Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Účinnost a imunogenita živé atenuované vakcíny proti chřipce

V minulém článku jsem přinesli informace o nové živé atenuované vakcíně proti chřipce, která se aplikuje nosem. Tato vakcína se nejen komfortně aplikuje, ale rovněž je spolehlivá i v účinnosti. Provedené klinické studie naznačují, že její účinnost je srovnatelná se známou účinností dnes již tradičních inaktivovaných chřipkových vakcín.

Zdravé děti
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie byla provedená u 1.602 zdravých dětí ve věku 15 až 71 měsíců za účelem ověření účinnosti trivalentní LAIV vakcíny po dobu dvou chřipkových sezón. Tato studie zahrnovala 238 zdravých dětí (163 očkovaných a 75 placebových) ve věku 60-71 měsíců, kterým byly podány 2 dávky, 74 dětí (54 očkovaných a 20 placebových) ve věku 60-71 měsíců, kterým byla podána pouze jedna dávka před jednou chřipkovou sezónou, a podmnožinu 544 dětí (375 očkovaných a 169 placebových) ve věku 60-84 měsíců, kterým byla podávána vakcína po dobu 2 chřipkových sezón. Děti, které pokračovaly v očkování i během druhé chřipkové sezóny, byly zařazeny do stejné skupiny. Během první sezóny, kdy byly cirkulující chřipkové kmeny velmi dobře zastoupeny ve vakcíně, účinnost tohoto očkování dosahovala 93 procent pro všechny očkované děti, kterým byly podány 2 dávky LAIV, bez ohledu na věk. Účinnost byla 87 procentní u dětí ve věku 60-71 měsíců, kterým byly podány 2 dávky a 91 procentní, kterým byly podány buď 2 nebo 1 dávka. Ve druhé sezóně, kdy kmen A(H3N2) nebyl dobře otypován (a existoval rozdíl mezi vakcinačním a cirkulujícím kmenem), byla celková účinnost 86 procentní a 87 procentní u dětí ve věku 60-71 měsíců. Očkovací látka vyvolala 92 procentní účinnou ochranu proti chřipce během obou chřipkových sezón. Navíc došlo k 27 procentní redukci febrilních otitis media a 28 procentní redukci otitis media při souběžné antibiotické léčbě.

Zdraví dospělí dobrovolníci
Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie u 4561 dospělých dobrovolníků ve věku 18-64 let prokázala redukci chřipkového onemocnění. Studie byla provedena v chřipkové sezóně 1997-98, kdy nebyly vakcinační kmeny v úplném souladu s cirkulujícími kmeny chřipky. Studie nezahrnovala laboratorní průkaznost chřipkových virů. Během chřipkového vrcholu nebyl pozorován rozdíl ve výskytu horečnatých stavů mezi očkovanými osobami a placebovými. Nicméně očkování bylo spojené s redukcí těžkých febrilních onemocnění o 19 procent a horečnatých onemocnění horních cest dýchacích o 24 procent. U očkovaných osob došlo k redukci počtu dní s onemocněním, k redukci dní v neschopnosti, ke snížení návštěv u lékaře a k redukci užívání antibiotik a volně prodejných léčiv.
V podmnožině 3637 zdravých dobrovolníků ve věku 18-49 let došlo u očkovaných osob LAIV (n=2411) k redukci febrilních epizod horních cest dýchacích o 26 procent ve srovnání se skupinou osob, kterým bylo podáno placebo (n=1226). Počet dní, kdy užívaly očkované osoby antibiotika se redukoval o 41-45 procent.
Další randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie provedená u 92 zdravých dobrovolníků (LAIV, n = 29; placebo n = 31; inaktivovaná vakcína, n = 32) ve věku 18-41 let hodnotila účinnost obou vakcín. Celková účinnost (prokazována laboratorní průkazností chřipkových virů) u obou vakcín byla 85 procent u LAIV a 71 procent u inaktivované vakcíny. Rozdíl mezi protektivní účinnosti vyvolanou oběma vakcínami nebyl statisticky významný.

Srovnání živé atenuované vakcíny proti chřipce a inaktivovanou vakcínou proti chřipce Obě vakcíny proti chřipce jsou schopné redukovat riziko chřipky. Avšak obě vakcíny se liší zejména ve způsobu podání.

Hlavní podobnost
LAIV a inaktivovaná vakcína proti chřipce obsahují kmeny chřipkových virů, které jsou antigenně ekvivalentní a odpovídají každoroční změně cirkulujících chřipkových virů: tj. chřipkový virus typu A(H3N2) a typu A(H1N1) a chřipkový virus typu B. Každoročně se jeden nebo více kmenů obměňuje podle vyhlášení a doporučení SZO. Viry, používané v obou vakcínách, se pomnožují na vejcích. Oba typy vakcín podávané každoročně zajistí optimálních ochranu proti chřipce.

Hlavní odlišnosti
Inaktivovaná vakcína obsahuje usmrcené viry, zatímco LAIV obsahuje oslabené viry schopné replikace. LAIV se podává intranazálně, sprejem, zatímco inaktivovaná vakcína intramuskulárně, injekcí. LAIV je zatím nákladnější než je tomu u inaktivované vakcíny. LAIV je zatím schválená jen pro zdravé osoby ve věku 5-49 let, zatímco inaktivovaná je schválená pro osoby starší 6 měsíců a to jak pro zdravé tak chronicky nemocné osoby.

Charakteristika LAIV Inaktitovaná vakcína
Způsob podání Intranzálně sprejem Intramuskulárně injekcí
Typ vakcinačního viru Živý oslabený virus Inaktivovaný (usmrcený) virus
Počet kmenů viru 3 (2 pro chřipku typu A a 2 pro typ B)
Obnova kmenů vakcinačních virů Každoročně
Určeno pro Zdravé dobrovolníky ve věku 5-49 let Osoby starší 6 měsíců
Možnost aplikace rodinným příslušníkům nebo osobám v blízkém kontaktu užívající imunosupresiva nevyžadující protektivní prostředí Ano
Možnost aplikace rodinným příslušníkům nebo osobám v blízkém kontaktu užívající imunosupresiva vyžadující protektivní prostředí (např. po transplantaci kostní dřeně) Ochrana očkování proti chřipce inaktivovanou vakcínou Ano
Možnost podávání dalších vakcín současně Ano* Ano**
Pokud nelze očkovat další vakcínou simultánně, může být provedeno další očkování živou vakcínou v intervalu 4 týdnů Obezřetně Ano
Pokud nelze očkovat další vakcínou simultánně, může být provedeno další očkování inaktivovanou vakcínou v intervalu 4 týdnů Ano Ano
*) Data nejsou zatím k dispozici o účinnosti a bezpečnosti
**) Inaktivovaná vakcína proti chřipce byla systematicky sledována jen při současném podání pneumokokové polysacharidové vakcíny
Vydáno / Aktualizováno: 25.10.2004
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit