Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Doporučení 3. dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

ACIP (Poradní komise o imunizační praxi) dne 12.1.2018 doporučila aplikaci třetí dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (tj. u nás vakcína Priorix) osobám starším 12 let, včetně, které byly v minulosti očkovány 2 dávkami a jsou součástí skupiny nebo populace ve zvýšeném riziku příušnic [Marin 2018].

Důvodem se stala skutečnost, že první 2 dávky podané v intervalu 1 měsíce až 5 let nemusí zajistit všem dostatečnou ochranu více než 7 letech po kompletním očkování. Očkování třetí dávkou kombinované vakcíny nikterak neovlivní setrvalou ochranu vůči spalničkám a zarděnkám a může dokonce dílčím způsobem k ní přispět u jedinců, kteří ji případně ztratili.

A pro koho je určeno toto doporučení? Jde zejména o dospívající a mladé dospělé setkávající se na středních a vysokých školách, ve sportovních týmech apod.

Výskyt příušnic se sice od zahájení plošné vakcinace v České republice snížil a to minimálně 25krát (nebo také o 96 %) oproti stavu před očkováním, nicméně i po více než 30 letech masivního očkování (zahájeno od roku 1985) stále přetrvává riziko jejich výskytu. Podobná či stejná situace se objevuje i v jiných zemích světa nezávisle na kontinentu.

Co je toho příčinou? Vysoce pravděpodobným vysvětlením je postupná ztráta postvakcinační humorální (protilátkové) imunity vůči příušnicím a slabá imunologická paměť. V posledních 20 letech se ve většině zemí očkuje výhradně s vakcínou, která obsahuje vakcinační oslabené viry příušnic (čeledi Paramyxoviridae) kmene Jeryl Lynn (respektive dvou kmenů JL2 a JL5 v poměru 1:5). Tento kmen byl vybrán z hlediska jeho bezpečnosti (tj. nízké riziko vzniku postvakcinační aseptické meningitidy odhadované na 1 případ z více než 10 miliónů podaných dávek) a dostatečné účinnosti.

Viry příušnic vykazují stejné sérologické znaky ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

I když protektivní účinnost s časem klesá, kompletní očkování se dvěma dávkami je schopno více než polovinu očkovaných chránit i déle než 20 let. Proto nelze hodnotit toto očkování jako neúčinné či nedostatečně účinné. Aktuální doporučení třetí dávky je na místě, neboť je schopno jedincům v mladém dospělém věku obnovit ochranu případně ztracenou specifickou imunitu. Jakékoli ověřování přítomnosti specifických protilátek se v těchto situacích stává bezpředmětné, protože dosud schází poznatek o séroprotektivní hladině protilátek proti příušnicím a případně hladině protilátek neutralizující non-A genotypy.

Průměrná ochrana po 2-dávkovém očkování dosahuje asi 88 % (v rozsahu 31-95 %) u osob očkovaných před méně než 10 lety [McLean 2013, Cardemil 2017, Greenland 2012, Takla 2014, Vygen 2016, Livingston 2014]. Je-li však doba po očkování delší, pak se protektivní účinnost tohoto očkování dále snižuje [Cardemil 2017, Cohen 2007].

Pokud se podala třetí dávka dětem nebo dospívajícím během propuknutí příušnic na škole nebo univerzitě, došlo k jednoznačnému snížení výskytu z 14,5 případů na 6,7 případů/1000 osob ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Bezpečnost třetí dávky byla hodnocena u osob ve věku 9-28 let. Z celkového počtu 14.368 očkovaných nebyl hlášen ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 21.01.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit