Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování snižuje riziko vzniku karcinomu plic

Letos byla publikována kohortová studie navazující na původní multicentrickou randomizovanou jednoduše-zaslepenou klinickou studii, prováděnou v letech 1935-38 ve Spojených státech u školních dětí a dospívajících mladších 20 let [Usher 2019]. Do studie bylo zařazeno 3.287 jedinců, kterým byla podána buď BCG vakcína (očkování proti tuberkulóze) nebo placebo.

V letech 1992 až 1998 byly revidovány záznamy 2.963 účastníků studie s cílem zjistit perzistenci ochrany po BCG očkování [Aronson 2004]. V období 1935-1998 byl retrospektivně sledován jejich zdravotní stav, včetně výskytu tuberkulózy na základě výpovědi původních účastníků studie. Dále byly u nich sledovány záznamy o přítomnosti zhoubného novotvaru potvrzeného odpovídající dokumentací.

Celkem 325 subjektů mělo dokumentovaný zhoubný novotvar. Incidenční míra jeho výskytu se mezi očkovanými (222 případů na 100.000 osoba-roků) a neočkovanými (262 případů na 1000.000 osoba-roků) nelišila. Mezi nimi byl ve 42 případech zaznamenán karcinom plic. Jeho incidence byla však významně vyšší u neočkovaných (45/1000.000 osoba-roků) než ...   Další informace najdete v prémiovém obsahu

Snížení rizik výskytu karcinomu plic bylo prokázáno u mužů nikoli u žen, čemuž možná přispěl také vyšší výskyt tohoto karcinomu u mužů. Naopak nižší výskyt ...  Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

BCG očkování tak snižuje riziko vzniku karcinomu plic o zhruba 61 % během 60 let po očkování.

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 24.11.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit