Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Přetrvávání ochrany po HPV očkování

HPV očkování (neboli očkování proti lidským papilomavirovým nákazám) je celosvětově k dispozici od roku 2006. Nabízí se otázka, jak dlouho přetrvává ochrana vyvolaná tímto očkováním, a zda případně nebude vhodné provádět nějaké posilující očkování podáním jedné dávky.

První poznatky přinesly výsledky dlouhodobého sledování po očkování tehdy ještě monovakcínou proti HPV16 (předchůdkyně vakcíny Silgard či Gardasil 9). Jedna z pilotních studií, která měla za cíl stanovit protektivní účinnost tohoto očkování u necelých 2.400 žen ve věku 16-23 let, byla zahájena v letech 1998-99. Skoro 300 žen bylo později (v letech 2006-08) osloveno, zda by se nechtělo dále účastnit na dalším dosledování, tj. 8-9 let od zahájení tohoto očkování [Rowhani-Rahbar 2009]. Ženy byly rozděleny do skupiny očkovaných (N=148) a neočkovaných (placebová skupina, N=142). 
Během období dosledování nebyl zjištěn žádný případ cervikální intraepiteliální neoplasie (CIN) u žen HPV očkovaných, zatímco u neočkovaných se objevilo 6 případů CIN způsobených virem HPV 16. Protektivní účinnost vůči CIN1+ dosahovala 100 % (29-100 %) v období dosledování (mezi lety 2006-2008). Za celé období průměrně 8,5 let po očkování monovakcínou HPV16 nebyl mezi kompletně očkovanými ženami (tj. očkovanými 3 dávkami této vakcíny) zjištěn žádný případ CIN1+, zatímco mezi neočkovanými bylo zaznamenáno celkem 8 případů. Účinnost očkování byla 100% (41-100%) a přetrvávala po celou dobu 8-9 let po očkování.

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Během sledování se neobjevil žádný případ CIN2+ způsobený vakcinačních typem HPV viru. Byl zaznamenán pouze 1 případ CIN1 v období mezi 6-8 lety po očkování. Ten se objevil u ženy ve věku 31 let, která byla očkována ve věku 20 let a před vstupem do studie měla ve stěru průkazný záchyt viru HPV45 a HPV51 (nevakcinační typy). Intraepiteliální neoplasie (CIN1) na děložním hrdle prokázala koninfekci HPV16 s HPV45. Po následujících 6 letech žena podstoupila konizaci a v nálezu byl prokázán jen virus HV45. 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Pro dosledování perzistence ochrany po očkování 2složkovou vakcínou (Cervarix) bylo požádáno o účast 2.465 mladých žen z Finska očkovaných ve studii Patricia ve věku 16-17 let v letech 2003-04 [Lehtinen 2017]. Do kontrolní skupiny pak bylo v letech 2004-05 zařazeno 15.627 neočkovaných žen ve věku 18-19 let pasivně sledovaných prostřednictvím Finského registru nádorových onemocnění.
Během následujícího až 10letého období bylo zaznamenáno celkem 83 případů CIN3+ (prekanceróza) u všech sledovaných žen. Přitom jen 3 případy byly u kompletně očkovaných 2HPV vakcínou po ukončení studie Patricia (tj. v období dodatečného sledování) a jeden se objevil u očkované ještě před ukončením studie Patricia. Zbývajících 76 případů se identifikovalo u neočkovaných žen. Bez ohledu na délku doby sledování dosahovala protektivní účinnost vůči CIN3+ způsobeného jak vakcinačním tak nevakcinačním HPV virem 66 % (8,4-88 %). Pokud by však byla tato účinnost vztažena výhradně jen k vakcinačním HPV virům (HPV16 a 18), pak dosahovala za celých 10 let jen 27 % (<0 - 74 %). Důvodem relativně nízké účinnosti se totiž stala stejná roční incidence CIN3+ způsobená HPV16 jak u očkovaných tak neočkovaných, tj. 24/100.000 očkovaných a 30/100.000 neočkovaných.

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Z dosavadních výsledků dlouhodobého sledování původně očkovaných žen případně i mužů mladších 25 let, lze odhadovat vysoce setrvalou ochranu vůči vakcinačním HPV genotypům po kompletním očkování se 4složkovou vakcínou. Ta se pohybuje v rozmezí 90-100 % po dobu až 12,5 let. Podobně i stejnou ochranu lze očekávat po očkování s 2HPV vakcínou, i když určité pochybnosti vyvolala snížená ochrana vůči CIN3+ ve finské populaci. Pokud existuje zkřížená protektivní ochrana vůči ostatním vysoce rizikovým HPV virům (tj. nevakcinačním), pak bude přetrvávat kratší dobu než 10 let po očkování. Studie dlouhodobého sledování jí buď neprokázaly nebo jen velmi sporadicky [Lehtinen 2017].
Stávající výsledky dlouhodobého sledování zatím nenaznačují potřebu zavedení pravidelného posilujícího očkování jednou dávkou, ovšem neznamená to, že bude-li chtít někdo mít jistotu spolehlivé ochrany i pro další roky, že se nesmí dále očkovat jednou posilující dávkou.
Vzhledem k tomu, že se původní kompletní očkování u mladších 15 let změnilo ze 3 dávek na pouhé 2 dávky, není ještě jisté, zda stejné výsledky budou zajištěny také u očkovaných pouze 2 dávkami. Na ověření si budeme muset ještě několik let počkat.

Tabulka: Přehled perzistence účinnosti HPV očkování

Publikace Populace Průměrná délka sledování (roky) Vakcína Protektivní účinnost vůči vakcinačním HPV genotypům
Rowhani-Rahbar 2009 USA 8,5 HPV16 CIN1+: 100% (41-100 %)
  Další informace najdete v prémiovém obsahu
 
 
Lehtinen 2017 Finsko 10 HPV16,18 CIN3+: 27 % (<0-74 %)
  Další informace najdete v prémiovém obsahu

PI ... perzistentní infekce

 

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 04.02.2018
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit