Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování v Belgii

Další Evropskou zemi, kterou jsme si vybrali do našeho seriálu o očkování v Evropských zemích je Belgie. Cestujete-li za prací nebo studiem do této země na dobu delší než 1 rok, je vhodné si s sebou vzít překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny nebo francouzštiny).

Očkování v Belgii

Podobně jako v jiných Evropských zemích, i zde je některé očkování povinné a jiné doporučené. Povinné očkování je hrazeno státem a některé doporučené očkování je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Očkování se zde provádí převážně u dětských nebo dospělých praktických lékařů.

Podle dosud platného očkovacího kalendáře, je povinné očkování zaměřeno na dětskou přenosnou obrnu, virovou hepatitidu typu B, záškrt, tetanus a dávivý kašel, hemofilové nákazy typu b, příušnice, spalničky a zarděnky.

Očkování proti TBC

Ze zákona je zde očkování proti TBC nepovinné a není zařazeno do pravidelného očkovacího kalendáře. Incidence tohoto onemocnění zde dosahuje zhruba 12,5 případů na 100.000 obyvatel a v absolutní hodnotě se odhaduje zhruba 1500 případů tohoto onemocnění ročně.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje podobně jako u nás společně s vakcínou proti hemofilovým nákazám typu b. Základní očkování se provádí podáním 3 dávek ve věku 2, 3 a 4 měsíců a čtvrtá dávka se podává ve věku 13. až 18. měsíců (čtvrtou dávku je možné provádět i vakcínou obsahující acelulární složku vůči dávivému kašli). Přeočkování se realizuje podáním jen jediné dávky zhruba ve věku 5-6 let a to výhradně vakcínou proti tetanu a záškrtu nebo vakcínou, která navíc obsahuje acelulární složku vůči dávivému kašli. Další očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti tetanu a záškrtu (pro dospělé) v 15 letech.

Očkování proti dětské přenosné obrně

Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje stejně jako u nás tzv. perorální vakcínou (OPV). První 2 dávky se podávají ve věku 2 a 4 měsíců. Následná třetí se podává ve věku 13-18 měsíců. Posilovací dávka se aplikuje ve věku 5-6 let.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se v Belgii očkují povinně všechny děti a to ve věku 3, 4 a mezi 13-18 měsíců (podáním 3 dávek). Stejně jako u nás se očkují děti HBsAg pozitivních matek hned po narození. V 11-12 letech se doočkovávají děti, které nebyly do té doby očkovány proti HBV nákaze.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám

Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí ve věku 14-18 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilující dávka podává až ve 11-12 letech, a to výhradně jen u francouzské komunity. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být ve 11-12 letech znovu očkováno.

Vydáno / Aktualizováno: 22.09.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit