Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Současný přehled TBC u dětí a návrh změn kalmetizace

Jako každý rok i letos se uskutečnil již 9. národní očkovací den České republiky, který se konal dne 17. května 2003 v Praze. Toto setkání je určeno odborné veřejnosti, nejčastěji pediatrům. Vzheldem k tomu, že se zde letos probírala zajímavá témata, chceme Vás s 3 z nich seznámit. V tomto článku Vás seznámíme s přednáškou na téma: "Současný přehled TBC u dětí a návrh změn kalmetizace", kterou přednesl MUDr. K.Křepela.

Podlem vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem (č.439/2000 Sb.) se BCG primovakcinace provede nejdříve 4.den a nejpozději do konce 6. týdne po narození bez předchozího tuberkulínového testu. Výjimku tvoří děti HBsAg pozitivních matek, které se očkují po porodu proti hepatitidě typu B a BCG vakcinace se provede až ve věku mezi 7. až 12. měsícem na zákaldě negativního tuberkulínového testu (metodické opatření HEM, větsník MZČR, částka 12, z 5.10.2000). po třech až čtyřech měsících po očkování se provedfe přešetření místa vpichu a regionálích uzlin. Pokud se nezjistí žádná lokální reakce a tuberkulínový test je negativní, provede se opakované očkování po ukončení kompletního základního očkování zpravidal ve věku 2 let.

Nejčastějšími komplikacemi po očkování vakcínou BCG jsou lokální reakce (abces v místě vpichunebo kolikvovaná (zkapalněná) regionální uzlina), které stačí ošetřit punkcí a evakuací hnisavého obsahu. Obvykle se chirurgické ošetření (incize, extirpace uzlin) neprovádí. Dojde-li k šíření vakcinačních mykobakterií lymfohematogenní cestou (krví a lymfatickým systémem) do kůže, kostí nebo dalších orgánů, je vhodné zahájit podávání antituberkulotik. Po zavedení tetravalentní vakcíny (DTP+Hib) podávané souběžně s vakcínou proti virové hepatitidě typu B do očkovacího kalendáře došlo k významnému nárůstu komplikací po očkování BCG vakcínou (opožděná reakce). Často totiž dochází k obnově již zhojené kožní reakce po BCG očkování. Navíc zhojení této reakce v některých případech probíhá dlouhodobě, a tím dochází k nedodržení časového schématu očkovacího kalendáře.

Z těchto důvodů byl podán návrh na změnu očkovacího kalendáře, podle kterého by se očkování proti TBC odsunulo do doby věku 7-12 měsíců (obdobně jako u dětí HBsAg pozitivních matek).

Otázkou zůstává, zda změna v očkovacím kalendáři může situaci změnit, neboť stávající zkušenost očkování BCG vakcínou dětí HBsAg pozitivních matek je významně nižší, a tedy i četnost nežádoucích účinků např. reaktivací po podání vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je rovněž nižší (a zde jsou někdy nežádoucí účinky připisovány očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám než očkování vakcínou BCG, takže závěry mohou být zkresleny). Naopak zkušenosti očkování BCG vakcínou na Slovensku podle stejného schématu jako u nás naznačují, že problém není ve schématu, ale ve stávající očkovací látce, která je na Slovensku od jiného výrobce než očkovací látka u nás používaná. S největší pravděpodobností by bylo správnější zvážit používání stejné vakcíny jako na Slovensku.

Vydáno / Aktualizováno: 19.05.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit