v různém rozsahu.

Vydáno / Aktualizováno: 10.02.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit