Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Tuberkulóza v České republice za rok 2002

Vzhledem k tomu, že se mediálně stále častěji objevují nové a nové případy tuberkulózy, v tomto článku uvedeme několik informací, které uvádí přehled a srovnání počtu nových případů v posledním roce a v letech minulých. Použili jsme informace publikované v časopise "Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie", č.10, ročník 12, Říjen 2003, z článku: "Výsledky Informačního systému bacilární tuberkulózy v roce 2002", autoři: MUDr. Vladimír Príkazský, MUDr. Marta Havelková

Statistické hodnocení činnosti laboratoří provádějících mykobakteriologickou diagnostiku je naší pravidelnou aktivitou. Údaje hlášené v rámci Informačního systému bacilární tuberkulózy jsou důležité jak v epidemiologii tuberkulózy a mykobakterióz, vyvolaných netuberkulózními mykobakteriemi, tak pro informaci o rozsahu a kvalitě činnosti všech 47 mykobakteriologických laboratoří České republiky.

V roce 2002 bylo v ISBT zaznamenáno celkem 184.065 vyšetření, z nich 6178 mělo pozitivní výsledek. Nejčastějším důvodem (u 84% osob) prvního vyšetření u tuberkulózy jsou stále obtíže, nejčastějším vyšetřovaným materiálem zůstává i nadále sputum (u 86 % osob). Prakticky u všech vzorků sputa od nemocných s tuberkulózou dýchacího ústrojí byla provedena jeho mikroskopie, jak to vyžadují standardní metody. Při vyhodnocení identifikace etiologických agens v prvních vzorcích bylo zaznamenáno 815 osob s M. tuberculosis. U 4 nemocných bylo, jako původce tuberkulózy, prokázáno M.bovis. Prevalence bacilární tuberkulózy v roce 2002 byla podle údajů hlášených do ISBT 7,99/100.000 obyvatel. V současné době tedy jde o mírný soustavný pokles výskytu přibližně o 4 %.

Ve srovnání s rokem 2001 se nepříznivě zvýšil podíl mužů s tuberkulózou. Poměr mužů a žen činil v roce 2001 6:3, v roce 2002 byl již přibližně 7:3. Nejvyšší prevalence byla zjištěna u mužů ve věku 40-49 a 50-59 let. Zde dosáhla hodnoty 17,7 a 20.5/100.000 obyvatel, tedy 2,5x více než byl celostátní průměr prevalence. U žen je stále nejpostiženější věková skupina nad 70 let a prevalence zde činí 44/100.000 obyvatelek. Vzhledem k jejich věku však nepředstavují takové riziko zdroje infekce jako muži v produktivním věku. V absolutních počtech došlo rovněž k poklesu mikroskopicky pozitivních případů tuberkulózy asi o pětinu. V současnosti je prevalence těchto zdrojů tuberkulózy 2,4/100.000 obyvatel. Rovněž poměr prevalence mikroskopicky pozitivní a celkové prevalence tuberkulózy se příznivě snížil.

Nejvyšší výskyt tuberkulózy byl registrován v Karlovarském kraji (16.5/100.000 obyvatel) a v hlavním městě Praze (12,3/100.000 obyvatel). Naopak nejnižší byl v Libereckém kraji (3,5/100.000 obyvatel). Situaci výskytu tuberkulózy v České republice lze považovat za stabilizovanou. Za pozornost však stojí změny ve věkové struktuře osob s bakteriologicky potvrzeným onemocněním.

Vydáno / Aktualizováno: 24.11.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit