Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Skladování a manipulace s vakcínami

Kvalita očkovacích látek je ovlivňována celou řadou faktorů. Jedním z nich je i skladování a manipulace. Vzhledem k tomu, že základem každé očkovací látky je biologický materiál (proteiny, sacharidy nebo dokonce živé viry či bakterie), je třeba dodržovat skladovací teplotu předepsanou pro odpovídající vakcínu (označení na obalu nebo v příbalovém letáku).

Co se může stát při porušení tzv. skladovacího řetězce? Obvykle dojde k denaturaci bílkovin a to, jak inaktivované nebo subjednotkové vakcíny tak i živé vakcíny. Tento proces je nezvratný a vede ke snížení účinnosti a ke zvýšení rizika nežádoucích účinků.

Výrobci mají za povinnost ověřit délku doby stability očkovací látky při různých teplotách (obvykle lednicové, pokojové a zvýšené teploty, tj. při zhruba 35-43°C). Kontroluje se nejen ve stavu neporušeného obalu, ale rovněž i po otevření nebo tzv. rekonstituci (rozpuštění) lyofilizované vakcíny. Důvodem není jen běžné používání v našich evropských klimatických podmínkách, ale rovněž stanovení podmínek skladování v tropických i subtropických zemích.

Pro všechny vakcíny platí, že musí být skladovány v temnu a suchu. Navíc nesmí být dlouhodobě vystaveny dennímu světlu. Inaktivované vakcíny se obvykle skladují při teplotě +2°C až +8°C (některé dokonce i při +10°C, podle informace dodávané výrobcem) a je nutno je chránit i před mrazem. Je-li ampule či lahvička s vícedávkovým balením otevřena, je nutné ji spotřebovat v co nejkratší době, a pokud není uvedeno jinak (např. v příbalovém letáku), je doba použití vakcíny za sterilních skladovacích podmínek maximálně pět dnů.

Živé vakcíny (obvykle lyofilizované) se skladují při teplotě +2°C až +8°C dokonce i při teplotě nižší než 0°C (např. živá poliovakcína má dobu použitelnosti maximálně jeden rok při skladování při teplotě +2°C až +8°C a je-li skladována při teplotě -20°C je doba její použitelnosti až dva roky). Rozpustidlo k lyofilizovaným vakcínám je skladováno při +2°C až +8°C a v některých případech i při normální (pokojové) teplotě (podle příbalového letáku).

Je-li forma vakcíny suspenzní, je nutné ji před použitím roztřepat tak, aby suspenze byla jemná a hladká (tj. bez usazenin a neroztřepatelných zbytků). V opačném případě se taková vakcína nepodává.

Vakcína v lyofilizovaném stavu se před vlastním použitím musí nejprve rozpustit ve vhodném rozpustidlu. Délka doby použití rekonstituované vakcíny je krátká a záleží na druhu a typu vakcíny (tj. od 30 minut do max. 8 hodin po rozpuštění). I když některé stabilitní studie připouštějí skladování rozpuštěné lyofilizované vakcíny i několik dní (až 14 dní), využívá se těchto znalostí jen okrajově, a to zejména v rozvojových zemí subtropického nebo tropického klimatu ve výjimečných případech.

Při nákupu vakcíny v lékárně je vhodné v co nejkratší době vakcínu uskladnit v lednici (nikoli na mrazáku, pokud to není jednoznačně označeno na obalu vakcíny). Před aplikací vakcíny u lékaře se doporučuje očkovací látku zbytečně dlouho nevystavovat vyšším teplotám než je teplota lednicová. I když jsou vakcíny citlivé k teplotě a dennímu světlu, není nutné se obávat, že by během 5-12 hodin mimo lednici došlo k jejímu poškození. Dojde-li k delšímu než 24 hodinovému porušení skladového řetězce (tj. mimo lednicovou teplotu, zejména v letním období), může být vakcína poškozena, a proto se doporučuje takovou vakcínu raději neaplikovat.

Vydáno / Aktualizováno: 29.09.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit