Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Ebolavirová vakcína zachraňuje životy

V polovině letošního dubna byla vydána zpráva INRB (National Institute of Biomedical Research) a WHO (World Health Organization), ve které byla zhodnocena dosavadní účinnost ebolavirové vakcíny (rVSV-ZEBOV-GP), která se již druhým rokem používá v Demokratické republice Kongo postižené epidemií hemoragické (krvácivé) horečky ebola.

Od propuknutí epidemie (1.8.2018) bylo do konce dubna letošního roku potvrzeno už 1.353 případů, včetně 880 úmrtí. I přes snahu masivního očkování (104.625 bylo očkováno) se stále nedaří epidemii hemoragické horečky překonat. Jednou z otázek, která se nabízí, je, zda očkování s uvedenou vakcínou zajišťuje dostatečnou ochranu.

Očkování se v Demokratické republice Kongo aplikuje jako ohniskové (nebo též “ring vaccination” - očkování v okruhu nejbližších). Bylo zde zavedeno 7 dní po propuknutí dne 1.8.2018. V hodnoceném období od 1.8.2018 do 25.3.2019 bylo potvrzeno celkem 951 případů a bylo definováno 679 ohnisek. Kromě toho bylo očkováno 28.888 zdravotnického personálu. Z celkového počtu 100.754 kontaktů s případy a kontaktů s kontakty případů bylo do analýzy zahrnuto 91.492 vhodných jedinců, kterým bylo očkování poskytnuto na základě podepsaného informovaného souhlasu. Každé ohnisko (či okruh nejbližších) představoval v průměru 104 osob a žen bylo zhruba stejně jako mužů. Průměrný věk osob v ohnisku byl 28 let.

Během sledovaného období bylo zaznamenáno 880 případů mezi neočkovanými, zatímco jen 71 případů mezi očkovanými. Z těchto případů očkovaných bylo 57 jedinců, u kterých došlo k manifestaci do 10 dní po očkování, tj. v období, ve kterém se teprve ochrana vytváří a nemusí být tak pro jedince dostatečná. Vzplanutí, neboli attack rate bylo mezi očkovanými v ohniscích jen 0,017 %, zatímco mezi neočkovanými 0,656 %. Odhadovaná účinnost očkování s vakcínou rVSV-ZEBOV-GP dosahovala 97,5 % (95% CI: 95,8-98,5 %). 

Také odhad protektivní účinnosti tohoto očkování mezi zdravotnickým personálem byl podobný, tj. 97,5 % (92,4-99,1 %), pokud se hodnotil výskyt hemoragické horečky nejméně 10 dní po očkování nebo 88,1 % (79,9-92,9 %) pro všechny případy manifestující kdykoli po očkování (včetně prvních 10 dní po očkování). Účinnost tohoto očkování byla vůči smrtnosti hemoragické horečky ebola dokonalá, neboť nikdo z nemocných, který byl očkován alespoň 10 dní před manifestací onemocnění, nezemřel, tj. byla dosažena 100% ochrana vůči úmrtí (90,3-100 %).

Aplikace vakcíny rVSV-ZEBOV-GP v režimu nouzového použití prokazuje rychlou a dostatečnou ochranu očkovaných vůči onemocnění hemoragickou horečkou ebola. I přes případné minoritní selhání očkování eliminuje smrtnost tohoto onemocnění. Předběžné výsledky hodnocení terénní účinnosti této vakcíny jsou zcela srovnatelné s jedinou účinnostní studií prováděnou v roce 2015 v Guinei. Studijní účinnost tehdy dosáhla 100% ochrany (74,7-100%) u očkovaných před alespoň 10 dny [Henao-Restrepo 2015].

Proč stále přetrvává riziko šíření této horečky v aktuální situaci?
Limitem prováděného očkování je ohniskové očkování v okruhu těch nejbližších nakažených. Schází rozšíření preventabilního očkování i mezi osoby, které nejsou v přímém ohrožení. Nabízí se řešení zavést rozšířené očkování místního obyvatelstva ve větším okruhu, které by mohlo zamezit šíření nákazy a v důsledku toho eliminovat místní epidemii.

Poznámka:
Vakcína rVSV-ZEBOV-GP (americký výrobce MSD) obsahuje 2x107 PFU (tj. virových částic vyjádřených jako jednotky tvorby plaků). Nejedná se však o živé ebolaviry, ale o viry vesikulární stomatitidy, které jsou geneticky upraveny a nesou plasmid kódující virový povrchový glykoprotein ebolaviru kmene Zaire. Díky tomu stačí očkovat jen 1 dávkou k zajištění rychlé ochrany, která vzniká do 10 dní po očkování.

Literatura

  1. Henao-Restrepo AM, Longini IM, Egger M et al. Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial. Lancet. 2015; 386: 857-866.
Vydáno / Aktualizováno: 28.04.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit