Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování ve Španělsku

V tomto díle se budeme zabývat očkovacím kalendářem ve Španělsku. Pro dlouhodobý pobyt s pracovním povolením nebo studijní dlouhodobou cestu platí podobně jako v ostatních zemích, že je vhodné mít s sebou překlad Vašeho očkovacího průkazu nebo Vašeho dítěte (notářsky ověřený překlad do angličtiny nebo španělštiny).

Očkování ve Španělsku
Podobně jako v jiných Evropských zemích, i zde platí tzv. očkovací kalendář, který se může lišit pro každou autonomní oblast. Toto tzv. povinné očkování je vyžadováno u dětí od narození do 14 let.

Očkování proti TBC
Ze zákona je zde očkování proti TBC nepovinné a není zařazeno do pravidelného očkovacího kalendáře. Incidence tohoto onemocnění zde dosáhla v roce 2000 téměř 8000 případů (v absolutním měřítku), což představuje zhruba 33 případů na 100.000 obyvatel ročně.

Očkování záškrtu, tetanu a dávivému kašli společně s očkováním proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
Proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se očkuje podobně jako u nás třemi základními dávkami, obvykle ve věku 2,4 a 6 měsíců. Očkování se zahajuje ve věku 6-8 týdnů. Po ukončení základního očkování se podávají ještě 2 dávky posilovací, první ve věku 15-20 měsíců a druhá mezi 4-6 rokem. Poslední pátá dávka byla zavedena v posledních letech (což odpovídá našemu tradičnímu českému očkovacímu schématu). K očkování se používají buď tradiční vakcíny s celobuněčnou vakcinační složkou proti dávivému kašli nebo nověji zaváděná trojsložková vakcína s tzv. acelulární vakcinační složkou proti dávivému kašli. V roce 2003 vznikl návrh na zahájení očkování s hexavalentní vakcínou proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli (acelulární složka), virové hepatitidě typu B, dětské přenosné obrně (inaktivovaná vakcína) a hemofilovým nákazám typu b.

Po ukončení tohoto očkování se provádí posilovací očkování vůči tetanu a záškrtu, vždy po 10 letech. Uvažuje se o zavedení posilovacího očkování trivalentní vakcínou, tj. proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (s acelulární vakcinační složkou). Očkování proti hemofilovým nákazám se provádí buď sdruženě v jeden den společně s očkováním proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (podobně jako u nás) nebo odděleně. První 3 dávky se podávají od 2. měsíce věku v intervalu 1-2 měsíců. Poslední 4. dávka se podává v 15. měsíci.

Očkování proti dětské přenosné obrně
Proti dětské přenosné obrně se zde očkuje stejně jako u nás tzv. perorální vakcínou (OPV) nebo dnes raději inaktivovanou vakcínou (IPV). První 3 dávky se podávají ve věku 2, 4 a 6 měsíců. Následná čtvrtá dávka se podává ve věku 15-18 měsíců, v závislosti na autonomní oblasti. Posilovací dávka se aplikuje ve věku 6 let. Toto očkování se uvažuje upravit pro používání hexavalentní vakcíny.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Proti virové hepatitidě typu B se ve Španělsku očkují děti ve věku od 11 let (případně od 14 let, pokud v minulosti nebyly očkovány) při očkovacím schématu 0-1-6 měsíců. Po narození se očkují jen děti HBsAg pozitivních matek (podobně jako u nás). Některé autonomní oblasti však zavedly toto očkování i pro novorozence podobně jako u nás a očkují se 3 dávkami ve stejných intervalech od 2. měsíce věku.

Očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám
Základní očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám se provádí ve věku 15 měsíců. Narozdíl od našeho očkování se druhá posilovací dávka podává až ve 4-6 let nebo 11-13 letech, a to v závislosti na regulaci autonomní oblasti. Proto bylo-li Vaše dítě již očkováno 2 dávkami, nemusí být v pozdějším věku dále očkováno.

Očkování proti meningokokovým nákazám skupiny C
V některých autonomních oblastech bylo zavedeno i povinné očkování proti těmto nákazám. K tomu se používá nová konjugovaná vakcína. Aplikuje se ve třech dávkách dětem ve věku 2 měsíců, v intervalech 2 měsíců (např. v Andalusii, Aragonu, Madridu apod.).

Vydáno / Aktualizováno: 27.10.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit