Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

OČKOVÁNÍ OBÉZNÍCH

Obsah:

Imunita obézních obsah


Obezita je výsledkem biologických a enviromentálních vlivů, které vedou k nadbytku adipózní tkáně. Mimo jiné také zapříčiňuje dysfunkci imunitního systému, což se projevuje zvýšeným rizikem infekce a dlouhodobějším hojením ran.
Adipocyty (tukové buňky) nejsou jen zásobní tkání, ale také mají celou řadu funkcí podobně jako endokrinní orgán (Gregoire FM, wet al, 1998). Produkují některé proteiny imunitního systému jako je adipsin, ASP protein (acylační stimulační protein), ACrP protein (adipocytární protein komplementu), TNF-alfa (tumor nekrotický faktor), leptin a další. Dokonce lymfocytární funkce mohou být ovlivněny složením fosfolipidů a jejich mastných kyselin (Sanmartin S. et al, 2000; Martínez JA. et al, 1996).
Právě s obezitou stoupá hladina leptinu (White SJ. et al, 2013), u kterého se předpokládá, že se účastní řady imunitních včetně zánětlivých odpovědí (Gainsford T. et al, 1996). Má specifický dopad na T-lymfocytární odpověď, neboť reguluje proliferaci naivních i paměťových T-lymfocytů (Lord GM. et al, 1998). Specificky zvyšuje produkci Th1 cytokínů a naopak potlačuje Th2 cytokíny. Projevuje se to zvýšením hladin IL-2 a interferonu gama a inhibuje sekreci IL-4 (Loffreda S. et al, 1998).

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Očkování proti hepatitidě typu B obsah  


První práce (Weber DJ. et al, 1985) , která zjistila korelaci mezi obezitou a postvakcinační imunitní odpovědí byla provedena u očkovaných proti hepatitidě typu B (HBV) v roce 1985, kdy se ještě očkovalo plazmatickou vakcínou. Ukázalo se totiž, že jen necelá třetina (29,5 %) zdravotníků s BMI vyšším než 75. percentil měla 11 měsíců po kompletním očkování ještě dostatek anti-HBs protilátek (>10 mIU/ml). Výsledek neovlivnila ani délka injekční jehly ani místo aplikace (tj. deltový nebo glutální sval). Dosledováním (Weber DJ. et al, 1986) se potvrdilo, že kritickým BMI indexem je hodnota 30 kg/m2, při které významně přibývá non-respondentů na HBV očkování...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Očkování proti hepatitidě typu A obsah  


Zda je postvakcinační imunitní odpověď vůči hepatitidě typu A ovlivněna podobně jako vůči typu B stávající sledování a studie jednoznačně neprokázala. Jedním z hlavních důvodů je relativně nízký počet non-respondentů po očkování proti hepatitidě typu A ve srovnání s očkováním proti hepatitidě typu B...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Očkování proti chřipce obsah  


Studijně se u obézních neprokázala snížená imunitní odpověď po očkování proti chřipce inaktivovanou vakcínou, ať už sezónní (Talbot HK. et al, 2012; Sheridan PA. et al. 2012; Sperling RS. et al. 2012) nebo pandemickou (Yang WH. et al. 2013; Callahan ST. et al. 2014). Na příklad u žen očkovaných v těhotenství nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl u obézních žen a žen s optimální tělesnou hmotností, tj. OR = 0,68 (0,41-1,14) (Sperling RS. et al. 2012)...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Očkování proti tetanu obsah  


Další informace najdete v prémiovém obsahu


Očkování proti dávivému kašli obsah  


Další informace najdete v prémiovém obsahu


Očkování proti vzteklině obsah  


Další informace najdete v prémiovém obsahu


Literatura obsah


Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 02.11.2015
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit