Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Pneumokokové očkování ve schématu 1+1

Ve Velké Británii se proti pneumokokovým nákazám očkují děti mladší 1 roku (včetně mladších 6 měsíců) ve schématu 2+1. K tomu podobně jako u nás používají vakcínu Prevenar 13. Každé očkování hrazené z veřejných prostředků je nejen finančně, ale také technicky-administrativně náročné. Vždy se nabízí otázka, zda by nemohlo být kompletní očkování prováděno s menším počtem dávek, aniž by to ohrozilo ochranu očkované populace.

Ve Velké Británii se pokusili modelovat očkování proti pneumokokovým nákazám při použití místo schématu 2+1 schéma 1+1, tj. podání pouze dvou dávek ve věku 3 a 12 měsíců [Choi 2019]. Autoři využili všechny poznatky a data sesbíraná za období, kdy se ve Velké Británii zavedlo plošné očkování dětí, tj. od roku 2006. Ze získaných dat modelovali několik scénářů. Do nich zahrnuly nepřímý dopad očkování na starší populace, dopad na výskyt nevakcinačních sérotypů, vliv na bacilonosičství jak vakcinačních tak nevakcinačních sérotypů a dlouhodobý efekt nového schématu 1+1. K tomu využili poznatky post-vakcinační séroresponze očkování v uspořádání 1+1, které porovnali s konzervativním očkováním ve schématu 2+1. Scénáře simulovali s použitím kompartmentových modelů.

Výsledky modelové studie ukázaly, že zavedení očkování ve schématu 1+1 vede jen k nepatrně horšímu výsledku než stávající očkování, tj. během 5 let by zvýšilo výskyt invazivních pneumokokových onemocnění způsobených vakcinačními sérotypy o 5 případů, komunitně získaných pneumokokových onemocnění by se zvýšilo o 83 případů a počet úmrtí by vzrostl o 8 (žádné úmrtí by nebylo zaznamenáno u dětí mladších 15 let). Nové 2-dávkové schéma očkování dětí by neovlivnilo dlouhodobou situaci ve výskytu pneumokokových nákaz u mladších 64 let. Jediným omezením modelové studie byla nepřesnost stanovení výhledu výskytu pneumokokových nákaz u starších 65 let způsobených zejména nevakcinačními sérotypy.

Výsledky a závěry této studie jsou velmi zajímavé a ukazují možný přístup k plošnému očkování dětí s ohledem na jeho minimalizaci. Nicméně použitelnost této analýzy i v jiných zemích je podmíněna podobnou epidemiologickou situací, jaká je ve Velké Británii. Znamená to, že nelze jednoduše přenést výsledky z této studie do kterékoli jiné země a aplikovat 2-dávkové schéma očkování proti pneumokokovým nákazám. Pokud by mělo být očkování proti pneumokokovým nákazám prováděno ve schématu 1+1 v daném místě a čase, musela by se provést stejná nebo podobná modelová studie. I tak lze hodnotit tuto studii jako velký počin, který pomůže ostatním státům nebo regionům využít publikovaný postup a model pro využití vlastní dat a nastavení podobných či jiných postupů očkování. 

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 17.11.2019
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit