Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování dětí při výjezdech do zahraničí

Z 9. ročníku národního očkovacího dne (který se uskutečnil 17. května 2003) jsme pro Vás vybrali ještě jednu přednášku MUDr. Pellantové (FN Hradec Králové), která se zabývá očkováním především dětí před cestou do zahraničí.

Očkování při cestách do zahraničí lze rozdělit podobně jako běžné očkování na očkování rutinní neboli pravidelné a povinné nebo také vyžadované (tj. očkování proti tetanu, záškrtu, dětské obrně, žluté zimnici apod.) a na očkování doporučené (jako očkování proti virovým hepatitidám typu A a B, břišnímu tyfu, vzteklině apod.).

Záškrt, tetanus a dávivý kašel

U dětí se před cestou vyžadují alespoň první 3 dávky kombinované vakcíny proti všem těmto třem infekčním chorobám. Minimální (tj. částečnou) imunizací považovanou pro "krátkodobou" ochranu lze docílit podáním už prvních 2 dávek. Je-li třeba dosáhnout ochrany dítěte dříve než v 6 měsících, je možné zahájit toto očkování nejdříve ve věku od 6. týdne, podáním 3 dávek v intervalu 1 měsíce.

Spalničky, příušnice a zarděnky

Děti mladší 6 měsíců jsou chráněny ještě mateřskými protilátkami, a proto u nich toto očkování není v tomto věku nutné. Ve věku od 6-12 měsíců bývají děti mateřskými protilátkami chráněny částečně (tj. individuálně, navíc v závislosti i na délce kojení apod.). Vzhledem k charakteru těchto infekčních onemocnění je významné buď provést sérologické vyšetření nebo raději podat očkovací látku (monovalentní vůči spalničkám, nebo i trivakcínu vůči všem této infekčním chorobám). V tomto věku se musí počítat s interferencí (vzájemným působením) mateřských protilátek s vakcinačními viry, a proto se znovu takto očkované děti očkují ve věku 12-15 měsíců s posilujícím očkováním ve věku 21-25 měsíců. Někdy je možné podávat posilující druhou dávku této kombinované vakcíny nikoli ve věku 21-25 měsíců ale hned 28 dní po podání první dávky (tj. zhruba po 1 měsíci) . Toto schéma je platné pro očkovací látku TRIVIVAC. U jiných vakcín se obvykle druhá dávka podává až po několika letech (obvykle v 5-6. roce a někdy i později).

Ostatní očkování do ciziny se řídí běžnými postupy a schématy. Zajímavé je právě očkování pravidelné (tj. očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, spalničkám, příušnicím a zarděnkám), které by děti ve věku do 1 roku cestující společně s rodiči měli absolvovat.

Vydáno / Aktualizováno: 16.06.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit