Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

OČKOVÁNÍ proti lidským papilomavirům (HPV)

Obsah:

Proč je 9HPV vakcína (Gardasil 9) univerzální? obsah  


Nová 9HPV vakcína obsahuje celkem 9 složek, přičemž zachovává původní 4 HPV genotypy (HPV6/11/16/18), které rozšiřuje o dalších 5 vysoce rizikových HPV genotypů, které celosvětově patří mezi těch dalších relativně často se vyskytujících v populaci, tj. HPV31/33/45/52/58. Právě očkování s touto novou 9HPV vakcínou může pokrýt kolem 90 % HPV typů, které způsobují karcinom děložního hrdla a až 85 % může zabránit vzniku závažných lézí na cervixu.

Tabulka: Příspěvek pokrytí HPV genotypů 4HPV a 9HPV v prevenci závažných lézí nebo karcinomu na děložním hrdle.

Děložní hrdlo
Příspěvek HPV genotypu
6/11/16/18
31/33/45/52/58
6/11/16/18/31/33/45/52/58
Karcinom
70  %
20  %
90  %
Léze (CIN2/3)
50  %
30  %
75-85 %
Léze (CIN1)
30-35 %
25  %
50-60 %

Pokrytí nové vakcíny může být dokonce ještě vyšší, pokud zahrneme karcinomy nejen děložního hrdla, ale také vuly, vagíny nebo konečníku. To naznačuje průzkum provedený v české populaci publikovaný v roce 2011 (Tachezy R. et al., 2011). Očekávatelný efekt 9HPV vakcínou by tak dosahoval až 93,2 % oproti stávajícímu pokrytí 4HPV vakcínou (78,5 %).

Graf: Prevalence HPV karcinomů cervikálních, vulvárních, vaginálních a análních v ČR (Tachezy R. et al., 2011)

obr1 (Snímek obrazovky 2016-09-19 v 13.44.28.png) [#147]
Proto právem můžeme Gardasil 9 označovat za univerzální vakcínu, neboť její rozsah ochrany je vyšší než 90 %. Jen pro srovnání stávající Prevenar 13 (vakcína proti pneumokokovým nákazám) nebo nová vakcína Bexsero pokrývá výskyt patogenů z 70-80 %).
Vývoj nové 9HPV vakcíny vyžadoval přizpůsobení všech složek tak, aby byla zajištěna optimální imunitní odpověď. Ukázalo se, že bylo třeba zvýšit množství minerálního nosiče (hydroxyfosfát-sulfátu hlinitého) a zvýšit také množství původních 4 účinných složek (HPV6/11/16/18). Výsledkem mnoha testů se stalo nové kvantitativní i kvalitativní složení vakcíny Gardasil 9 oproti původní vakcíně Silgard.

Tabulka: Složení HPV vakcín

Složka
4HPV
9HPV
L1 protein HPV6
20 µg 
30 µg 
L1 protein HPV11
40 µg 
40 µg 
L1 protein HPV16
40 µg 
60 µg 
L1 protein HPV18
20 µg 
40 µg 
L1 protein HPV31  
20 µg 
L1 protein HPV33  
20 µg 
L1 protein HPV45  
20 µg 
L1 protein HPV52  
20 µg 
L1 protein HPV58  
20 µg 
Pomocné složky    
Hydroxyfosfát-sulfát hlinitý
225 µg (Al) 
500 µg (Al) 
Chlorid sodný
9.56 mg 
9.56 mg 
L-Histidin
0.78 mg 
0.78 mg 
Polysorbát 80
50 µg 
50 µg 
Borát sodný
35 µg 
35 µg  


Jaká je ochrana po očkování 9HPV? obsah  


Čtyřletá klinická studie přinesla výsledky konzistentní s očekáváním předpokládaným ze zkušeností vycházející z předešlých klinických hodnocení očkování 4HPV vakcínou. Pokud se očkovaly tzv. naivní dívky a ženy ve věku 16-26 let, tzn. dívky, u kterých nebyla prokázána předešlá zkušenost s některým z vakcinačních HPV genotypů (byly jak PCR tak sérologicky negativní), ochrana byla excelentní, tj. za 43 měsíců zůstalo chráněno 98,4 % (92-99,7 %) dívek vůči závažných lézím a karcinomům cervixu, vagíny a vulvy způsobeným HPV16/18 a 97,4 % (85-99,9 %) dívek vůči těmto onemocněním způsobeným HPV31/33/45/52/58. Kromě toho 90 % (67,4-97,5 %) bylo chráněno také vůči genitálním bradavicím způsobených HPV6/11. Celkem bylo takto očkováno zhruba 6.000 dívek a žen a jen 3 ženy měly za celé období sledování (43 měsíců) některé z techto onemocnění: CIN2 HPV58, CIN2+ HPV18 a genitální bradavice (HPV18). Selhání ochrany vůči genitálním bradavicím způsobených HPV6 bylo pozorováno jen u 4 žen. Žádné očkování není dokonalé a velmi nízký počet selhání tohoto 9HPV očkování ho řadí mezi ta vysoce spolehlivá...

Další informace najdete v prémiovém obsahu
 
Graf: Redukce prevalence karcinomu děložního hrdla, vulvy, vagíny nebo konečníku v důsledku 9HPV, 4HPV a 2HPV očkování

obr2 (Snímek obrazovky 2016-09-19 v 13.45.35.png) [#148]Jaká je imunitní odpověď po 9HPV očkování? obsah  


Imunitní odpověď byla hodnocena jen na základě specifických monoepitopových neutralizačních protilátek (v analogii s hodnocením imunogenity původní vakcíny Silgard). Většina tj. 99,6 % očkovaných (skoro 4.000 subjektů) mělo hladiny všech lsedovaných protilátek (vůči 9 HPV genotypům) vyšší než byl tzv. sérokonverzní limit. Tento limit byl pro každý genotyp odlišný, tj. pro HPV6 - 30 mMU/ml (poznámka u 4HPV byl deklarován 20 mMU/ml), pro HPV11 - 16 mMU/ml, pro HPV16 - 20 mMU/ml, pro HPV18 - 24 mMU/ml, pro HPV31 - 10 mMU/ml a pro HPV33, HPV45, HPV52 a HPV58 - 8 mMU/ml.
Zhruba 1 měsíc po kompletním očkování 3 dávkami byla podle očekávání u všech zjištěna nejvyšší imunitní odpověď na všechny HPV genotypy. Po 4 letech se však průměrné hladiny protilátek snížily na zhruba 1 desetinu z dosaženého maxima. I relativně nízké průměrné hladiny protilátek vůči vakcinačních HPV genotypům setrvaly v úrovni minimálně 2krát vyšší než byl sérokonverzní limit. Protože ochrana po dobu 4 3 měsíců zůstala stále stejná, je tedy jednoznačné, že toto množství monoepitopových protilátek bylo dostatečně protektivní. Je více než zřejmé, že na ochraně se podílejí nejen protilátky, ale také buněčná imunita, neboť zhruba 75 % očkovanců mělo hladinu monoepitopových protilátek vůči HPV18 a HPV 45 vyšší než byl limit, a přesto zůstalo vůči oběma HPV genotypům chráněných 98,4 % a 100 % po celou dobu klinického sledování (43 měsíců)...

Graf: GMC anti-HPV po dobu 48 měsíců

obr4 (Snímek obrazovky 2016-09-19 v 13.46.15.png) [#150]

Další informace najdete v prémiovém obsahu


9HPV očkování po předešlém očkování 4HPV vakcínou obsah  


V klinickém sledování bylo hodnoceno celkem 182 dívek ve věku 12-15 let a 742 žen ve věku 16-26 let. Zhruba polovina z nich byla v minulosti očkována původní 4HPV vakcínou (Silgard) a byla tedy nově očkována 9HPV vakcínou (Gardasil 9). Interval mezi oběma očkování byl 1-3 roky. Zbývající dívky a ženy byly očkovány jen placebem. Podle očekávání byla u všech nově očkovaných dívek zjištěna významně vyšší imunitní odpověď na všechny HPV genotypy, tj. jak na původní HPV6/11/16/18 tak i 5 nových HPV31/33/45/52/58.
Pokud se však srovnala imunitní odpověď nově očkovaných dívek a žen s dívkami a ženami očkovanými výhradně jen 9HPV vakcínou, objevil se nový fenomén. Podle očekávání byla odpověď na původní 4 genotypy dramaticky zesílena, tj. došlo k anamnestické odpovědi známé již z minulého klinického sledování. Imunitní odpověď po 3 nových dávkách očkování 9HPV se zvýšila 2-3,5krát bez ohledu na věk oproti dívkám a ženám nově očkovaným výhradně jen 9HPV vakcínou. Překvapivým zjištěním byla ale relativně slabší odpověď na 5 nových HPV genotypů (HPV31/33/45/52/58). Ta totiž oproti nově očkovaným u původně očkovaných 4HPV vakcínou klesla asi 1,5-4krát. Dokonce byl pokles větší u dívek ve věku 12-15 let než u žen ve věku 16-26 let. Vypadá to, jakoby původní imunity vůči HPV6/11/16/18 bránila stejně kvalitnímu rozvoji imunitní odpovědi vůči další 5 novým HPV31/33/45/52/58. Zda tento jev může ovlivnit odpovídající ochranu, není možné z těchto výsledků imunogenity zdvojeného očkování hodnotit. Je zde mnoho faktorů jako věk, délka intervalu mezi oběma očkování (9HPV-4HPV) apod., které pravděpodobně tento efekt ovlivní a bohužel schází zatím analýza vlivu těchto faktorů...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

I když 9HPV očkování u v minulosti očkovaných 4HPV vakcínou bylo relativně dobře tolerováno, objevily se častěji lokální reakce jako je otok nebo zarudnutí v místě vpichu. Mimo to se pozorovala zvýšená teplota nebo horečka o něco častěji u takto očkovaných na rozdíl od očkovaných výhradně jen 9HPV vakcínou.
Přesto studijní data naznačují, že minimálně 1-letý interval mezi oběma očkováními je dostatečný pro bezpečné očkování novou 9HPV vakcínou. I tak ale zůstává vhodnější tento interval zachovat co nejdelší, pokud to situace dovolí.

Vydáno / Aktualizováno: 05.10.2015
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit