Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Meningitida způsobená Hib nákazou u očkovaného dítěte

Ve dnech 18.-19.9.2004 proběhl 12. Severočeský imunologický seminář v Ústí nad Labem, kde bylo mnoho zajímavých příspěvků z oblasti imunologie, očkování a alergologie. Jedním z nich byl příspěvek, který přednesl Doc. MUDr. Pazdiora (KHS Plzeň) na téma "Bakteriální meningitida vyvolaná Hib u očkovaného dítěte.

Příspěvek se týkal skutečnosti, že v roce 2003 byl zaznamenán tento případ Hib meningitidy u dítěte ve věku 1 roku, který byl kompletně očkován vůči tomuto infekčnímu onemocnění, tj. obdržel první tři dávky základního očkování. Nebylo u tohoto dítěte provedeno tzv. posilovací očkování (booster). Při vyšetření v průběhu meningitidy, bylo zjištěno, že u dítěte nebyla do té doby dostatečně dobře vyvinuta buněčná imunita, což mohl být důvod pro nedostatečnou imunitní odpověď po očkování, neboť rovněž bylo zjištěno že jeho hladiny protilátek specifických vůči hemofilovým nákazám typu b byly mnohem nižší než 1 mcg/ml.

Celkový průběh této meningitidy byl hodnocen jako mírný bez komplikací. Po uzdravení dítěte mu byla podána booster dávka této vakcíny. Po tomto očkování u něj došlo k významné tvorbě specifických protilátek, které po 3 měsících klesly mírně nad projektivní mez 1 mcg/ml. I když je pokles významný, není nikterak neobvyklý, protože podobný jev je pozorovaný i u řady jiných vakcín a osob bez poruchy imunitního systému.

Tato situace byla v literatuře popsána již v 90. letech minulého století, a to zejména u kombinovaných vakcín, tj. očkovacích látek, kde Hib vakcinační složka je kombinovaná s DTP a dalšími vakcínami. U těchto vakcín totiž dochází k oslabení imunogenicity Hib vakcína a pertussové vakcinační složky (antagonistický vliv). Proto 4. dávka - posilující je skutečně významná, protože u řady dětí, může představovat tu skutečnou dávku, po níž dojde k významné tvorbě protilátek. První tři dávky základního očkování zajišťují sérokonverzi 95-99% v závislosti na typu použité očkovací látky. Tato sérokonverze je měřena k protektivní mezi 1 mcg/ml IgG specifických protilátek. Bohužel v řadě publikací (zejména firemních) je nesprávně hodnocena k protektivní mezi 0,15 mcg/ml, která je získávána přirozenou nákazou (ať už manifestující nebo inaparentní).

Závěrem z tohoto příspěvku je následující: očkování vůči hemofilovým nákazám typu b zajistí ochranu minimálně 95% očkovaných dětí; booster dávku nelze v žádném případě podceňovat; pokud dojde u očkovaného dítěte k Hib nákaze, je její průběh v nejhorším případě shodný jako u neočkovaného dítěte, ve většině případů je však její průběh mírnější a bez komplikací.

Vydáno / Aktualizováno: 20.09.2004
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit