Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Nové poznatky o HPV očkování

Letošní dvě nové práce z Kanady přispěli k dalším klinickým poznatků z očkování proti lidským papilomavirovým nákazám (HPV očkování). 
V jedné z nich se autoři rozhodli sledovat neúplně očkované dívky, tj. dívky očkované jen jednou dávkou a to před méně než 9 lety [Gilca 2018]. I když přetrvávání imunity je jistě zajímavé svůj záměr rozšířili o další poznatek, jaká bude odpověď na nové očkování provedené podáním pouze jedné dávky dnes užívané 9složkové vakcíny Gardasil 9.

Do sledování zařadili 31 dívek, které ve věku zhruba 15,5 let byly v letech 2008-13 očkovány pouze jednou dávkou kvadrivalentní HPV vakcíny (4HPV - Gardasil původně označené Silgard). Dívky byly aktuálně po 3-8 letech očkovány pouze jednou dávkou 9valentní HPV vakcínou (9HPV - Gardasil 9) a mohla být hodnocena jak perzistence protilátek 3-8 let po původním očkování jednou dávkou, tak imunitní odpověď na všech 9 nových HPV antigenů. Měření protilátek se provádělo dle doporučení Světové zdravotnické organizace [WHO 2009] a séropozitivní hladiny představovaly koncentrace 0,1 AU/mL pro HPV 6 a HPV11, 0,5 IU/mL pro HPV16 a 0,4 IU/mL pro HPV18 a pro další HPV genotypy: 0,5 AU/mL (HPV31), 1,3 AU/mL (HPV33), 2,5 AU/mL (HPV45), 0,7 AU/mL (HPV52) a 1,2 AU/mL (HPV58).

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Tato zjištění naznačují dlouhodobou perzistenci imunologické paměti, včetně humorální imunity. I když perzistence imunity není důkazem setrvalosti ochrany, výsledky tohoto sledování dávají příslib možnosti v očkování pokračovat i několik let, pokud původní očkování nebylo provedeno kompletně. Navíc záměnou 4valentní za 9valentní vakcínu očkovanec získává cílenou a rozšířenou imunitu, jak tato práce naznačuje.

Druhým letošním poznatkem se stává možnost dokončit očkování s vakcínou Gardasil 9 (9HPV), které bylo zahájeno s vakcínou Cervarix (2HPV) [Gilca 2018a]. Stejný tým jako v předešlé studii se rozhodl ověřit postvakcinační imunitu u dívek a chlapců ve věku 9-10 let, které byly očkovány buď 2 dávkami 9HPV vakcíny v 6 měsíčním intervalu (184 dívek a chlapců) nebo byly očkovány jednou dávkou 2HPV a jednou dávkou 9HPV vakcíny ve stejném intervalu. Pořadí dávek se rovněž hodnotilo, tj. 94 bylo očkováno v pořadí 9HPV+2HPV a 93 obdrželo obě vakcíny v opačném pořadí. Z celkového počtu zařazených (371 jedinců) bylo 186 chlapců. 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Výsledky této práce naznačují možnost, že lze dokončit očkování s 9HPV vakcínou, které bylo původně zahájené s 2HPV vakcínou, aniž by došlo k ovlivnění postvakcinační imunity vůči 2 HPV genotypům společným pro obě vakcíny, tj. HPV16 a HPV18. Otázkou však zůstává, zda takovéto kombinované očkování zajistí stejnou či srovnatelnou odpovídající ochranu vůči zbývajícím 7 HPV genotypům, neboť snížená imunitní odpověď v podobně nižších hladin protilátek by mohla mít své určité limity.

Graf: Geometrický průměr koncentrací protilátek vůči jednotlivých vakcinačních HPV genotypům po očkování 1 dávkou 9HPV  nebo 2HPV vakcíny a po kompletním dvoudávkovém očkování 9HPV+9HPV, 9HPV+2HPV a 2HPV+9HPV

 (9HPV_2HPV ockovani.png) [#1909]

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 28.10.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit