Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Srovnání důsledků onemocnění a očkování

V přehledu uvádíme prospěch a riziko očkování ve vztahu incidence (výskytu) infekčního onemocnění před a po celoplošném očkování a ve vztahu nežádoucích účinků po očkování vůči důsledkům vlastního infekčního onemocnění. Zde uvádíme jen nejčastější infekční onemocnění, vůči kterým se očkuje ve většině zemí světa.

Canadian Immunization Guide, Šesté vydání - 2002 (upraveno podle podmínek v ČR)

Onemocnění Důsledek onemocnění Nežádoucí účinky po očkování
Incidence před očkováním Incidence po očkování
Dětská přenosná obrna
Šíření orofekální cestou (výkaly a slinami). Doba inkubace: 1-2 týdnyInfekční onemocnění může vést ke vzniku teploty, bolesti hlavy, nevolnosti a zvracení, ke svalové slabosti a paralýze (ochrnutí). 1% infekčních onemocnění způsobí klinické symptomy, ale asi 1 z 20 hospitalizovaných pacientů umírá a 50% uzdravených zůstává ochrnutých. IPV (inaktivovaná vakcína) způsobuje velmi malé procento nežádoucích účinků; lokální nežádoucí účinky nebo zánět u 5% očkovanců; další nežádoucí účinky podobné jako u očkování DTaP.OPV - nechutenství, průjem, zvracení, nevolnost se objevují jen výjimečně; symptomy paralytické poliomyelitidy jen u 1/1-10 miliónů podaných dávek
Rozsah 2,5-28,3/100.000 (i více)Během epidemií bylo obrnou postiženo více než 500 osob ročně Evropa je dnes bez výskytu tohoto infekčního onemocnění. Přesto existují ještě některé oblasti, kde se polio vyskytuje.
Záškrt
Šíří se vzdušnou cestou, kapénkovou nákazou. Doba inkubace: 2-5 dní.Infekční onemocnění vede k těžkým faryngitidám a cervikální adenopatie.Pacient je infekční po dobu minimálně 2 týdnů. Fatalita tohoto onemocnění dosahuje 5-10%. Toxin vylučovaný bakterií může vést ke komplikacím myokardu a k neurologickým komplikacím. DTaP vakcíny – vyvolává u zhruba 20% očkovanců lokálních nežádoucích účinků, u zhruba 5% zvýšenou teplotu. Může dojít ke vzniku dočasných uzlíků v místě vpichu přetrvávající několik týdnů. Do 70% očkovanců ve věku mezi 4-6 rokem způsobí zarudnutí a otok v místě vpichu.
Ještě do roku 1952 bylo postiženo více než 9.000 osob ročně. V současné době je výskyt tohoto onemocnění u nás téměř nulový. V 90. letech byly zaznamenány pouze 2 případy.
Tetanus
Bakterie přítomná v půdě a ve zvířecích výkalech. Doba inkubace: 3-21 dní.Způsobuje bolestivé svalové kontrakce a křeče. Fatalita tohoto onemocnění dosahuje zhruba 10%. Riziko bývá nejvyšší pro velmi mladé osoby a starší osoby. Nežádoucí účinky jako pro DTaP. Lokální zarudnutí a otok bývá častý u boostrujících dávek u dospělých osob a četnost roste se zvyšujícím se věkem. Periferní neuropatie jsou zaznamenávány jen velmi zřídka.
Průměrně 20-50 úmrtí ročně. 3-5 případů ročně, v 90. letech se incidence snížila až na 1-2 případy ročně bez úmrtí.
Dávivý kašel
Šíří se vzdušnou cestou, kapénková nákaza: kašlem a nosním sekretem. Doba inkubace: 7-10 dní.Symptomy zahrnují rýmu, dráždivý kašel, který se může rozvinout až do nesnesitelné formy. Zhruba 1% případu bývá fatální u osob mladších 6 měsíců (pneumonie, fatální encefalopatie). I když u nás dnes již nedochází k úmrtí na toto infekční onemocnění, je mnoho států, kde je tomu naopak a dochází k úmrtí zejména malých neočkovaných dětí. Nežádoucí účinky jako pro DTaP. Nežádoucí účinky po očkování vakcínou s acelulární složkou jsou významně nižší než po očkování s tradiční celobuněčnou vakcínou proti dávivému kašli.
Průměrně 300-500/100.000 Průměrně 2-4/100.000
Nákazy způsobené Haemophilus Influenzae typu b
Šíří se kapénkovým způsobem. Doba inkubace: 2-4 dny.Manifestuje jako akutní onemocnění s teplotou, zvracením a letargií (příznaky meningitidy) u 55-65%. U ostatních může způsobit i epiglotitidu, pneumonii, bakterémii a další komplikace. Fatalita tohoto infekčního onemocnění dosahovala 1-2 případy ročně a zhruba 5% nakažených dětí byly postiženy meningitidou. U 5% očkovaných dětí se objevují lokální nežádoucí účinky a 2% zvýšená teplota.Protože se toto očkování provádí v kombinaci s DTP – viz nežádoucí účinky DTaP.
Vede k bakteriální meningitidě u dětí. Zhruba 150 případů ročně. Dnes je incidence nižší než 50 případů ročně u malých dětí.
Spalničky
Šíří se kapánkovým způsobem (kašlem a nosním sekretem). Doba inkubace: 1-2 týdny.Symptomy zahrnují teplotu, bolest v krku, kašel, rýma, svědění očí, kožní vyrážka počínající na obličeji a postupující dále po celém těle. Komplikace jako např. bronchopneumonie, zánět středouší u zhruba 10% nakažených osob.1/1000 encefalitida (u 10% bývá fatální a u 25% s permanentními následky) 1/25000 SSPE (subakutní sklerotizující panencefalitida) U 5-10% očkovanců dochází k lokálním nežádoucím účinkům nebo ke vzniku zvýšené teploty s/bez neinfekční vyrážky.1/1.000.000 případ encefalitidy Zhruba 1/24.000 vyvolává přechodnou trombocytopenie.
Cyklicky se opakuje 2-5 let. Více než 50.000 osob bylo postiženo touto nákazou a téměř 50 osob ročně umíralo. Během posledních 20 let došlo ke snížení incidence do 20 případů ročně. Incidence ve světě se v posledních letech snižuje po zavedení 2. dávky tohoto očkování, která u nás byla zavedena téměř již 70. letech.
Příušnice
Šíří se slinami. Doba inkubace: 2-3 týdny.Symptomy zahrnují teplotu a parotitidu.. 1/200 dětí encefalitida. 20-30% mladých mužů orchitida, 5% žen ooforitida.Ojediněle příušnice způsobují neplodnost nebo hluchotu. Teplota a mírná kožní vyrážka se objevují příležitostně.1% očkovanců parotitida 1 za 3 miliónů očkovanců aseptická meningitida.
Před očkováním byla incidencie až 100.000 případů ročně. Průměrná roční incidence se snížila pod 1000 případů ročně od poloviny 90. let.
Zarděnky
Šíří se kapénkovým způsobem. Doba inkubace: 2-3 týdny. Symptomy zahrnují teplotu, bolest hlavy, svědění očí, cervikální adenopatii a kožní vyrážku. U 50% nakažených dochází ke vzniku vyrážky a adenopatie; u 50% mladých a dospělých osob akutní artralgie nebo artritida; 1/6000 encefalopatie. Infekční onemocnění u těhotných žen v prních 10 týdnech způsobuje 85% riziko CRS (syndrom vrozených zarděnek). U zhruba 10% očkovanců lokální nežádoucí účinky nebo teplota. U zhruba 5% otok příušních žláz, strnulá šíje nebo bolest kloubů. U zhurba 1% neinfekční vyrážka. Přechodná artralgie nebo artritida se může nejčastěji objevit u mladých žen.
Do poloviny 80. let postihovaly zarděnky zhruba 50- 100 tisíc osob. Po zavedení očkování dochází každoročně k poklesu incidence tohoto infekčního onemocnění. V posledních 10 letech je průměrná incidence 18/100.000 případů.
Vydáno / Aktualizováno: 10.05.2004
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit