Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování v Itálii

Další Evropskou zemi, kterou jsme vybrali, je Itálie. Cestujete-li za prací nebo studiem do této země na dobu delší než 1 rok, je vhodné si s sebou vzít překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny nebo italštiny).

Očkování v Itálii

Podobně jako v jiných Evropských zemích, i zde je některé očkování povinné a jiné doporučené. Povinné očkování je hrazeno státem a některé doporučené očkování je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Očkování se zde provádí převážně u dětských nebo dospělých praktických lékařů.

Podle dosud platného očkovacího kalendáře, je povinné očkování zaměřeno pouze na 4 infekční onemocnění: dětskou přenosnou obrnu, virovou hepatitidu typu B, záškrt a tetanus. Tato očkování jsou hrazena státem.
Další infekční onemocnění, jako jsou spalničky, příušnice, zarděnky, dávivý kašel a Haemophilus influenzae typu b, patří mezi doporučená očkování. Ty mohou být hrazena zdravotními pojišťovnami.

Vzhledem k novým skutečnostem se v Itálii připravuje nový očkovací kalendář, který bude zahrnovat vícesměsné vakcíny (zejména šestivalentní vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně). Nově se zde uvažuje o zavedení povinného očkování proti pneumokokovým nákazám a planým neštovicím u dětské populace.

Očkování proti TBC

Ze zákona je zde očkování proti TBC povinné jen v těchto případech: u všech dětí mladších 5 let, u nichž tuberkulínový test byl negativní a žijí ve společné domácnosti nebo mají blízký kontakt s osobami postiženými TBC, u nichž je onemocnění ve fázi nakažlivosti nebo u nich přetrvává riziko přenosu. Další skupinou, která je povinně očkována jsou osoby pracující ve zdravotnictví včetně studentů medicíny, u nichž byl tuberkulínový test negativní.

V ostatních případech není toto očkování povinné ani doporučované.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b

Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje podobně jako u nás společně s vakcínou proti hemofilovým nákazám typu b. Základní očkování se provádí podáním 3 dávek ve 3., 5. a 11.-12. měsíci. Přeočkování se realizuje podáním jen jediné dávky zhruba ve věku 5- 6 let. Další očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti tetanu a záškrtu (pro dospělé) v 11. až 12. roce, a pak vždy po 10 letech. U nás je toto očkování prováděno s monovakcínou jen proti tetanu.

Očkování proti dětské přenosné obrně

Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje narozdíl od našeho očkování výhradně inaktivovanou vakcínou (tzv. IPV). Poslední roky se 2 posilující dávky postupně nahrazují touto inaktivovanou vakcínou (dříve byla používána živá perorální vakcína). První 2 dávky se podávají ve 3. a 5. měsíci a zbývající další 2 dávky mezi 11-12. měsícem a pak u dětí starších 3 let.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se v Itálii očkují povinně všechny děti a to ve 3., 5. a mezi 11-12. měsícem. Stejně jako u nás se očkují děti HBsAg pozitivních matek hned po narození. V 11-12 letech se doočkovávají děti, které nebyly do té doby očkovány proti HBV nákaze.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám

Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí ve věku 12-15 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až ve 11-12 letech. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být ve 11-12 letech znovu očkováno.

Očkování proti pneumokokovým nákazám

V Itálii již existuje plán postupného zavedení povinného nebo doporučeného očkování proti pneumokokovým nákazám (s úhradou zdravotní pojišťovny) do očkovacího schématu. U dětí mladších 6 měsíců se doporučují 3 dávky podané v intervalu minimálně 1 měsíce a čtvrtá dávka podaná ve druhém roce života. Dětem ve věku 7 až 11 měsíců se podávají pouze 2 dávky v intervalu 1 měsíce a třetí dávka během druhého roku života. Dětem starším 1 roku se očkovací látka podává ve dvou dávkách v intervalu minimálně 2 měsíců. K tomuto očkování se používá nová konjugovaná vakcína, neboť tradiční polysacharidová je u této věkové skupiny prakticky neúčinná.

Očkování proti planým neštovicím

V Itálii se uvažuje o zavedení povinného nebo doporučeného očkování proti planým neštovicím ve věku mezi 12. až 15. měsícem.

Vydáno / Aktualizováno: 07.04.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit