Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Eradikace dětské přenosné obrny - jaké bude další očkování

V minulém roce jsme Vás informovali, že Česká republika se zařadila mezi ty země, kde byla vyhlášena eradikace dětské přenosné obrny (tj. Evropský region bez výskytu dětské přenosné obrny). K dokončení celosvětového projektu zbývá provést ještě několik dalších opatření. Jedním z nich je eliminovat vakcinační virus dětské přenosné obrny.

K tomuto úkolu je možné zavést do očkovacího kalendáře používání inaktivované vakcíny proti dětské přenosné obrně. Dnes je u nás k dispozici zatím monovakcína IMOVAX POLIO. Ale už se registrují další kombinované vakcíny, které tuto složku obsahují. Tak jak Vás postupně informuje o očkování v Evropských státech, v evropských státech je postupně plánované nebo již zavedené očkování více než 4-složkovými vakcínami. Toto je trend, který postihne i náš očkovací kalendář. Kombinovaným vakcínám se budeme věnovat v jiných článcích.

Jak bude třeba upravit náš očkovací kalendář? Očkování se vlastně zjednoduší. Skončí kampaňovité očkování proti dětské přenosné obrně v březnu a květnu. Místo tohoto bude zavedena očkovací látka obsahující vakcinační složky proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b a dětské přenosné obrně (inaktivovaná vakcína). Možná se setkáme i s vakcínou, která bude obsahovat navíc složku proti virové hepatitidě typu B a pneumokokovým nákazám. S touto 5-valentní vakcínou se začnou očkovat děti ve věku 3 měsíců podle dosavadního schématu. K dalšímu očkování (tj. 4. a 5. dávce) se bude valentnost (tj. počet vakcinačních složek) snižovat. O výhodnosti takového očkování není ani třeba přesvědčovat (snížení počtu dávek očkování, snížení celkového počtu nežádoucích účinků, pohodlné aplikování, atd.).

A jaké čekají změny očkování dospělých osob? Tím, že dojde v okolí k eliminaci živého vakcinačního viru dětské přenosné obrny, existuje možné riziko ztráty tzv. přirozené boostrace (tj. kontinuálního se setkávání s adaptovaným virem a tím neustálé průběžné aktivaci našeho imunitního systému). To by mohlo vést k opětovnému vzniku dětské přenosné obrny. Samozřejmě pokud dojde k celosvětové eradikaci, pak takové riziko prakticky neexistuje. Ale v přechodné době je třeba se této možnosti vyvarovat. Proto se již v některých státech začalo s přeočkováním proti tetanu kombinovat i s přeočkováním proti dětské přenosné obrně. K tomu se používá kombinovaná vakcína, obsahující obě vakcinační složky (tetanus a dětskou přenosnou obrnu). Navíc se ve světě běžně nepřeočkovává jen proti tetanu ale současně i proti záškrtu (kombinovaná vakcína), a proto lze očekávat, že i u nás se přistoupí k takovému očkování v dospělosti.

A kdy lze očekávat tyto změny? Odhadem lze předpokládat, že s novým schématem s novými očkovacími (kombinovanými) látkami se v praxi setkáme nejdříve v roce 2005.

Vydáno / Aktualizováno: 28.04.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit