Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jednodávkové HPV očkování?

Očkování proti lidským papilomavirovým nákazám (HPV) se v praxi používá už 13 let a stále přináší nové a nové poznatky. V březnu byla publikována dánská práce [Verdoodt 2019], která studovala dopad tohoto očkování na výskyt prekanceróz děložního hrdla - cervikální intraepiteliální neoplazie druhého (CIN2+) nebo třetího stupně či horší (CIN3+). Dopad byl hodnocen s ohledem na počet podaných dávek dívkám mladším 16 let, které byly očkovány v letech 2006-16. Od roku 2009 bylo toto očkování dívkám ve věku 12 či 13-15 let hrazeno státem a provádělo se výhradně 4složkovou vakcínou - qHPV (Gardasil), která se až do roku 2014 podávala ve 3-dávkovém schématu.
Studie byla vedena jako retrospektivně kohortová a informace o očkování a výskytu CIN2+ nebo CIN3+ byly získány z národních registrů Dánska. Kromě uvedených veličin byly z registrů získány i demografické údaje ohledně vzdělání dívek a žen. Základní analýza byla testována Poissonovou regresí a účinnost očkování byla měřena pomocí relativního rizika (poměru incidencí neoplazií u očkovaných oproti neočkovaným).

U dívek a žen ve věku 17-23 let, tj. maximálně v 10-letém intervalu od očkování, byla významně nižší incidence případů CIN2+ u očkovaných jednou či více dávkami qHPV (85,4/100.000 žen za rok) než neočkovaných (556,8/100.000 žen za rok). Také incidence CIN3+ byla u očkovaných (40,5/100.000 žen za rok) významně nižší než u neočkovaných (354,9/100.000 žen za rok). Sledované prekancerózy byly hodnoceny nezávisle na vakcinačních a nevakcinačních HPV genotypech, tj. zahrnovaly případy způsobené jakýmkoli HPV genotypem.

Oproti neočkovaným u kompletně i nekompletně očkovaných riziko CIN2+ významně kleslo o 57 % (95% CI: 49-64 %) a CIN3+ o 63 % (95% CI: 55-70 %). U dívek a žen ve věku 17-23 let, které byly očkovány pouze jednou dávkou, se riziko snížilo o 65 % (8-87 %) pro CIN2+ a 68 % (1-89 %) pro CIN3+. Podobný výsledek byl pozorován také u dívek původně očkovaných jen 2 dávkami qHPV vakcíny. Tento výsledek je v souladu s poznatky o perzistenci imunologické paměti či humorální imunitě nekompletního HPV očkování. Ukazuje se tak, že i nekompletní očkování může pozitivně přispět k ochraně jedince.

Graf 1: Protektivní účinnost vůči CIN2+ a CIN3+ (jakéhokoli HPV genotypu) u žen očkovaných ve věku do 16 let jednou, dvěma nebo třemi dávkami qHPV vakcíny

 (Snímek obrazovky 2019-05-19 v 15.20.13.png) [#1910]

Literatura

  1. Verdoodt F, Dehlendorff C, Kjaer SK. Dose-related effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine against cervical intraepithelial neoplasia: A Danish nationwide cohort study. Clin Infect Dis. 2019 Mar 20. pii: ciz239. doi: 10.1093/cid/ciz239.
Vydáno / Aktualizováno: 19.05.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit