Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Je třeba se znovu bát tuberkulózy v Evropě ?

Světová zdravotnická organizace mimo jiné sleduje situaci vývoje počtu nových případů tuberkulózy v Evropě. V roce 2000 vydala své stanovisko, ve kterém vidí jako příčinu šíření TBC v Evropě tyto faktory:

  • Ekonomická recese, chudoba, podvýživa nebo nesprávná výživa, alkohol a nadměrné užívání léků, přeplněné vězení a bezdomovství
  • Občanské nepokoje na Balkáně, Kavkazu a Tádžikistánu
  • Zvýšená imigrace ze zemí s vysokým výskytem TBC má za následek zvýšení počtu nových případů u původního obyvatelstva v Západní Evropě
  • Špatně zvládnutá, financovaná a zastaralá kontrola TBC v některých státech

"Povinné" očkování proti TBC je zavedeno ve více než 56% zemí a to hned po narození. V některých zemí (téměř ve všech zbývajících) se očkují jen děti rizikové. Očkování je povinné a pravidelné ve většině zemí střední a východní Evropy, zatímco v zemích západní Evropy převažuje očkování jen rizikových dětí. Důvodem je lepší situace v počtu nových případů TBC a dalších faktorech ovlivňující možný výskyt.

Pořadí zemí v evropském regionu podle počtu případů TBC v roce 2000 je uveden v tabulce. V tabulce je uvedeno, zda se v zemi očkuje proti TBC pravidelně nebo jen rizikové či případně se děti neočkují. I když se v zemích s vysokým výskytem TBC "pravidelně" proti TBC očkuje, jsou zde splněny všechny podmínky, které SZO uvádí jako faktory, které napomáhají šíření tuberkulózy. Situace v České republice je příznivá pro např. ukončení tohoto očkování či případně pro jeho zmírnění (např. jen pro rizikové osoby či děti). Avšak zkušenosti z přelomu let 80. a 90. minulého století (úmrtí novorozence a nárůst počtu nových případů v regionech, kde se očkování provádělo jen u rizikových dětí) zatím nepřispívají k tomuto zavedení.

Vydáno / Aktualizováno: 15.12.2003
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit