Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Účinnost vakcíny Trivivac

Očkovací látka TRIVIVAC, jejíž výrobcem je společnost Sevapharma a.s., byla v letech 1993-1996 klinicky sledována u 49 dětí. Byla podávána jak pro primovakcinaci (základní očkování), tak pro posilující (booster) očkování. U některých dětí byla použita pro základní očkování i vakcína MOPAVAC, která má shodné složení jako vakcína TRIVIVAC, ale neobsahuje zarděnkovou vakcinační složku.

Imunizační schéma

První dávka vakcíny byla aplikována dětem ve věku 13-36 měsíců. Před zahájením očkování se dětem odebralo sérum, aby se mohlo posoudit míra nárustu specifických protilátek po očkování (tj. srovnání před a po očkování). Další kontrolní sérum bylo odebráno 6 týdnů po očkování.

Druhá dávka vakcíny (booster dávka) se aplikovala zhruba po 10 měsících po základním očkování. Stějně jako před podáním první dávky se opět odebralo sérum i před podáním druhé dávky vakcíny a dále pak po 6 týdnech po očkování.

Demografické údaje subjektů

Počet subjektů Celkem 61
Muži 28
Ženy 32
Věk (základní očkování) Průměrný (měsíce) 21,6
Minimální věk (měsíce) 13
Maximální věk (měsíce) 36
Věk (booster očkování) Průměrný (měsíce) 31,9
Minimální věk (měsíce) 21
Maximální věk (měsíce) 48
Kontrolní séra Primovakcinace (před/6 týdnů po očkování): Příušnice/Spalničky/Zarděnky 45/ 43/ 39
Booster očkování (před/6 týdnů po očkování): Příušnice/Spalničky/Zarděnky 61/ 61/ 55


Výsledky

Sérologické vyšetření bylo vyjádřeno virus neutralizačními protilátkami (spalničky, příušnice) a hemaglutinačně inhibičními virovými protilátkami (zarděnky). Minimální protektivní hladiny protilátek byly pro příušnice ředění 1:2, pro spalničky 1:4 a pro zarděnky 1:8.

Výsledky byly zpracovány stetistickými metodami párového t-testu (před očkováním a 6 týdnů po očkování). Nárůst protilátek je považován za extrémně statisticky významný (p<0,0001).

Přehled dosažené sérokonverze a hladin protilátek

Odebrané sérum Příušnice Spalničky Zarděnky
Před očkováním Sérokonverze 2,2% 7,0% 5,1%
Průměrný titr (CI 95%) <2 (1,0-1,26) <4 (0,98-3,74) <8 (5,78-6,74)
6 týdnů po základním očkování Sérokonverze 62,2% 100% 97,4%
Průměrný titr (CI 95%) 2,4 (1,67-3,13) 28,59 (18,5-38,68) 77,52(50,05-104,99)
Před booster očkováním Sérokonverze 68,9% 100% 100%
Průměrný titr (CI 95%) 2,54 (1,81-3,27) 25,73 (21,44-30,02) 74,06(54,66-93,46)
6 týdnů po booster očkování Sérokonverze 100% 100% 100%
Průměrný titr (CI 95%) 13,23 (10,02-16,26) 61,91 (52,12-71,7) 158,84 (126,81-190,87)

Ochrana proti příušnicím
K významnému nárůstu virus neutralizačních protilátek došlo až po posilujícím očkování (booster) při p<0,0001 u všech očkovaných dětí, tj. 100% sérokonverze. Primovakcinace (základní očkování) zajistí téměř 70% sérokonverzi při protektivní hladině protilátek v ředění 1:2.

Ochrana proti spalničkám
K extrémně statisticky významnému (p<0,0001) nárůstu virus neutralizačních protilátek proti spalničkám dochází již po podání základní dávky očkování a vedlo ke 100% séroprotekci u všech očkovaných dětí.

Ochrana proti zarděnkám
K extrémně statisticky významnému (p<0,001) nárůstu hemaglutinačně inhibičních protilátek proti zarděnkám dochází již po podání základní dávky očkování a vedlo k téměř 100% séroprotekci u očkovaných dětí.

Závěr

Očkování vakcínou TRIVIVAC je účinné při dodržení imunizačního schématu, tj. při podávání 2 dávek. V případě podání pouze jediné dávky existuje riziko selhání ochrany vůči příušnicím (individuálně, zhruba 70% séroprotekce). I když existují očkovací látky, které zajišťují téměř 100% sérokonverzi po podání jediné dávky, patří i česká vakcína při dvoudávkovém schématu mezi kvalitní vakcíny, tj. účinné i bezpečné. Navíc se dnes téměř ve všech zemích, kde je toto očkování povinné (nebo pravidelné), provádí podáním 2 dávek, protože zkušenosti ukázaly, že jedna dávka nemusí ochránit očkované dítě po zbytek života.

Vydáno / Aktualizováno: 10.03.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit