Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Pokles protilátek po MMR očkování

V roce 1989 byly ve Spojených státech amerických zavedeny 2 dávky MMR vakcíny a to zejména z důvodu zajištění ochrany vůči spalničkám. I přes jednoznačné snížení až eliminaci spalniček, zarděnek a příušnic od druhé poloviny první dekády nového tisíciletí se začaly objevovat individuální případy spalniček a/nebo příušnic. Aktuálně publikovaná práce [Seagle 2018] se proto zaměřila na zhodnocení perzistence postvakcinační humorální odpovědi s ohledem na rizika selhání očkování.

Autoři sledovali po dobu 12 let vývoj (farmakodynamiku) protilátek specifických vůči spalničkám, příušnicím a zarděnkám v závislosti na vybraných faktorech u celkem 313 dětí očkovaných dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, příušnicím a  zarděnkám (MMR). 
Jako séropozitivní hladinu zvolili koncentraci vyšší než 120 mIU/ml pro spalničky a virus-neutralizační titr vyšší než 10 pro příušnice i zarděnky. Během 12 let se mohli očkovaní účastnit celkem 8 návštěv. Jednou z primárních veličin se stala tzv. konzistentní séropozitivita, tj. proporce očkovaných, kteří měli během všech návštěv hladiny sledovaných protilátek vyšší než byl zvolený limit. 
Průměrný počet návštěv byl 5,9, průměrný interval mezi aplikací první a druhé dávky MMR vakcíny dosahoval 3,7 roku a před aplikací druhé dávky si séropozitivitu uchovalo 99 % dětí vůči spalničkám, 85 % vůči příušnicím a 92 % vůči zarděnkám.

Konzistentní séropozitivita byla po celou dobu sledování 12 let pozorována u 96 % očkovaných vůči spalničkám, u 88 % očkovaných vůči příušnicím a u 79 % očkovaných vůči zarděnkám. U celkem 73 % očkovaných ...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Uvedená séropozitivita nebyla ovlivněna intervalem mezi první a druhou dávkou MMR očkování, pohlavím ani rasou. Naopak byla významně vyšší u dětí s vyšší hladinou postvakcinační protilátek indukovaných druhou dávkou MMR vakcíny, tj. jedinci s konzistentní perzistencí měli do 1 měsíce po aplikaci druhé dávky MMR vakcíny titry protilátek vůči spalničkám a příušnicím zhruba 1,5-2,5krát vyšší a titry protilátek vůči zarděnkám dokonce 15x vyšší než jedinci s nekonzistentní séropozitivitou či séronegativitou.

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Přestože hladiny všech specifických protilátek klesaly během celé doby sledování, pouze titry specifických protilátek vůči příušnicím klesly do 12 let na úroveň sérokonverze (tj. titr 10 zvolený autory), přičemž spodní limit 95% intervalu spolehlivosti této hranice dosáhl už 9. rok po očkování 2. dávkou MMR vakcíny. Tento výsledek velmi dobře odpovídá poznatkům séroprevalenčních studií věnovaných perzistenci příušnicových protilátek v obecné populaci a znovu tak naznačuje případnou ztrátu ochrany u některých jedinců do 10 let po očkování.

Tabulka: Konzistentní séropozitivita po dobu 12 let v závislosti na věku zahájení očkování

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Tabulka: Konzistentní séropozitivita po dobu 12 let v závislosti na věku podání druhé dávky MMR vakcíny

Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

Zdroj:

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 13.05.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit