Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

478/2002 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2002,
kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6 a § 47 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se mění takto:
1. V § 15 odst. 2 se slova ,,hygienické stanice" nahrazují slovy ,,zdravotního ústavu".
2. V § 15 odst. 3 větě třetí se slova ,,a zařízeních ochrany veřejného zdraví" zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Vydáno / Aktualizováno: 26.09.2016Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit