Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Účinnost očkování proti pneumokokovým nákazám

Současné očkovací látky proti pneumokokovým nákazám obsahují více než jeden vakcinační antigen. U nás je k dispozici vakcína PNEUMO 23, obsahující 23 vakcinačních antigenů. Ve světě je k dispozici navíc ještě 7-valentní konjugovaná vakcína (Prevnar), která je vhodná zejména pro očkování dětí mladší 2 let, zatímco tradiční 23-valentní vakcínou se očkují všechny osoby starší 2 let. Podobně jako u tradičních polysacharidových (případně oligosacharidových) vakcín proti meningokokovým nákazám a hemofilovým nákazám typu b, není tato tradiční vakcína schopna indukovat dostatečnou převážně protilátkovou (humorální) odpověď. V některých státech se používají i méně valentní vakcíny, např. 12-ti nebo 14-ti valentní polysacharidové vakcíny.

Dnes běžně používaná 23-valentní polysacharidová pneumokoková vakcína pokrývá 23 nejčastěji se objevujících sérotypů této bakterie (Streptococcus pneumoniae). Tím chrání z více než 88% účinností před pneumokokovými bakteriémiemi e meningitidami dospělé osoby a téměř se 100% účinností děti starší 2 let.

Účinnost tohoto očkování u dětí

Klinické studie provedené v 80. až 90. letech minulého století nepotvrdily jednoznačnou spolehlivou účinnost tohoto očkování jako ochranu dětí před zánětem středního ucha vyvolaného pneumokokovou nákazou. Ale naopak potvrdily jednoznačné snížení mortality akutní infekce dolních cest dýchacích.

Účinnost očkování u dospělých

Již od 40. let minulého století bylo provedeno mnoho klinických studií po celém světě, které měly potvrdit nebo vyvrátit účinnost očkování proti pneumokokovým nákazám u dospělých osob. Vzhledem k tomu, že účinnost byla klinicky sledována několik let po očkování, obvykle porovnávána mezi očkovanými a neočkovanými, nebylo ji vždy snadné jednoznačně vyhodnotit. Problematika hodnocení spočívala ve složitosti průkaznosti případného vzniku pneumokokové pneumonie (zápalu plic) vakcinačního sérotypu či nevakcinačního sérotypu u obou skupin očkovaných a neočkovaných osob. Přesto všechny studie ukázaly, že toto očkování má velký význam pro ochranu veřejného zdraví před invazivními pneumokokovými nemocemi.

Ochrana před pneumokokovými nákazami

Základní imunitní odpověď po očkování je tvořena specifickými protilátkami. K jejich tvorbě dochází u většiny očkovaných již po 2-3 týdnech. Podobně jako u jiného očkování i v tomto případě platí, že se doba tvorby protilátek prodlužuje u pacientů s některým chronickým onemocněním. Může se také stát, že u nich nedojde po podání jediné dávky vakcíny k vytvoření dostatečně vysoké protektivní hladiny protilátek. U více než 80% zdravých očkovaných jedinců dochází k tvorbě protektivních hladin kompletních protilátek specifických proti všem vakcinačním sérotypům. Hladiny protilátek přetrvávají zhruba po dobu 5 let, a pak postupně klesají. Proto se po 5 letech obvykle provádí další posilující očkování podáním pouze jediné dávky. Tento mechanismus perzistence protilátek může být u chronicky nemocných mnohem kratší. Na základě všech dostupných výsledků klinických hodnocení bývá účinnost tohoto očkování považována za 60-70% v prevenci před všemi invazivními pneumokokovými infekcemi (tj. i těch, vůči kterým vakcína neobsahuje specifické antigeny).

Příklad nárůstu protilátek specifických vůči vakcinačním antigenům jednotlivých sérotypů demonstruje obrázek. Zde je na ose y vynesen nárůst (index) příslušné protilátky po 21- 26 dnech po očkování vyjádřený jako poměr po a před očkováním. V průměru byl nárůst protilátek 4,2x.

V současné době je možné u nás zakoupit vakcínu PNEUMO 23 za výhodnou cenu, která platí do konce února. Vzhledem k tomu, že nás nyní již postihla chřipková epidemie, je asi vhodnější si vakcínu zakoupit a nechat si ji aplikovat po překonání chřipkové epidemie. Pneumokokové nákazy nejsou jen sezónní infekcí a navíc ochrana přetrvává minimálně 5 let.

Vydáno / Aktualizováno: 17.02.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit