Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

KONTRAINDIKACE OČKOVÁNÍ

Každá vakcína je dodávána s příbalovou informací, kde jsou kromě jiného uvedené všechny kontraindikace pro daný druh očkování s ohledem na konkrétní očkovací látku. Navíc existuje souhrn vlastností přípravku (tzv. SPC), ve kterém se uvádějí některé specifikace podrobněji. Někdy však obecná ustanovení se liší od těch uváděných v příbalové informaci nebo SPC od výrobce. Například podle ACIP není očkování proti virové hepatitidě typu B v těhotenství kontraindikováno, zatímco výroci uvádějí, že v těhotenství je toto očkování možné pouze tehdy, pokud je nezbytně nutné.
Kontraindikace a upozornění mohou být obecná a platí pro všechny typy vakcín, nebo mohou být specifická pro jednu či více vakcín. Pro všechny vakcíny platí:

 1. mimořádně závažné reakce s alteracemi celkového stavu po předchozím očkování dané vakcíny;
 2. anafylaktická reakce na vakcinační nebo pomocnou složku očkovací látky kontraindikuje další očkování stejnou očkovací látkou nebo další očkování stejného typu;
 3. očkování je obecně kontraindikováno v případě aktuního onemocnění s mírným nebo těžkým průběhem bez ohledu na existenci doprovázející teploty.

Skupinovou obecnou kontraindikací může být také imunosupresivní léčba či opakovaně laboratorně prokzané imunodeficitní onemocnění pro očkování živými vakcínami. Přesto existují u těchto pacientů okolnosti, za kterých je možné u nich očkování živými vakcínami provádět, např. nízké dávky kortikosteroidů, HIV s nízkým stupněm imunosuprese, relativně dostatečná hladina CD4+ T-lymfocytů (>25 %) apod.
Podobně je očkování některými živými vakcínami (MMR, OPV, žlutá zimnice a plané neštovice) kontraindikováno u těhotných žen, u nichž existuje teoretické riziko pro plod. Přesto existují situace (očkování OPV, očkování proti žluté zimnici), kdy lékař musí zvážit toto teoretické riziko vzhledem k ohrožení infekčním onemocněním s možnými vážnými následky pro těhotnou matku a její plod.
V žádném případě nelze podceňovat kontraindikace i upozornění pro každé očkování, přesto však při přehnané opatrnosti může lékař mylně považovat stav očkované osoby za kontraindikaci pro imunizaci.

Obecné tzv. falešné kontraindikace jsou:

 • rodinná anamnéza:
  1. konvulzí u dětí, které mají být očkovány MMR nebo acelulární DTaP vakcínou
  2. náhlé smrti kojence (SIDS) u dětí, které mají být očkovány DTaP vakcínou
  3. vážných nežádoucích reakcí po očkování, které nesouvisí s imunodeficiencí
 • osobní anamnéza:
  1. nespecifické alergie nebo alergie v rodinné anamnéze: osobní anamnéza alergického typu nebo anamnéza vycházející ze znalosti alergie u člena rodiny nepředstavují skutečné kontraindikace pro očkování. Naopak osobní anamnéza okamžité vážné alergické reakce nebo vzniku anafylaktického šoku vůči jedné ze složek vakcín představuje skutečnou kontraindikaci na konkrétní očkování či očkovací látku.
  2. alergie na penicilín nebo na jiná antibiotika, vyjma anafylaktické reakce na neomycín a streptomycín (nebo kanamycín); kontaktní dermatitida na neomycin není kontriadindikací očkování s vkacínou obsahující zbytkové množství neomycinu
  3. alergie na maso nebo kachní peří u osoby, která má být očkovaná vakcínou proti vzteklině (je to typ vakcíny, který se již příliš často nepoužívá)
  4. alergie neanafylaktického typu na antigeny spojené s vaječnými proteiny
  5. reakce na předešlé očkování acelulární pertusovou vakcínou DTaP, jako je bolest, zarudnutí nebo zduření či otok v místě vpichu nebo horečka
 • laktace
 • léčba kortikosteroidy s nízkými dávkami nebo lokální léčba (inhalace, dermatologická aplikace)
 • dermatózy, ekzémy nebo kožní lokalizované infekce
 • Downův syndrom
 • minulost novorozenecké žloutenky
 • stav rekonvalescence po infekčním onemocnění
Vydáno / Aktualizováno: 27.09.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit