Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování ve Francii

Protože se blíží termín vstupu České republiky do Evropské unie, vybrali jsme další Evropskou zemi. Tou je Francie. Cestujete-li za prací nebo studiem do této země na dobu delší než 1 rok, je vhodné si s sebou vzít překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny nebo francouzštiny).

Očkování proti TBC

Očkování proti TBC je ve Francii stejně jako u nás povinné ovšem jen pro ty děti, u kterých se předpokládá brzký nástup do dětského kolektivu (jesle, mateřská škola apod.). Očkují se všechny děti do 1 měsíce po narození. Ve věku 3-12 měsíců se provádí kontrola tuberkulínovým testem.

Od roku 2002 je zde přeočkování proti TBC povinné jen v těchto případech:
- existuje-li profesní riziko nákazy
- u osob, jejichž tuberkulínový test byl negativní, a žijí v blízkém kontaktu s osobami postiženými TBC
V ostatních případech není toto očkování povinné ani doporučované.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje podobně jako u nás společně s vakcínou proti hemofilovým nákazám typu b. Do roku 2002 byla acelulární vakcína proti dávivému kašli (v kombinaci s dalšími vakcínami) používaná jen pro posilující očkování (v 16-18. měsíci a ve věku 11 a 13 let). Od roku 2002 je zde doporučované provádět toto kombinované očkování (s acelulární vakcinační složkou proti dávivému kašli) společně s očkováním proti virové hepatitidě typu B a proti dětské přenosné obrně. Schéma je následující:

  • věk: 2 měsíce - očkování hexavalentní vakcínou: DTaPHibHBVIPV (záškrt, tetanu, acelulární dávivý kašel, hepatitida typu B a inaktivovaná dětská přenosná obrna)
  • věk: 3 měsíce - očkování pentavalentní vakcínou: DTaPHibIPV
  • věk: 4 měsíce - očkování hexavalentní vakcínou: DTaPHibHBVIPV
  • věk: 16-18 měsíců - očkování hexavalentní vakcínou: DTaPHibHBVIPV

Používání celobuněčné vakcíny proti dávivému kašli je zde nadále možné, alternativní k acelulární vakcíně. Podobně platí i starší schéma očkování při užití vakcín s nižším stupněm valentnosti.
Další přeočkování proti tetanu se provádí společně s očkování proti záškrtu a proti dětské přenosné obrně (tj. kombinovanou vakcínou) a to věku 6 let (2. posilující dávka), 11-13 let (3. posilující dávka) a 16-18 let (4. posilující dávka). Následně se proti tetanu a dětské přenosné obrně provádí vždy každých 10 let.
Ve Francii se provádí přeočkování proti dávivému kašli podáním jediné dávky acelulární vakcíny proti dávivému kašli ve věku 11-13 let (kombinovanou vakcínou nebo monovakcínou).

Očkování proti dětské přenosné obrně

Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje narozdíl od našeho očkování výhradně inaktivovanou vakcínou (tzv. IPV). Používání živé perorální vakcíny je určeno jen pro případ vzniku nové epidemiologické situace. Od roku 2002 je toto očkování spojeno s očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám Hib. Navíc se zde provádí přeočkování společně s očkováním proti tetanu, vždy každých 10 let.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se ve Francii očkují povinně všechny děti starší 2 měsíců, adolescenti a všechny rizikové osoby. Schéma je shodné s naším: v 0., 1. a 6. měsíci. Rozdílem je, že toto schéma má větší časový rozptyl mezi dávkami, tj. 3. dávku lze podat v intervalu 5 až 12 měsíců od podání 2. dávky. Od roku 2002 se i toto očkování přidružilo k očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám

Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí ve věku 12 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává ve věku 3-6 let. Dbá se zde na to, aby všechny děti obdržely obě dvě dávky minimálně do 6 let věku.

Ostatní očkování proti chřipce meningokokovým nákazám, pneumokokovým nákazám apod. se provádí podobně jako u nás a ve většině případů se jedná o očkování pouze doporučené, nikoli vyžadované.

Vydáno / Aktualizováno: 12.05.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit