Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování neurologicky postižených dětí

Další neméně zajímavou přednáškou byla doporučení k očkování dětí s neurologickou poruchou. Tuto přednášku připravili K. Paděrová, J. Škovránková a V. Komárek z FN Motol.

Rozhodování o vakcinaci je nejobtížnější u dětí s onemocněním nervového systému. Důležitým faktorem pro rozhodnutí, zda očkovat nebo neočkovat takové dítě je podrobný nález specialisty - dětského neurologa, případně epileptologa. Cílem takového posouzení je snížit riziko postvakcinačních komplikací u dětí se závažným postižením CNS při současném zachování maximální ochrany před infekčními nemocemi, vůči kterým se očkuje.

Rozdělení neurologických onemocnění podle etiologie a patogenese:

 1. Perinatální postižení a vývojová onemocnění CNS
 2. Neurodegenerativní a neruometabolická onemocnění
 3. Záchvatová onemocnění
 4. Získaná onemocnění (kraniocerebrální poranění, záněty, nádory, CMP..)

Obecná pravidla - komplexní zhodnocení aktuálního zdravotního stavu, akutního infektu, inkubace, možného imunodeficitního onemocnění, postvakcinační reakce v OA , zhodnocení rodinné anamnézy - výskyt epi, FK, imunodeficit. Přihlédnout k výsledkům odborných vyšetření jako zobrazení CNS, EEG. Odložit a/nebo zvolit zvláštní očkovací režim při nekompenzovaném nebo progredujícím neurologickém onemocnění

Závěry:

 1. Očkování proti dávivému kašli
  Kontraindikace očkovací látky proti dávivému kašli - u perinatálních těžkých rizik, těžké DMO, novorozeneckých křečí, u komplikovaných febrilních křečí, u stavů po křečích po očkování vakcínou proti dávivému kašli, u epilepsie.
  Použití vakcíny s acelulární složkou proti dávivému kašli (DTaP) Doporučuje se tehdy, existuje-li obava ze záchvatu u rizikových dětí (hypoxickoischemické encefalopatii, peri- a intraventrikulární hemorhagii, dětské mozkové obrně, encefalitidě, úrazu CNS s doloženou EEG abnormalitou. Dále se doporučuje také u dětí s prožitke febrilních křečí, s familiárním výskytem epilepsie a/ nebo FK., s neobvyklou reakcí po předchozím očkování proti dávivému kašli (hyperpyrexie, neklid, dlouhodobě neutišitelný pláč).
 2. Očkování proti dětské přenosné obrně inaktivovanou vakcínou (IPV)
  Takové očkování je vhodné u dětí s perinatálními těžkými riziky, s febrilními křečemi komplikovanými a nekomplikovanými, s částečně kompenzovanou a nekompenzovanou epilepsií.
 3. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
  Toto očkování je kontraindikováno u dětí s částečně kompenzovanou a nekompenzovanou epilepsií, s věkově vázanými epileptickými syndromy, s demyelinizačními onemocněními, s imunosupresivní léčbou. Dále se u dětí s významnými riziky doporučuje toto očkování odložit až po 2. roce života.
 4. Další očkování
  Opatrnost a znalost kontraindikací v doporučování některých vakcín (vakcína proti dávivému kašli, proti dětské přensoné obrně a proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, proti klíš ́tové encefalitidě) u rizikových (zdravotně stigmatizovaných dětí) v uvedených kategorií, zejména s neurologickými riziky vede k individuálnímu a diferencovanému postupu: např. odložení vakcinace, frakcionace apod.

Někdy se volí i protektivní opatření u takto zdravotně stigmatizovaných dětí jako je užívání např. diazepamu, ibuprofenu nebo paracetamolu, které se mohou podávat 1. až 3. den po očkování proti záškrtu a tetanu nebo v trojkombinaci s acelulární vakcinační složkou proti dávivému kašli nebo 5. až 12. den po očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.

Vydáno / Aktualizováno: 02.06.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit