Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Náklady - prospěch celoplošného očkování proti meningokokovým nákazám (část 1.)

Obvykle dříve než se zavede celoplošné očkování se provádí tzv. "cost-benefit" takového očkování (tj. náklady a prospěch). V první fázi se proto zhodnotí incidence nákazy, vůči které je možné zavést celoplošné očkování a prospěch poklesu takové incidence po jeho zavedení. Navíc se zhodnotí i další ovlivňující jevy a případné nevýhody celoplošného očkování.

V následující fázií se provede kalkulace nákladů spojených s očkováním a nákladů spojených s léčbou důsledků infekčního onemocnění (tj. přímé i nepřímé náklady). Vyhodnotí se kdy a za jakých podmínek je dosažena finanční rentabilita celoplošného očkování vzhledem k nákladům na léčbu a důsledků infekčního onemocnění.

První část: Incidence meningokokové nákazy vyvolané skupinou C
Pro stanovení incidence tohoto typu nákaz (vůči kterému existuje dnes účinná očkovací látka používaná v některých státech již k celoplošnému očkování) byly použity údaje z CEM, Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, 3, ročník 12, březen 2003, které mapují situaci z let 1993-2002. Protože ne ve všech případech se podařilo zjistit séroskupinu meningokoku, byla pro toto modelování použita jednoduchá aproximace. Ta vychází z předpokladu, že všechny takové případy patří buď do skupiny C nebo do skupiny B a to rovným dílem, tj. poloviny takových případů byla přiřazena nákazám způsobených meningokoky C a druhá poloviny meningokoky skupiny B. I když je to jen odhad, konečné výsledky budou zatíženy menší chybou než v případě přezírání, tj. zanedbání této skutečnosti.

Při hodnocení se zaměříme pouze na dvě skupiny meningokoků a to skupiny C a B, neboť obě dvě patří mezi nejčastější v evropském regionu a z hlediska zdravotních důsledků nejzákeřnější.
V letech 1993 až 2002 (10 let) byla průměrná incidence vyjádřená v procentech u obou skupin srovnatelná s mírnou převahou skupiny C, tj. pro skupinu C 53% a pro skupinu B 47%). Tato pozorování odpovídají výsledkům zjištěných i v jiných evropských státech. Přehled výskytu je uveden v tabulce.

Incidence meningokokových nákaz obou skupin se liší v jednotlivých věkových skupinách. Z údajů získaných v roce 2002 vyplývá, že u dětí do 10 let dochází k incidenci ve 20-40% z celkové dosažené roční incidence (v roce 2002 to bylo konkrétně 29%), s prevalencí skupiny B. Naopak u všech osob mladších 25 let se dosahuje incidence této nákazy způsobené oběma skupinami v rozsahu 80-90% (v roce 2002 80%) z celkové roční incidence. Nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou mladiství ve věku 15-20 let, které následují dětí ve věku 1-4 let.

Zákeřnost infekčních onemocnění vyvolaných meningokoky skupiny C spočívá v jejich následcích, které častěji končí smrtí ve srovnání s onemocněními způsobenými meningokoky skupinou B. V letech 1993 až 2002 byla průměrná roční smrtnost způsobená meningokoky skupiny C více než dvojnásobná vůči smrtnosti způsobené meningokoky skupiny B.

Z uvedené analýzy vyplývá, že celoplošné očkování vůči meningokokovým nákazám alespoň jedné skupiny (tj. skupiny C) má význam z hlediska incidence a ještě větší význam z hlediska smrtnosti. Nejvhodnějšími osobami k očkování jsou mladiství před 15. rokem věku a malé děti ve věku 1-4 let, nejvhodněji v prvním roce života nebo před jeho dosažením.

Incidence meningokokových nákaz skupiny B a C v letech 1993 až 2002

Rok Men C Abs. (%) Men B Abs. (%)
1993 66 (50,4%) 65 (49,6%)
1994 129 (66,2%) 66 (33,8%)
1995 157 (69,8%) 68 (30,2%)
1996 139 (64,7%) 76 (35,3%)
1997 99 (60,7%) 64 (39,3%)
1998 63 (64,3%) 35 (35,7%)
1999 45 (44,6%) 56 (55,4%)
2000 20 (27,8%) 52 (72,2%)
2001 37 (36,6%) 64 (63,4%)
2002 53 (45,3%) 64 (54,7%)
Průměr za 10 let 81 (53%) 61 (47%)

Smrtnost meningokokových nákaz skupiny B a C v letech 1993 až 2002

Rok Men C Men B
1993 11 (73,3%) 4 (26,7%)
1994 20 (71,4%) 8 (28,6%)
1995 11 (61,1%) 7 (38,9%)
1996 13 (61,9%) 8 (38,1%)
1997 12 (75%) 4 (25%)
1998 12 (80%) 3 (20%)
1999 6 (100%) 0 (0%)
2000 5 (71,4%) 2 (28,6%)
2001 8 (72,7%) 3 (27,3%)
2002 10 (58,8%) 7 (41,2%)
Průměrná smrtnost za 10 let 11 (72,6%) 5 (27,4%)

 

Vydáno / Aktualizováno: 14.06.2004
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit