Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

DUKORAL

Očkovací látka nejen proti choleře, ale také proti nejčastějším průjmovým infekcím způsobených bakterií Escherichia coli, která jako jediná je doporučovaná Světovou zdravotnickou organizací. Důvodem tohoto doporučení je nejen dobrá snášenlivost tohoto očkování, ale především vyšší účinnost. Ta dosahuje až 85% vůči choleře, zatímco běžné perorální nebo injekční vakcíny proti choleře zpravidla dosahují jen 50% účinnosti. Doporučuje se rizikovým osobám, tj.převáženě osobám žijícím nebo cestujícím do vysoce endemických oblastí s výskytem cholery i ETECu (bakteriální nákazy enterotoxigenní Escherichia coli).

Dukoral obsahuje teplem a formaldehydem inaktivované bakterie Vibrio cholera O1 kmene Inaba classic, Inaba E1, Ogawa classic a rekombinantní B subjednotkový cholerový toxin. Tato vakcína se užívá perorálně. Před užitím se nejprve rozpustí šumivé granule ve 150 ml vody. Po dokonalém rozpuštění se přidává obsah tekuté suspenze. Celý obsah vakcíny se vypije. U dětí ve věku od 2 do 6 let se připraví poloviční obsah roztoku (šumivá granule se rozpustí ve 150 ml a po dokonalém rozpuštění se polovina roztoku odleje), do kterého se přidá celý obsah tekuté suspenze.

Cholera: Základní očkování dospělých a dětí starších 6 let představují dvě dávky vakcíny. Děti od 2 do 6 let by měly použít tři dávky. Dávky mají být podány v intervalu minimálně jednoho týdne. Jestliže mezi dávkami uplyne delší doba než 6 týdnů, základní očkování se provádí od počátku.

Posilovací dávka (booster): Pro optimální dlouhodobou ochranu se doporučuje podat dospělým a dětem starším 6 let booster dávku za 2 roky. Děti od 2 do 6 let by měly obdržet booster dávku za 6 měsíců.
ETEC: Základní očkování dospělých a dětí se skládá ze dvou dávek vakcíny, podaných v intervalu minimálně jednoho týdne. Uplyne-li mezi dávkami delší doba než 6 týdnů, základní očkování se provádí od počátku.

Dostatečnou ochranu proti choleře a ETEC průjmu lze očekávat 1 týden po dokončení

základního očkování.

Očkovací látka je závislá na kyselosti prostředí. Jídlo a/nebo pití zvyšuje tvorbu kyselin v žaludku, a proto může být účinek vakcíny snížen. Z tohoto důvodu se nedoporučuje jíst ani pít minimálně 2 hodiny před očkováním a jednu hodinu po očkování.

Očkování s vakcínou DUKORAL je přípustné i v době těhotenství. I když je toto očkování velmi dobře snášeno, ojediněle se vyskytují gastrointestinální obtíže (způsobené zpravidla hydrogenuhličitanem sodným).

Ochrana proti choleře je specifická pro biotyp i sérotyp. "O" antigeny stejně jako subjednotkový B toxin indukují imunitní odpověď. Hodně antigenních komponent bylo zahrnuto do vakcíny ve snaze docílit dobrou ochranu.
Většina ETEC produkuje enterotoxin, který je strukturálně, patofysiologicky a imunologicky podobný cholerovému toxinu. Tento enterotoxin je neutralizovaný protilátkami proti subjednotkovému B toxinu cholery. To znamená, že DUKORAL současně chrání proti ETEC průjmům.

Cholera a ETEC infekce jsou omezeny na zažívací trakt. Ukázalo se však, že je efektivní podat perorální vakcínu, která vyvolává lokální ochranu. Protože B subjednotkový cholerový toxin je labilní v kyselém prostředí, vakcína je míchána s alkalickým pufrem hydrogenuhličitanu sodného.

Účinek proti choleře: Klinické výsledky prokázaly protektivní účinek proti choleře 80 - 85% po dobu prvních šesti měsíců pro všechny věkové kategorie. U dospělých a dětí starších 6 let, byl tento účinek potvrzen ještě u více než 60% po 3 let po očkování (bez podání booster dávky). Očkování u dětí mladších 2 let nebylo klinicky ověřováno. Protektivní účinek po dobu prvních 6 měsíců byl potvrzen rovněž u dětí ve věku 2-6 let. Účinek proti ETEC: Protektivní účinek proti ETEC průjmům bývá zhruba 60%. Tento účinek kolísá s ohledem na všechny druhy cestovatelských průjmů v závislosti na prevalenci ETEC. Jsou významné rozdíly mezi rozdílnými obdobími a geografickými oblastmi. (Jako příklad, ve studii byla incidence průjmu, nezávislého na příčině, u skandinávských turistů s placebem 31% ve srovnání s očkovanými, u kterých byla 24%, v tomto případě byla 23% účinnost proti všem typům cestovatelských průjmů.Protektivní účinek proti ETEC je poměrně krátký, s trváním okolo 3 měsíců.

Dostupnost této očkovací látky u nás není příliš velká, neboť tato vakcína nebyla dosud zaregistrována. V současné době je možné si ji vyžádat především v centrech očkování do ciziny, kde je k dispozici na výjimku z registrace.

Vydáno / Aktualizováno: 25.08.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit